17
2020
2012-09-14

Modernizacja drogi


Na terenie wsi Dzierzby Włościańskie gmina Jabłonna Lacka realizowana jest inwestycja pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dzierzby Włościańskie”. Inwestycja ta obejmuje następujący zakres robót : oczyszczenie nawierzchni, mechaniczne skropienie podbudów emulsją asfaltową szybkorozpadową, wykonanie warstwy  wyrównawczej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej. Długość odcinka wykonywanych prac wynosi 808 mb, jest to najbardziej zniszczony odcinek drogi, pełen dziur i kruszącego się asfaltu. Naprawa tylko miejsc uszkodzonych nie dałaby oczekiwanych efektów. Modernizacja wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej we wsi Dzierzby oraz będzie miała wpływ na bezpieczeństwo dojeżdżających i dowożonych dzieci do szkoły i przedszkola. Wartość całej inwestycji wyniesie 170 487 zł, wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie. Gmina Jabłonna Lacka na te zadania otrzymała dotację w wysokości 50 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, pozostała część sfinansowana zostanie ze środków własnych gminy.

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Wszystko fajnie, ale należało wcześniej wykonać odwodnienie przedmiotowej drogi oraz zamontować progi zwalniające przy dojeździe do szkoły podstawowej w Dzierzbach.

PO
2012-09-16 07:57:48
Strona 1/1


Dane kontaktowe