2
2020
2012-03-06

LIST OTWARTY


LIST OTWARTY
Pracowników Sądu Rejonowego w Węgrowie.


  W związku z przedstawionym drugim projektem Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości, na podstawie którego Sąd Rejonowy w Węgrowie został przewidziany jako Wydział Zamiejscowy Sądu Rejonowego w Siedlcach. 
Jesteśmy w najwyższym stopniu zaniepokojeni i wstrząśnięci nowym projektem.

 

Pierwszy projekt uwzględniał zarówno warunki lokalne, statystyczne jak również historyczne (Sąd Rejonowy w Węgrowie istniał od 1810 r. jako Sąd Pokoju) i lokalowe przemawiające za funkcjonowaniem Sądu Rejonowego w Węgrowie. Ów projekt poprzedzony był kilkuletnią wnikliwą analizą zarówno pod względem statystyk, obsady jak też powierzchni budynku i parkingu dla interesantów.

 

Dlatego nasze zainteresowanie budzi fakt, jakie przesłanki skłoniły Ministerstwo Sprawiedliwości do zmiany projektu w zakresie zniesienia Sądu Rejonowego w Węgrowie.
Sąd Rejonowy w Węgrowie leży w odległości 17 km od Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim i bardzo racjonalnym działaniem pod względem ekonomicznym i społecznym byłoby połączenie tych obydwu jednostek w jeden większy pod względem obszaru i obsady sędziowskiej Sąd Rejonowy  z siedzibą w Węgrowie i Wydziałem Zamiejscowym w Sokołowie Podlaskim w okręgu siedleckim. W przypadku przewidzianym w drugim projekcie odnośnie przyłączenia dwóch Wydziałów Zamiejscowych w Sokołowie Podlaskim i w Węgrowie do Sądu Rejonowego w Siedlcach powstanie jednostka licząca 45 sędziów. Jeden Prezes Rejonowy będzie miał w zarządzie łącznie 45 orzeczników i około 120 urzędników, urzędujących w 6 budynkach z uwagi na to, że Sąd Rejonowy w Siedlcach nie posiada odpowiednich warunków lokalowych. Ponadto należy stwierdzić, że obecne warunki lokalowe Sądu Rejonowego w Siedlcach są o wiele gorsze od warunków lokalowych ewentualnie przyjmowanych Wydziałów Zamiejscowych.  

 

Pierwszy projekt, który przewidywał przyłączenie Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim jako Wydziału Zamiejscowego  do większego Sądu, jakim jest Sąd Rejonowy w Węgrowie naszym zdaniem był najbardziej racjonalny, a tym samym ekonomiczny. Po połączeniu w Sądzie Rejonowym w Węgrowie orzekałoby 17 sędziów, 3 referendarzy, 4 asystentów. Obszar działania tych obydwu jednostek spełniałby zarówno kryteria przyjmowane przy reorganizacji sądownictwa powszechnego, a jednocześnie nie spowodowałby utrudnień społeczności lokalnych obydwu powiatów związanych z dostępem do wymiaru sprawiedliwości.  

 

Nadmienić należy, że odległość z krańcowych miejscowości powiatu węgrowskiego do Siedlec wynosi około 100 km i brak jest jakichkolwiek połączeń. Także samo z krańcowych miejscowości powiatu sokołowskiego jest do Siedlec około 70 km. Przy połączeniu obszarów właściwości obu jednostek Sąd Rejonowy w Węgrowie jest położony centralnie. Przewidziana w projekcie zmiana, co do zniesienia Sądu Rejonowego w Węgrowie i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim i utworzenie dla obydwu tych jednostek siedziby w Sądzie Rejonowym w  Siedlcach, jest naszym zdaniem wręcz nielogiczna. Wszystkim władzom zarówno ministerialnym jak i prezesom Sądów Okręgowego w Siedlcach i Apelacyjnego w Lublinie znane są warunki  lokalowe sądów znoszonych. Przyłączenie tych dwóch  ewentualnie przyszłych Wydziałów Zamiejscowych do Sądu Rejonowego w  Siedlcach, który na dzień dzisiejszy nie posiada własnych baz lokalowych, urzęduje wspólnie z Sądem Okręgowym i wynajmuje pomieszczenia dla niektórych swoich wydziałów  jest bardzo nieracjonalne i nieekonomiczne. Dlatego zastanawiamy się, gdzie tu jest mowa o oszczędnościach. Duże niewykorzystane budynki sądów będą puste, a dla potrzeb Sądu Rejonowego w Siedlcach pomimo kryzysu ma się rozpocząć budowa nowego gmachu.  

 

Antagonizm, który poprzez swoje działania wprowadziły władze samorządowe powiatu sokołowskiego oraz prezesi Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy aktywnym udziale ministra rolnictwa Pana Marka Sawickiego, powoduje negatywne skutki i reperkusje dla 129 tys. ludności obu powiatów. Ambicje i interesy kilku osób z zarządu Powiatu i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim nie powinny mieć pierwszeństwa nad dobrem społecznym. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że ze strony pracowników Sądu Rejonowego w Węgrowie nie istnieją żadne animozje wobec kolegów z Sokołowa Podlaskiego. Jednocześnie deklarujemy pełną współpracę i zgodne funkcjonowanie w ramach Sądu Rejonowego w Węgrowie z Wydziałem Zamiejscowym w Sokołowie Podlaskim.

 

My pracownicy Sądu Rejonowego w Węgrowie zdajemy sobie sprawę, że reorganizacja sądownictwa jest konieczna, ale z doświadczenia już wiemy, na czym polega współpraca z pracownikami  przy połączeniu sądów, ponieważ już  w latach 1975 - 1990 funkcjonował  jeden Sąd Rejonowy w Węgrowie obejmujący swoją właściwością  powiat węgrowski i powiat sokołowski. Współpraca układała się nam bardzo dobrze i do dziś pracownicy Sądu Rejonowego w Węgrowie utrzymują bliskie kontakty z pracownikami i emerytami Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim. Uważamy się za pracowników bardzo uczynnych i kreatywnych. Uzasadniając swoje stanowisko chcemy podkreślić, że w momencie, kiedy miał  być utworzony Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim, wielu pracowników mających zostać zatrudnionych w nowopowstałym sądzie było zatrudnionych w Sądzie Rejonowym w Węgrowie celem  przyuczenia się do nowej pracy. Pracownicy ci uczyli się pracy od pracowników Sądu Rejonowego w Węgrowie. Również dzisiaj oświadczamy, że nie jesteśmy środowiskiem antagonistycznie nastawionym do społeczności powiatu sokołowskiego, a tym samym do pracowników sądu jak przedstawia nas na różnych spotkaniach związanych z reorganizacją wymiaru sprawiedliwości zarząd powiatu sokołowskiego oraz prezesi Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.

 

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, prosimy Pana Ministra Sprawiedliwości o ponowną analizę projektu rozporządzenia i udzielenie odpowiedzi pracownikom Sądu Rejonowego w Węgrowie – jakie przesłanki wpłynęły na  zmianę projektu w zakresie zniesienia Sądu Rejonowego w Węgrowie?

 

 

 W biurze podawczym, Urzędu Miejskiego w Węgrowie, wyłożona została lista na którą może wpisać się każdy, kto nie zgadza się z decyzją o likwidacji Sądu Rejonowego w Węgrowie.

 

 

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Czyli mamy restytucję jednostek administracyjnych opartych o Gierkowskie województwa. Jeżeli mają być powiaty, to chyba właśnie w takim kształcie, obejmujące tereny byłych województw. Warto przypomnieć , że Gierek wzorował się na francuskich departamentach, wprowadzonych we Francji jeszcze w okresie napoleońskim. Nasze powiaty są za małe żeby mieć jakieś własne znaczące dochody, a obciążone są wręcz bizantyjską administracją. Jak się weźmie budżet powiatu, to widać, że sens istnienia powiatu polega na konsumowaniu budżetu przez administrację. Oczywiście jej potrzeby są tak ważne, że gdy bieżących środków nie starcza, trzeba się więc zadłużać. A jednocześnie trwa depopulacja powiatu i gmin. Zmiana struktury jest więc konieczna, a zaczyna się od sądów. Tylko patrzeć i inne instytucje pójdą tym tropem, później jakaś ustawa i żegnaj powiecie sokołowski, węgrowski etc. Tylko co będą robić nasi Umiłowani Przywódcy, Wielcy Ludzie do małych interesów? Może pójdą drogą nosiciela chromosomów XY pani Anny Grodzkiej? Nie ma złych szlaków, jeśli na końcu jest dieta!!!

Algorytm likwidacji
2012-03-09 08:51:11
Strona 1/1


Dane kontaktowe