17
2020
2020-11-04

Łóżka respiratorowe dla pacjentów z COVID-19


W najbliższych dniach Wojewoda Mazowiecki planuje poszerzyć bazę łóżkową dla pacjentów z COVID-19 w mazowieckich szpitalach o 3000 miejsc i również baza łóżek respiratorowych dla pacjentów z COVID-19 zgodnie z decyzjami będzie sukcesywnie powiększana. Decyzjami wydanymi wczoraj liczba respiratorów dla osób z COVID-19 powiększyła się do 201 i jest codziennie zwiększana w województwie mazowieckim. Każdy pacjent, który trafi do szpitala powinien otrzymać pomoc. Każdy szpital na Mazowszu posiada również łóżka respiratorowe nie tylko dla pacjentów z COVID-19, które mają być wykorzystywane w sytuacji zagrożenia życia.

W związku z nieprawidłowymi informacjami, które ukazały się w mediach informujemy, że zgodnie z raportem Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego 2 listopada na godzinę 20:00 było wolnych łącznie 8 łóżek respiratorowych znajdujących się w Warszawie oraz okolicach.

Wojewoda Mazowiecki na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną na Mazowszu, podejmując działania adekwatnie do zmieniającej się sytuacji na terenie województwa mazowieckiego. Realizując działania przeciwepidemiczne, Wojewoda sukcesywnie powiększa bazę łóżek dla pacjentów chorych na Covid-19 zarówno w Warszawie jak i na całym Mazowszu. Wydawane są kolejne decyzje nakładające na szpitale obowiązek zapewnienia łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Ponadto, szpital,  który decyzją Wojewody zapewnia łóżka do leczenia pacjentów z Covid-19, otrzymuje na ten cel dodatkowe finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Obecnie, wzmacniana jest także rola Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego, który wraz z zespołem, monitoruje 24 godziny na dobę sytuację w ratownictwie medycznym. We wszelkich trudnych przypadkach podejmuje interwencję i wspomaga pracę zespołów ratownictwa medycznego. Natomiast, zgodnie z przepisami prawa, żaden szpital nie może odmówić przyjęcia pacjenta w stanie zagrożenia jego życia. Mazowiecki Urząd Wojewódzki prowadzi całodobowy monitoring odmów przyjęć pacjentów przez szpitale przywiezionych przez Zespół Ratownictwa Medycznego oraz placówki, które nie udzieliły pacjentowi pomocy. Wszystkie przypadki, w których nastąpiła odmowa przyjęcia przekazywane są do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski 1 listopada wydał polecenie dla prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, nakazujące od 1 listopada podniesienie o 100 proc. wynagrodzenia (jako świadczenia dodatkowego) dla personelu medycznego walczącego z COVID-19, w tym także dla ratowników medycznych i diagnostów laboratoriów szpitalnych. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł zwraca się z apelem do kadry medycznej o zgłaszanie się do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego osób chętnych do pracy w szpitalu tymczasowym, ale także w innych placówkach zajmujących się leczeniem pacjentów z COVID-19.

3 listopada Wojewoda Mazowiecki odbył spotkanie z Dyrektorami mazowieckich szpitali oraz z przedstawicielami władz samorządowych, m.in. Marszałkiem Województwa Adamem Struzikiem oraz Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy – Pawłem Rabiejem. Celem spotkania było omówienie planowanych decyzji dotyczących dalszego poszerzenia bazy łóżkowej dla pacjentów z COVID-19.

W trakcie spotkania poruszone zostały tematy m.in.: zwiększenia wynagrodzenia o 100 proc. dla personelu medycznego, powstanie kolejnych szpitali tymczasowych w Płocku, Ostrołęce i Radomiu. Wojewoda zaznaczył, że każdy szpital covidowy powinien mieć przygotowane izolatorium dla pacjentów. 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki jest w stałym kontakcie ze szpitalami i na bieżąco przekazuje im wytyczne dotyczące walki z koronawirusem.

Urząd Wojewódzki systematycznie kierował pisma do dyrekcji placówek medycznych informujące o konieczności przygotowania się na różne scenariusze epidemii. Instrukcje przekazywane szpitalom wynikają z przyjętej strategii poszerzania bazy łóżkowej dla pacjentów z COVID-19.  Baza ta poszerzana jest stopniowo, w zależności od sytuacji epidemiologicznej, z uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentów hospitalizowanych z powodu innych schorzeń. Dyrektor Wydziału Zdrowia polecił już kilka tygodni temu szpitalom przygotowanie planu logistycznego przekształcenia oddziałów dla pacjentów z COVID-19 zgodnie z wymogami sanitarnymi. Kierowane były też wytyczne dotyczące organizacji pracy z SOR/izb przyjęć, m.in. wytyczne dotyczące dezynfekcji – tak, by była ona przeprowadzana sprawnie.  Ponadto polecono szpitalom dokonanie przeglądu instalacji gazów medycznych i zapasów tlenu, co jest kluczowe w leczeniu pacjentów z COVID-19.

Na Mazowszu obecnie wyznaczono 83 szpitale do opieki nad pacjentami z COVID-19, w tym  na poziomie I – 57 , na poziomie II – 35, na poziomie III – 2 (CSK MSWiA, SPZOZ w Siedlcach w zakresie psychiatrii). Aktualnie na poziomie I decyzjami Wojewody i Ministra Zdrowia dostępnych jest 262 łóżka przygotowanych dla pacjentów z potwierdzonych wynikiem zakażenia COVID-19, na poziomie II – 1 969 łóżek, na poziomie III – 404 łóżka.

Kilkadziesiąt łóżek przeznaczonych dla pacjentów z dodatnim wynikiem covid, zapewnią niepubliczne placówki służby zdrowia – Medicover i LuxMed.

W ostatnich dniach Wojewoda Mazowiecki wydał 19 decyzji na podmioty lecznicze, w celu zwiększenia bazy łóżek przeznaczonych na leczenie pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2.

Powyższe decyzję dotyczą placówek:

 • Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie,
 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
 • Wojskowego Instytutu Medycznego dla szpitala przy ulicy Szaserów 128 w Warszawie oraz dla podmiotu leczniczego przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie,
 • Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim,
 • Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie,
 • Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie,
 • Mazowieckiego Centrum Leczenie Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku,
 • Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie,
 • Szpitalowi Wolskiemu w Warszawie,
 • Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu,
 • Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą,
 • Nowodworskiemu Centrum Medycznemu w Nowym Dworze Mazowieckim,
 • Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach,
 • Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu,
 • Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Garwolinie,
 • Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpitala w Iłży,
 • Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.

Szpitale są zobowiązane realizować decyzje wojewody. Wszystkie decyzje są konsultowane z dyrekcjami szpitali, NFZ oraz samorządami. Wojewoda Mazowiecki podziękował za realizację dotychczas wydanych decyzji.

Ministerstwo Zdrowia we wrześniu i październiku przekazało sprzęt medyczny do podmiotów leczniczych. Do szpitali na Mazowszu dzięki wsparciu z Unii Europejskiej trafiło 14 respiratorów, 77 kardiomonitorów, 114 pulsoksymetrów. Ponadto do podmiotów leczniczych, które zajmują się podstawową opieką zdrowotną trafi 1 325 pulsoksymetrów. Wojewoda Mazowiecki pozyskuje również respiratory z Agencji Rezerw Materiałowych i sukcesywnie będzie je przekazywać do placówek.

W ostatnim miesiącu za pośrednictwem Wojsk Obrony Terytorialnej do podmiotów leczniczych dostarczono środki ochrony indywidualnej: 700 tys. szt. masek trójwarstwowych; 120 tys. szt. półmasek; 100 tys. szt. przyłbic; 90 tys. szt. gogli; 40 tys. szt. kombinezonów ochrony biologicznej; 1,4 mln szt. rękawiczek nitrylowych; 400 tys. szt. rękawiczek lateksowych; 54 tys. szt. fartuchów flizelinowych; 20 tys. szt. fartuchów chirurgicznych; 4 tys. szt. czepków ochronnych.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Udzielenie świadczenia pacjentowi w powyższym stanie nie może być zależne od faktu rozpoznania u tego pacjenta choroby zakaźnej.

Informujemy także, że codzienne zbiera się Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem m.in. służb wojewody, Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Dyrektora Mazowieckiego Oddziału NFZ.

Wzmacniana jest także rola Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego, który wraz z poszerzonym zespołem, monitoruje 24 godziny na dobę sytuację w ratownictwie medycznym. We wszelkich trudnych przypadkach podejmuje interwencję i wspomaga pracę zespołów ratownictwa medycznego.

 


Info. Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego
Fot. K.W.

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe