17
2020
2017-04-03

Mamy Zespół Reprezentacyjny


W piątek 31 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej.
W trakcie posiedzenia wyczerpano bogaty porządek obrad. Między innymi Burmistrz Miasta przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym. Przegłosowano projekt uchwały RM w sprawie zmian w budżecie Miasta w roku 2017 i projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2017. Nadkom. Marek Żero, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sokołowie Podlaskim przedstawił informacje na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Sokołów Podlaski, a Monika Krzemieniewska, Kierownik Centrum Pomocy Socjalnej poinformowała o działalności jednostki w roku 2016.

Obradowano również nad projektem uchwały RM w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019 r. Przyjęty przez Radę Miejską w lutym projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieckiego Kurator Oświaty. Na piątkowej sesji radni jednogłośnie podjęli ostateczną decyzji. Jak już informowaliśmy, od września w Sokołowie będzie funkcjonować pięć szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto. PSP nr 1 przy ul. Polnej, PSP nr 2 przy Węgrowskiej, PSP nr 4 przy ul. Kupientyńskiej, PSP nr 3 przy Repkowskiej (w siedzibie PG nr 2) i PSP Nr 6 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie (w siedzibie PG nr 1)

Istotnym punktem obrad było przyjęcie (jednogłośne) wniosku Burmistrza Miasta o nadanie ZPiT „Sokołowianie” tytułu Zespołu Reprezentacyjnego Miasta Sokołów Podlaski. W tym roku ZPiT „Sokołowianie” świętuje jubileusz 15-lecia.


Fot: UM w Sokołowie Podlaskim
J.O.

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Panie Boże-strzeż!

ono
2017-04-08 20:38:59
Strona 1/1


Dane kontaktowe