17
2018
2017-11-02

Na sterdyńskim cmentarzu zebrali 4675 zł!


Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku odbyła się akcja „Ocalmy - akcja ochrony zabytków na sterdyńskim cmentarzu”. Grupa 28 kwestujących zebrała rekordową sumę datków.

Na sterdyńskim cmentarzu znajduje się kilkanaście pomników nagrobnych o dużych wartościach kulturowych. Sześć z nich zostało już odnowionych. Są to: nagrobek Antoniego Gawrysia weterana powstania z 1863 roku, nagrobek Augusta Dehnela (uległ ponownemu uszkodzeniu podczas wichury 2008 r.), nagrobek Karola i Małgorzaty Zalewskich, nagrobek Michała Lefevre - właściciela dóbr ziemskich w Kiełpińcu, nagrobek ks. Ludwika Broniszewskiego – proboszcza sterdyńskiej parafii zmarłego w 1844 roku oraz nagrobek Erazma i Heli Zawistowskich stanowiący dużą wartość historyczną i kulturową. Pozostałe wymagają renowacji.

Zabytkowe nagrobki wykonane są z piaskowca i pochodzą z lat 1844 – 1903. Spoczywają pod nimi m.in. proboszczowie Sterdyńskiej parafii, ks. Ludwik Broniszewski, ks. Władysław Ołtarzewski, ks. Erazm Parys, ks. Józef Chromiński, dr Sebastian Rosicki, lekarz sterdyńskiego szpitala, członek korespondent Towarzystwa Warszawskiego Lekarskiego i jego matka Katarzyna Rosicka.

W latach 2003, 2004 i 2006 organizowane były kwesty przez społeczny komitet pod patronatem Wójta Gminy Sterdyń Czesława Mariana Zalewskiego.

Zebrano wtedy:
Kwesta 2003 r. - 3634,21 zł.
Kwesta 2004 r. - 3639,00 zł.
Kwesta 2006 r. - 2227 zł.
Ogółem zebrano 9500,21 zł.

Za zebrane pieniądze przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie nagrobka Antoniego Gawrysia weterana powstania z 1863 r. za kwotę 2490,00 zł, nagrobka Augusta Dehnela (3920,00 zł) oraz nagrobka Karola i Małgorzaty Zalewskich (3000,00 zł).
Od 2012 roku zbiórką środków na renowację pomników zajmuje się Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej.

Podczas prowadzonych kwest zebrano:
Kwesta 2012 r. - 3600 zł.
Kwesta 2013 r. - 4170 zł.
Kwesta 2014 r.- 3510 zł.
Kwesta 2015 r.- 4333 zł.
Kwesta 2016 r.- 4304 zł.
Ogółem zebrano 20007,21 zł.

Za zebrane środki i pozyskane dotacje od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz z Funduszy Unijnych przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie nagrobka Michała Lefevre w 2014 r. - całkowity koszt: 26 000 zł, nagrobka księdza Ludwika Broniszewskiego w 2016 r. - całkowity koszt: 12 000 zł oraz w 2017 r. nagrobka Erazma i Heli Zawistowskich - całkowity koszt: 12 078 zł.

1 listopada 2017 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej również zorganizowało kwestę, podczas której zebrano 4675 zł. Kwestowało 28 osób. Byli to członkowie stowarzyszenia i jego sympatycy oraz uczniowie Zespołu Szkół w Sterdyni.

Byli to:
Angelika, Weronika i Aleksandra Ambroziewicz, Agnieszka i Stanisław Augustyniak, Aneta Banasiuk, Ewa Bednarczyk, Jadwiga Chendoszko, Karolina Deniziak, Anna Dyoniziak, Janina Klimczuk, Krystyna Krysiak, Agnieszka, Julia, Mirosława, Monika i Wiesław Kur, Julita Łach, Kamila Mastalerczuk, Elżbieta Osipiak, Zofia Pałka, Wojciech Pasek, Franciszek Pytel, Andrzej, Krystyna i Urszula Sarna, Krystyna Steć i Mieczysław Szymański.

W imieniu Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Sterdyńskiej serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom za zrozumienie i szczodrość, wolontariuszom - za poświęcony wysiłek i czas oraz ks. Zbigniewowi Rycakowi, proboszczowi Parafii pw. Św. Anny w Sterdyni za zgodę na przeprowadzenie kwesty i pomoc w jej organizacji.

Mieczysław Szymański, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sterdyńskiej
 
 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe