17
2020
2017-03-28

„Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” realną szansą na rozwój regionu


Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” powstało w 2006 roku. Celem, jaki mu przyświeca, jest uświadomienie mieszkańcom, że w ich regionie drzemie olbrzymi potencjał gospodarczy i społeczny - dlatego też w ciągu kilku lat Stowarzyszenie rozdysponowało ponad 18 mln zł, które trafiły właśnie do mieszkańców.

Stowarzyszenie LGD składa się aktualnie z 25 gmin przynależących do czterech powiatów. Z powiatu siemiatyckiego do LGD przynależą: Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo, Siemiatycze (gmina wiejska), Siemiatycze (miasto); z powiatu łosickiego: Huszlew, Łosice, Olszanka, Platerów, Sarnaki, Stara Kornica; z powiatu siedleckiego: Korczew, Przesmyki, Paprotnia; z powiatu sokołowskiego: Jabłonna Lacka, Repki, Sabnie, Sterdyń, Ceranów, Kosów Lacki, Sokołów Podlaski (gmina wiejska). Część z zrzeszonych gmin należy do województwa podlaskiego, część – mazowieckiego. Wspólnym mianownikiem jest rzeka Bug, która łączy oba województwa. Stowarzyszenie LGD obejmuje łącznie obszar 3500km2, który zamieszkuje ponad 120 tys. osób.
Stowarzyszenie działa w ramach unijnego programu Leader. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Leader jest podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, polegającym na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych trzech środowisk tworzyć mają lokalną grupę działania – partnerstwo międzysektorowe, które samodzielnie wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii. Takie działanie wzmocnić ma poczucie lokalnej wspólnoty, podnieść jakość zarządzania oraz wzmocnić kapitał społeczny na obszarach wiejskich. Nazewnictwo programu nie wydaje się przypadkowe – ang. słowo Leader w naszym ojczystym języku oznacza lidera, co wiąże się z celem działalności programu – czyli zaangażowaniem mieszkańców, niejako znalezieniem liderów lokalnych społeczności, którzy włączą się w rozwój regionu.

Prezes Stowarzyszenia LGD, Agnieszka Wojtkowska, podkreśla, że w rozwój gmin ogromny wkład mają sami mieszkańcy:
To lokalna społeczność jest sercem obszarów wiejskich, a jej możliwości są naprawdę duże – wystarczy mieć pomysł.
Właśnie po to powstają stowarzyszenia, takie jak „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. Mieszkańcy gmin, które przynależą do stowarzyszenia, mogą starać się o dofinansowania swoich pomysłów – a pieniądze są naprawdę imponujące. Od momentu rozpoczęcia działalności do roku 2017 Stowarzyszenie LGD pozyskało łącznie ponad 47 mln zł, które trafiły do ludzi - w formie wspierania regionu poprzez przedsiębiorczość oraz wykorzystanie lokalnych zasobów, a także wspieranie inicjatyw lokalnych. Dla przykładu, na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Stowarzyszenie w latach 2007-2013 przeznaczyło ponad ok.. 2 mln zł. Obecnie jednym z rozwiązań, jakie oferuje LGD, jest dotacja na rozpoczęcie działalności – podobnie jak w Urzędach Pracy, jednak kwoty są nieporównywalne. W Urzędach Pracy starać można się o kwoty rzędu 16-24 tys. zł, podczas gdy Stowarzyszenie na ten sam cel przekazuje 100 tys. zł. Osoba, która zamieszkuje teren gminy przynależnej do Stowarzyszenia, może ubiegać się o 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Brzmi imponująco, prawda? To czterokrotność kwoty, jaką uzyskać można w Urzędach Pracy. Dzięki Stowarzyszeniu, w ubiegłym okresie programowania w gminie Repki właściciel firmy geodezyjnej zakupił tachimetr ze statywem oraz odbiornik GPS wraz z osprzętem i oprogramowaniem – koszt dofinansowania wyniósł 33 tys. zł. W gminie Sabnie zakupiona została koparko-ładowarka w celu wprowadzeni na rynek usług wodno-kanalizacyjnych – koszt dofinansowania to 100 tys. zł. W Jabłonnie Lackiej i Sterdyni zakupione zostały maszyny rolnicze zaś w innych przynależnych gminach dzięki dotacjom Stowarzyszenia utworzono m.in. Centrum Edukacji Przyrodniczej z 70 miejscami noclegowymi oraz wyremontowano XIX-wieczny dworek w celu świadczenia usług turystycznych. Koszt dotacji wyniósł kolejno ponad 270 i 300 tys. zł.

Na działania związane z odnową i rozwojem wsi Stowarzyszenie w latach 2007-2013 przeznaczyło ponad 6 mln zł – działania te w dużej mierze polegały na poprawianiu atrakcyjności obszarów wiejskich. W gminie Jabłonna Lacka wyremontowano świetlicę w miejscowości Bujały Mikosze - remont obejmował roboty rozbiórkowe, budowlane i dekarskie: wyremontowano pomieszczenia, klatkę schodową, zaplecze socjalne oraz łazienki. Wysokość dofinansowania wyniosła ponad 60 tys. zł. W gminie Korczew wykonano rewitalizację centrum miejscowości – zamontowano urządzenia zabawowe, oświetlenie i fontannę. Wysokość dofinansowania wyniosła ponad 125 tys. zł. W Repkach przeprowadzono remont świetlicy – dofinansowanie wyniosło ponad 120 tys. zł. W Sabniach utworzony został skwer im. Heleny Mniszek, który dofinansowany został kwotą ponad 140 tys. zł. W Sterdyni zagospodarowany został teren przy Ośrodku Zdrowia, co objęło stworzenie miejsc parkingowych, wyposażenie terenu w ławki, stolik do gry w szachy oraz fontannę. Wysokość dofinansowania wyniosła ponad 200 tys. zł. Spoza naszego regionu wykonane zaś zostały m.in. boisko do piłki nożnej oraz siatkówki, place zabaw oraz wiele remontów.

Stowarzyszenie przeznaczyło środki również na tzw. „małe projekty”, do których zaliczył się m.in. festyn kulturalny w Ceranowie „Spotkanie z tradycją” (wysokość dofinansowania ponad 24 tys. zł), utworzenie placu zabaw w Jabłonnie Lackiej (wysokość dofinansowania 25 tys. zł), zakup altany wraz z wyposażeniem w Repkach, która posłuży do przygotowania ekspozycji oraz organizacji spotkań o tematyce pszczelarskiej (wysokość dofinansowania 13 tys. zł), zamontowanie 3 pylonów promocyjnych przy wjeździe do gminy Sabnie (wysokość dofinansowania 25 tys. zł), a także utworzenie wielu placów zabaw, wyposażenie świetlic, budowa sauny, zakup nart biegowych w celu poszerzenia oferty zimowej w regionie nadbużańskim oraz warsztaty o najróżniejszej tematyce.
Stowarzyszenie LGD bierze również udział we wdrażaniu projektów współpracy z naszymi zagranicznymi sąsiadami. W roku 2013 i 2014, w ramach współpracy z LGD „NEMUNAS” z Litwy, odbyły się dwa obozy – jeden na Litwie, drugi w Polsce. W każdym obozie w ramach projektu wzięły udział 32 osoby, po 16 z każdej lokalnej grupy działania. Oba obozy opierały się na zasadach współpracy – na Litwie, dzięki pracy młodzieży oraz mieszkańców, powstały cztery place zabaw, podopieczni zorganizowali również wieczór kultury polsko litewskiej. W Polsce zaś, w ramach projektu, w Lipinach powstał kompleks plażowy, w Kobyli altana z miejscem ogniskowym, w Platerowie scena plenerowa, a w Sterdyni drewniana wiata. Celem wspólnego projektu LGD była „promocja młodzieży poprzez pracę społeczną, poprawa wizerunku wsi oraz wsparcie współpracy partnerskiej.”

Na projekty w latach 2014-2020 Stowarzyszenie przeznaczy ponad 28 mln zł, z czego 25 mln zł rozdysponowane zostanie na konkursy – a więc trafi bezpośrednio do mieszkańców. Pozostałe 3 mln zł pochłoną projekty współpracy, koszty bieżące LGD w tym aktywizacja mieszkańców. Od stycznia ruszyło już kilka konkursów Stowarzyszenia, m.in. w marcu rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie wsparcia na podejmowanie działalności gospodarczej i rozwijanie , kolejne konkursy ruszą niebawem.

Z inicjatywny Stowarzyszenia powstały w roku 2016 Młodzieżowe Rad Gmin / Miast. Każdą z 9 powołanych Młodzieżowych Rad tworzyło 15 młodych ludzi, przed 18 rokiem życia, wybranych w demokratycznych wyborach. Podczas realizacji projektu na terenie powiatu sokołowskiego powołano Młodzieżowe Rady w Jabłonnie Lackiej oraz Kosowie Lackim. Stowarzyszenie również w roku 2016 zorganizowało 10- dniowy wypoczynek zimowy miejscowości Murzasichle dla dzieci rolników w ramach promocji i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Uczestnicy kolonii wyjeżdżali m.in. do Parku Wodnego Bania w Białce Tatrzańskiej, do kina, na kręgielnię. Podczas pobytu grupa uczestniczyła w wycieczkach pieszych szlakami górskimi m.in. na Dolinę Kościelnicką, spacerowali po Krupówkach oraz do Małe Ciche. Zorganizowane zostały wyjazdy do Kopalni Soli w Bochni oraz do Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem. Uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w kuligu, wędrować po śnieżnym labiryncie, a także nauczyć się jazdy na nartach, łyżwach oraz snowtubingu. Prócz tego, w ubiegłym roku Stowarzyszenie wsparło działalność samorządów uczniowskich - zadanie obejmowało 15 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a w 105 spotkaniach udział wzięło 236 uczniów. Tematyka warsztatów obejmowała istotę i podstawy prawne działania samorządu, umiejętności liderskie, komunikację, pracę w grupie, planowanie, współpracę z radą pedagogiczną, tworzenie mapy przestrzeni społecznej szkoły, diagnozę potrzeb, rozwój wolontariatu. Z naszego regionu w działaniu udział wzięło Gimnazjum w Jabłonnie Lackiej, Liceum Ogólnokształcące w Kosowie Lackim, Gimnazjum w Repkach oraz Gimnazjum w Sterdyni.

Cykliczną już imprezą Stowarzyszenia są czerwcowe " Nadbużańskie Ziołowe Spotkania" , podczas których odbywa się szereg konkursów, m.in. kulinarny ziołowy przysmak oraz konkurs szybkości zbierania ziół, przeprowadzane są zbiórki publiczna na cele charytatywne. Podczas uroczystości zaprezentować mogą się także wystawcy z terenu LGD, którzy promują regionalną zdrową żywność i rękodzieło. Jest to zaledwie ułamek działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. Z każdym rokiem działań jest więcej, więcej jest udzielanej pomocy, a mimo to wiele osób wciąż nie wie nic o działalności Stowarzyszenia, wiele przez to tracąc. Jak mówi, Agnieszka Wojtkowska, Prezes Stowarzyszenia LGD:
Chcemy powstrzymać wyjazd mieszkańców, zwłaszcza tych młodych. Na obszarach wiejskich również może być ciekawie, region może się rozwijać, ale to w dużej mierze zależy od samych mieszkańców. Trzeba zaktywizować społeczność lokalną do wspólnych działań, stworzyć podstawy do rozwoju tak potrzebnej przedsiębiorczości. Tylko wspólne, zintegrowane i innowacyjne działania są w stanie właściwie wykorzystać nasz lokalny potencjał, przyczyniając się do rozwoju regionalnego.
Masowa migracja młodych ludzi do miast wojewódzkich od lat jest faktem. Stowarzyszenia, takie jak „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” niezaprzeczalnie dają mieszkańcom obszarów wiejskich szansę na to, aby stworzyć coś tutaj, u siebie – swoje miejsce pracy, swoją przystań wśród ludzi, którzy również chcą zostać w miejscu, które tak dobrze znają. Miejscu, które tylko czeka, aby rozkwitnąć.


IV Nadbużańskie Ziołowe Spotkania

IV Nadbużańskie Ziołowe Spotkania

Impreza promocyjna 4M w Repkach

XI doroczne "Targi dla Wsi" w Korczewie
XXI Dni Gminy Mielnik

XXI Dni Gminy Mielnik

Lato w Sabniach

Lato w Sabniach

V Nadbużańskie Ziołowe Spotkania

Piknik sportowo-rekreacyjny - Jabłonna Lacka

Agnieszka Wojtkowska, Prezes LGD Tygiel Doliny Bugu i Ira Nikitina
PJoF

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe