17
2020
2017-09-26

Na sesji o pożarze, schronisku i podatkach


 21 września podczas sesji Rady Miejskiej poruszono wiele tematów ważnych dla mieszkańców. Uchwalono także projekty ustaw w sprawie stawek podatków od nieruchomości, opłat w miejskim żłobku oraz nadania nazwy jednej z ulic w Sokołowie Podlaskim.

Korzystajac z okazji, że na sesji był obecny komendant powiatowy KP PSP w Sokołowie Podlaskim, przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Hardej poprosił go o przedstawienie szczegółów z pożaru w firmie Segromet. Zdaniem komendanta Pawła Dmowskiego prawdopodobną przyczyną pożaru był wybuch zbiornika ciśnieniowego w procesie technologicznym tzn. w trakcie rozdrabniania złomu w rozdrabniaczu mobilnym. Ustaleniem szczegółów zajmuje się obecnie grupa dochodzeniowa policji. Jedno jest pewne, pożar nie był wynikiem nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez pracowników przedsiębiorstwa. Komendant przypuszcza jednak, że do tak dużego pożaru nie doszłoby, gdyby maszyna rozdrabniająca złom była bardziej oddalona od hałdy z materiałami palnymi. Być może, podczas pożaru rozdrabniacza, palące się odłamki nie spadłyby na składowisko łatwopalnych elementów. W czwartek w firmie Segromet miała odbyć się kontrola z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Mińsku Mazowieckim. Komisja WIOŚ miała sprawdzić, czy zakład ma zazwolenie na składowanie elementów łatwopalnych. Komendant Paweł Dmowski podzielił się informacją dot. strat finansowych poniesionych przez przedsiębiorstwo. Właściciele Segrometu wycenili straty na około 750 tys. zł. W wyniku pożaru zniszczona w 50% została maszyna rozdrabniająca złom. Koszt zakupu nowej to 1,5 mln zł. Urządzenie nie było ubezpieczone.

Po relacji komendanta, nadszedł czas na pytania i interpelacje mieszkańców. Jako pierwszy głos zabrał radny Michał Lipiński. Poruszył on temat schroniska dla psów funkcjonującego na terenie miasta. Oznajmił, że osoby pomagające w schronisku proszą o wybudowanie wybiegu dla psów, aby te mogły być wyprowadzane na spacery. Zdaniem Bogusława Karakuli, panie, które pomagają w schronisku, nie mają podpisanej z nim żadnej umowy, nie są więc wolontariuszkami i nie mają uprawnień do socjalizacji psów. Dodał również, że los zwierząt w schronisku nie jest mu obojętny, gdyż na wniosek osób zainteresowanych została podpisana umowa z dodatkowym lekarzem zajmującym się sterylizacją psów i kotów oraz zainstalowano nowy kojec dla dużych podopiecznych. Burmistrz powiedział, że wybieg powstanie, ale pod pewnymi warunkami:

"Schronisko jest na terenie przedsiębiorstwa. My musimy najpierw wystąpić do tej firmy o wyrażenie zgody na budowę wybiegu. Ten wybieg powstanie po pierwsze, gdy te panie będą miały uprawnienia, po drugie, niech podpiszą stosowną umowę".

Radny Lipiński zwrócił także uwagę na problem skrzyżowania ul. Magistrackiej i ul. Bulwar. Jego zdaniem, należy oznakować przejście z jednej części Bulwaru na drugi. Jak twierdzi, duży ruch na ul. Magistrackiej jest szczególnie niebezpieczny dla małych dzieci, które chcą się dostać na plac zabaw w ogródku jordanowskim przy pływalni OSIR.

Temat Bulwaru podchwycił radny Grzegorz Kobyliński. Przypomniał projekt, wedle którego miało tam powstać miejsce historii Sokołowa Podlaskiego m.in. aleja osób zasłużonych dla miasta. Zdaniem Waldemara Hardeja realizacja takiego projektu będzie dość problematyczna. Przewodniczący Rady Miasta miał wątpliwości co do procedury wyłaniania osób, które będą na takiej alei upamiętnione:

"To nie jest temat prosty. Wyłanianie zasłużonych sokołowian nie byłoby bezkonfliktowe. Musiałaby powstać komisja decydująca o tym, kogo upamiętnimy. Odbywałoby się to zapewnie na drodze głosowania. Wtedy pięć osób będzie za, trzy przeciw i jednym czy dwoma głosami zadecydujemy, kogo na takiej alei upamiętnimy a kogo nie".

Głos zabrał również radny Piotr Sikorski, który zapytał o losy boiska sportowego znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego. Burmistrz odpowiedział, że sprawa boiska jest trudna. Jak wyjawił, wielu mieszkańców osiedla sąsiadującego z boiskiem, uskarża się na hałas z niego dobiegający: "Mieszkańcy piszą petycje, że dzieci im przeszkadzają". Bogusław Karakula nie chce boiska zamykać, ale jak twierdzi, jego dostępność będzie ograniczona, szczególnie dla młodzieży starszej, która zachowuje się czasami zbyt głośno.

Podczas sesji Rady Miasta głosowano nad projektem w spr. stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta. Część z nich wzrośnie w związku z nowymi regulacjami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów. Wzrośnie m.in. stawka podatku za metr kwadratowy od budynków mieszkalnych. Po podwyżce podatek będzie wynosił 72 grosze. Uchwała nie przeszła jednogłośnie. Od głosu wstrzymał się radny Zygmunt Wycech.

Nie tylko podatki w Sokołowie Podlaskim wzrosną. Wyższa będzie też opłata w miejskim żłobku. Stanie się tak na skutek wzrostu cen artykułów spożywczych, które mogliśmy zaobserwować w ostatnim czasie. Radni przegłosowali także uchwałę o zwolnieniu żłobka z części ponoszonych opłat.

Ostatnią przyjętą uchwałą była ta dotycząca nadania nazwy ulicy znajdującej się w sąsiedztwie ul. Wiejskiej i ul. Żołnierzy Niezłomnych. Będzie ona nosić nazwę Perłowa, co wpisuje się w nazewnictwo pozostałych ulic w tej okolicy tj. Pastelowa, Złota, Platynowa, Błękitna.

Katarzyna Dybowska

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe