42
2019
2017-11-28

Na sesji o karetce, podwyżce cen za wodę i ścieki oraz sprzedaży nieruchomości


W piątek 24 listopada miała miejsce kolejna sesja Rady Miasta Sokołów Podlaski. Obrady obfitowały w dyskusje, a podjęcie niektórych uchwał nie było jednogłośne.

XXVII Sesja Rady Miasta rozpoczęła się niezwykle urokliwym akcentem. Przedszkolaki z grupy „Muchomorki” z Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Sokołowie Podlaskim zaprezentowały radnym oraz zgromadzonym gościom przedstawienie pt. „Kolorowa jesień”. Dzieci popisały się nie tylko swoimi umiejętnościami aktorskimi, ale również wykonały kilka radosnych piosenek połączonych z tańcem.

Po zakończeniu przedstawienia, radni rozpoczęli obrady. Jako pierwszy głos zabrał zastępca dyrektora ds. lecznictwa sokołowskiego szpitala – dr n.med. Ryszard Przybylski, który przybliżył zebranym, na jakim etapie jest obecnie procedura zakupu nowej karetki typu „N”:
- Dzięki zakwalifikowaniu nas i przydzieleniu pieniędzy na odbudowę tego transportu, otrzymaliśmy około 545 tys. złotych, co pozwoliło nam na przeprowadzenie przetargu na nową karetkę. Według najnowszych informacji, 15 grudnia będzie dniem, w którym otrzymamy nowy pojazd. Karetka będzie w pełni wyposażona i zawierać będzie nowy inkubator. Nieocenioną pomoc w tej kwestii okazał nam senator Waldemar Kraska i to w głównej mierze dzięki jego staraniom będziemy mieć nowy samochód. Znaczącym wsparciem były też fundusze pozyskane dzięki zbiórce, która była ogłoszona i zrealizowana. Dużą sumę pieniędzy zyskaliśmy także z odszkodowania. Jeśli uzbieramy około 300 tys. złotych, będziemy mogli zakupić drugi pojazd. W ten sposób, po raz pierwszy, mielibyśmy dwa nowe samochody. Jeden pełniłby funkcję transportu noworodków, a drugi - transportu w stanach zagrożenia życia i również transportu noworodków. Mówię to, aby wyjaśnić, dlaczego nie zakończyliśmy zbiórki. Jeśli ktoś ma ochotę nas wspomóc, czy to w formie darowizny czy w formie dotacji celowej, może to zrobić. Dzięki temu, na początku przyszłego roku będziemy mogli zakupić drugi samochód.

Jak wyjaśnił później Burmistrz Bogusław Karakula, do zakupu drugiej karetki brakuje jedynie 50 tys. złotych.

Następnie głos zabrał obecny na sesji dyrektor Sokołowskich Zakładów Mięsnych Kazimierz Kisiel, który odniósł się do projektu uchwały, określającej nowe stawki za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków. W przyszłym roku cena wody wzrosnąć miałaby o 3 gr. Obecnie obowiązuje cena 3 zł za metr sześcienny, a w roku przyszłym będzie to 3,03 zł. Podwyżce ulegnie również cena za ścieki. Dla indywidualnych gospodarstw domowych będzie to 4, 06 zł (jest 3, 83 zł) za metr sześcienny, a dla przedsiębiorstw - 6, 66 zł (jest 6, 48 zł).
Kazimierz Kisiel wyjaśnił, że Sokołowskie Zakłady Mięsne to największy odbiorca wody i dostawca ścieków w mieście. W ubiegłym roku przedsiębiorstwo za dostarczenie wody zapłaciło 7, 35 mln zł. Przy podwyżce 3 gr. za metr sześcienny wody, kwota ta ulegnie zmianie nawet o 200-300 tys. złotych w skali roku. Jak poinformował dyrektor, suma ta jest na tyle duża, że skłania do poszukiwania alternatywnych rozwiązań np. budowy własnego ujęcia wody. Kazimierz Kisiel podkreślił, iż dotychczasowa współpraca z miastem oraz dostawcą wody, jakim jest PUiK, układała się bardzo dobrze, dlatego zaapelował do radnych o ponownie przeanalizowanie projektu uchwały. Pomimo prośby, wszyscy radni głosowali za jej przyjęciem.

Podczas sesji powrócił temat budowy Alei Zasłużonych dla Miasta, która miałby powstać na sokołowskim Bulwarze. Problem poruszył radny Zygmunt Wycech. Podobnie jak podczas ostatniej sesji, przewodniczący Waldemar Hardej stwierdził, że inicjatywa jest niezwykle trudna w realizacji. Przypomniał również, że w sprawie budowy Alei Zasłużonych nie wpłynął od radnych żaden projekt uchwały.

Radny Grzegorz Kobyliński zadał pytanie Burmistrzowi odnośnie dróg krajowych, a dokładnie ulic: Długiej, Wolności i Siedleckiej. Jak stwierdził radny, do końca września Krajowa Dyrekcja miała zająć się remontem tych ulic, ale w dalszym ciągu są one w bardzo złym stanie. Burmistrz wyjaśnił, że problem polegał na znalezieniu wykonawcy inwestycji. W tej chwili jest już wybrana firma, która remonty przeprowadzi na wiosnę przyszłego roku.

Kolejny temat poruszony przez radnego Kobylińskiego dotyczył wywozu odpadów z kategorii tzw. „zielonych”. Jak stwierdził, jakiś czas temu zwrócił się do niego jeden z mieszkańców naszego miasta i skarżył się na sposób prowadzenia zbiórki tego typu odpadów. Okazuje się, że mieszkańcy nie tylko muszą dostarczyć odpady na teren PSZOK-u, ale również samodzielnie umieścić je w przeznaczonym do tego kontenerze. Jest to problematyczne dla osób starszych oraz kobiet, gdyż worki z odpadami potrafią być ciężkie i duże gabarytowo.
Z kolei radny Michał Lipiński powrócił do sprawy pożaru na terenie sokołowskiej firmy Segromet. Radny zapytał Burmistrza o to, czy firma ma zezwolenie na składowanie odpadów na terenie swojego przedsiębiorstwa czy jedynie na ich segregację. Zdaniem Lipińskiego hałda części pojazdów, która się tam znajduje, stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla mieszkańców.

Burmistrz odpowiedział Radnemu, że firma Segromet dostała odpowiednie zalecenia i wytyczne, które ma zrealizować. Dodał również, że po pożarze w przedsiębiorstwie odbyły się liczne kontrole przeprowadzone przez instytucje do tego zobowiązane. Nie wykazały one żadnych uchybień, a za powód pożaru uznano wypadek przy pracy.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Rybak zwrócił się z pytaniem do Burmistrza o przedłużenie ul. Piłsudskiego w kierunku ul. Siedleckiej. Bogusław Karakula odpowiedział, że budowa przedłużenia ulicy będzie możliwa po wykupieniu działek od mieszkańców. Według Burmistrza przeszkodą w dokonaniu transakcji są zbyt wysokie kwoty, których żądają właściciele działek, ale jak zapewnił, projekt jest w trakcie realizacji.

Kolejnym poruszonym punktem podczas obrad było głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność miasta Sokołów Podlaski. Chodziło o budynek przy ul. Cmentarnej po dawnej restauracji „Słoneczko”. Jako pierwszy w tej sprawie głos zabrał radny Kobyliński, który stwierdził, że budynku nie należy sprzedawać. Zaproponował urządzenie w nim np. sali prób dla zespołu „Sokołowianie”. Zdaniem zastępcy burmistrza Krzysztofa Dąbrowskiego remont budynku jest nieopłacalny, a wynajmem obiektu w obecnym stanie nikt nie był zainteresowany.

Jak wyjaśnił Dąbrowski, dodatkowe sale na potrzeby miasta powstaną w ramach rewitalizacji parku przemysłowego. Przewodniczący Rady Waldemar Hardej dodał, że w planie Miasta na przyszły rok jest przebudowa Sokołowskiego Ośrodka Kultury, która polegać będzie na przystosowaniu do celów użytkowych ostatniego piętra budynku. Podczas głosowania nad uchwałą dotyczącą sprzedaży budynku po dawnej restauracji „Słoneczko” radni nie byli jednogłośni. Za jej przyjęciem było 9 radnych, jedna osoba była przeciw, a dwóch radnych wstrzymało się od głosu.

Następne dwie uchwały dotyczyły nazw ulic w Sokołowie Podlaskim. Nowo powstała ulica biegnąca od ul. Wiejskiej w kierunku południowym zyskała nazwę ul. Szafirowej. Uchwalono również, że ul. 8 Sierpnia w związku z ustawą dekomunizacyjną nie zmieni swojej nazwy. Uchwała została poparta argumentem, iż nazwa ulicy odnosi się do daty największej klęski rosyjskiej w czasie powstania styczniowego w bitwie stoczonej pod Żyrzynem.

W trakcie sesji wskazano również osoby do składu Komitetu Rewitalizacji Miasta. Jako Przedstawiciele Rady Miejskiej zostali zaproponowani: Teresa Wrzosek i Krzysztof Rybak. Natomiast przedstawiciele obszarów zdegradowanych to: Antoni Sikorski, Sławomir Wróblewski i Zofia Steć. Zaproponowana przez Radę Miasta lista osób zostanie przekazana Burmistrzowi.Katarzyna Dybowska 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe