12
2020
2014-10-27

LO w Kosowie Lackim ma już 10 lat


W piątek 10 października w budynku szkoły przy ulicy Armii Krajowej 6 w Kosowie Lackim świętowano 10 lat istnienia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia Orła Białego oraz inaugurację działalności Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły. Dokonali tego bardzo efektownie uczniowie z klasy „mundurowej”. Dyrektor Hanna Przesmycka powitała przybyłych, a byli to m.in. Waldemar Kraska Senator RP, Janina Ewa Orzełowska - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Andrzej Silny - Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Agnieszka Jankowska – specjalista KO w Warszawie Delegatura w Siedlcach, Tomasz Pełszyk - Proboszcz Parafii w Kosowie Lackim, Tadeusz Mróz - Członek Zarządu Powiatu Sokołowskiego, Jan Godlewski - Radny Powiatu Sokołowskiego, Marta Sosnkowska – Zastępca Starosty Powiatu Sokołowskiego, przedstawiciele samorządów z gmin powiatu, były Burmistrz Kosowa Lackiego Andrzej Krasnodębski, władze Kosowa, przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Siedlcach, przedstawiciele instytucji i organizacji związanych ze szkołą, dyrektorzy placówek oświatowych, byli i obecni nauczyciele i pracownicy szkoły, absolwenci, uczniowie, rodzice.
 
Następnie dyrektor Hanna Przesmycka z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przypomniała historię powstania szkół ponadgimnazjalnych w Kosowie oraz wskazała osoby, którym te szkoły zawdzięczają swoje istnienie. Zdjęcia obrazowały,  w jakich warunkach LO pracowało podczas pierwszych sześciu lat swego istnienia w pomieszczeniach użyczonych przez gimnazjum i jak przez lata zmieniała się baza dydaktyczna szkoły. Powstał nowy budynek dla LO, przekazano szkole w administrowanie halę sportową, wybudowano boisko wielofunkcyjne. Szkoła, z wykorzystaniem środków zewnętrznych i z pomocą rodziców uczniów, znacząco rozbudowała zestaw nowoczesnych pomocy dydaktycznych takich jak platforma zdalnego nauczania, zestawy do zdalnego testowania, tablice interaktywne, wizualizery, tablety itd. Dyrektor przedstawiła najważniejsze założenia pozadydaktyczne pracy szkoły, podała przykłady stałych działań i działań okazjonalnych - wycieczek, wyjazdów, zielonych szkół, realizowanych projektów, działań wynikających z „profilowania” klas…. 
 
Na zakończenie wymieniła aktualnie realizowane w szkole innowacje zgłoszone do KO („Klasa mundurowa” i „Matematyka drogą do sukcesu”) oraz realizowane w bieżącym roku szkolnym projekty (np. „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”, „Wf z klasą”). Dyrektor wymieniła sukcesy i osiągnięcia kosowskich licealistów z poszczególnych lat.  Mimo, że początkowo szkoła liczyła średnio 60 uczniów rocznie i zatrudniała na pełnym etacie jednego nauczyciela poza dyrektorem, tych sukcesów było od kilku do kilkunastu w każdym roku szkolnym. Informacja o liczbie i różnorodności podejmowanych w placówce działań oraz ogromny udział środków zewnętrznych wywarły na zebranych duże wrażenie. Również zaproszeni goście w swoich wystąpieniach wskazywali na pozytywy istnienia Kosowie Lackim LO oraz ZSZ. 
W części artystycznej  uczniowie szkoły zaprezentowali swoje talenty i umiejętności. Po części artystycznej burmistrz Longina Oleszczuk dyrektor Hanna Przesmycka podziękowały wszystkim wspierającym pracę szkół ponadgimnazjalnych w Kosowie Lackim. 
 
Na zakończenie uroczystości zebrani skorzystali z poczęstunku przygotowanego przez pracowników szkoły  i rodziców uczniów.
Uroczystość nie była sponsorowana przez podmioty zewnętrzne ani ze środków budżetowych.

OPR. JO

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe