16
2022
2022-05-10

Na Dzień Strażaka jednostki OSP dostały samochody strażackie


1 maja w Starych Mursach zorganizowano Gminny Dzień Strażaka. Uroczystość połączono z przekazaniem nowego samochodu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mursach Starych oraz przekazaniem samochodu z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mursach Starych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chądzynie.

Obchody zapoczątkowała Msza Święta polowa, którą w intencji strażaków odprawił ks. Łukasz Redosz, wikariusz parafii Sterdyń.

Oficjalna część rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Dowódcę uroczystości druha Krzysztofa Krakowiaka, Prezesowi Powiatowego Związku OSP Wojciechowi Wicherskiemu, po czym odegrano hymn państwowy oraz wciągnięto flagę na maszt.

Powitania zaproszonych gości, strażaków oraz mieszkańców dokonała Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sterdyni, Wójt Gminy Sterdyń - Grażyna Sikorska oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Mursy, Przewodniczący Rady Gminy Sterdyń – Andrzej Pogorzelski.

Swoją obecnością w uroczystości zaszczycili m.in.: Senator RP, Wiceminister Zdrowia – Waldemar Kraska, Wicewojewoda Mazowiecki – Sylwester Dąbrowski, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego - Janina Ewa Orzełowska, Kierownik Siedleckiej Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Anna Kaszuba, Dyrektor Wydziału Zamiejscowego WFOŚiGW - Agnieszka Kiljańczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego Jacek Odziemczyk, Komendant Powiatowy PSP w Sokołowie Podlaskim bryg. Paweł Dmowski, przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych ZOSP RP – Wojciech Wicherski, Tomasz Wilk, druhowie i druhny
z gminy Sterdyń, kierownicy jednostek, samorządowcy, mieszkańcy gminy.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było poświęcenie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN z układem napędowym 4x4, uterenowionym, ze zbiornikiem wody 4580 litrów oraz przekazanie Prezesowi OSP Mursy Stare – Andrzejowi Pogorzelskiemu kluczyków do samochodu.

Następnie nastąpiło przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego z jednostki OSP Mursy Stare dla jednostki OSP Chądzyń.
Wójt Gminy Sterdyń – Grażyna Sikorska w przemówieniu podkreśliła, iż otrzymany samochód jest efektem starań wielu osób i instytucji oraz wyraziła w imieniu Gminy Sterdyń wdzięczność i serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania przez jednostkę samochodu pożarniczego. Podziękowała również druhom strażakom za ich ofiarność w niesieniu pomocy, trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków oraz przekazała wyrazy uznania za bezinteresowną służbę.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście. Pogratulowali strażakom nowych samochodów i podziękowali za wspólną pracę, poświęcenie i zaangażowanie, podkreślając rangę strażaka i doceniając ich wysiłek. Obchody uświetniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sterdyni z kapelmistrzem Damianem Wołyńcem na czele.

Koszt zakupu samochodu wyniósł ponad 878 tys. zł., z czego dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosło 380 tys. zł, dofinansowanie z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji- 180 tys. zł i dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 100 tys. zł. Z budżetu gminy Sterdyń przekazano na ten cel 218 220 zł.

UG Sterdyń

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe