18
2019
2014-07-07

Minęła pierwsza dekada SUTW


Dobiegł końca dziesiąty rok funkcjonowania Sokołowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, niezwykle ważnego programu edukacyjnego Sokołowskiego Ośrodka Kultury.

STUW powstał w lutym 2004 roku z myślą o aktywizacji intelektualnej i społecznej ludzi w „złotym wieku” z Sokołowa Podlaskiego i okolic. Patronat merytoryczny i organizacyjny nad tą inicjatywą sprawowało od początku Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, gdzie od 2001 roku działał Mazowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Obecnie na terenie województwa mazowieckiego jest 13 UTW.
O działalności merytorycznej i organizacyjnej SUTW decyduje Rada Słuchaczy wspólnie z koordynatorem uniwersytetu oraz dyrektorem Sokołowskiego Ośrodka Kultury. Pierwszym koordynatorem sokołowskiej placówki, w latach 2004 – 2007, była Alina Simanowicz, obecnie koordynatorem, poczynając od roku 2007, jest Paweł Kryszczuk. Zarząd I kadencji tworzyli: Antoni Janicki – przewodniczący, Lucyna Woźnica – wiceprzewodnicząca oraz Wanda Wierzchowska, Ewa Jarecka – Sikorska, Alina Marchel – członkowie Zarządu. W II kadencji w skład Zarządu wchodzili: Marek Zarębski – przewodniczący, Lucyna Woźnica – wiceprzewodnicząca, Anna Laks – sekretarz,  Wanda Wierzchowska, Elżbieta Wojciechowska-Pasek,  Barbara Wyszyńska - członkowie Zarządu. Zarząd Sokołowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku obecnej kadencji tworzą: Jerzy Maksjan – przewodniczący, Lucyna Woźnica – wiceprzewodnicząca, Anna Laks – sekretarz Zarządu, Wanda Wierzchowska, Elżbieta Wojciechowska- Pasek, Marta Król – Replin - członkowie Zarządu.
10 lat temu, 26 lutego 2004 r. inauguracyjny wykład SUTW pt. „Jak czytać poezję” wygłosił prof. Wojciech Siemion. W pierwszym roku działalności SUTW skupiał ponad 100 słuchaczy, obecnie zapisanych jest 180 osób. Siedzibą placówki i miejscem prowadzenia zajęć jest Sokołowski Ośrodek Kultury.
W ciągu 10 lat działalności Sokołowski Uniwersytet Trzeciego Wieku oferował swoim słuchaczom różne formy edukacji: wykłady z zakresu historii sztuki, historii, kulturoznawstwa, literatury, socjologii, psychologii, ochrony zdrowia; warsztaty plastyczne, psychologiczne, z obsługi komputera, taneczne; wyjazdy na spektakle teatralne; seanse filmowe, zajęcia ruchowe, aerobik, callanetics, aqua aerobik, wyjazdy studyjne jedno i kilkudniowe, spotkania z ludźmi kultury i sztuki, występy miejscowych artystów. Wykłady i zajęcia najczęściej prowadzili pracownicy naukowi z różnych uczelni w kraju, m. in. prof. Jerzy Miziołek, prof. Andrzej Danysz, ks. prof. Jan Decyk, prof. Ryszard Mazurowski, prof. Wojciech Pędich, prof. Mariusz Karpowicz, prof. Waldemar Smaszcz. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zawsze spotkania z ludźmi kultury, sztuki i mediów. Gośćmi STUW byli m. in. Grażyna Barszczewska, Teresa Lipowska, Jerzy Turek, Maria Szabłowska, Krzysztof Zanussi, Krzysztof Ziemiec, Elżbieta Dzikowska, Joanna Siedlecka, Kajetan Broniewski, Longin Pastusiak, Małgorzata Kalicińska, Stanisław Górka, Barbara Bursztynowicz, Ernest Bryll, Józef Pless i Joanna Kasparska. Ulubioną formą zajęć słuchaczy były wyjazdy studyjne do muzeów i miejsc historycznych, połączone z wykładem i zwiedzaniem, wyjazdy do teatru i filharmonii do Warszawy i Białegostoku oraz uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Sokołowski Ośrodek Kultury.
Słuchaczem SUTW może być każdy zainteresowany. Przyjęcie na siebie obowiązków słuchacza nadaje status „studentów”, a więc ludzi otwartych na zdobywanie wiedzy o świecie, ciekawych, zorientowanych na sprawy szersze niż tylko codzienność. Słuchacze SUTW podkreślają, że uczestnictwo w zajęciach pomaga w dostosowaniu się do zmienionego przejściem na emeryturę lub rentę życia, pomaga mądrze zagospodarować wolny czas, wyjść z izolacji, przeciwdziała pustce i osamotnieniu.
 
OPR. JO

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe