29
2022
2014-06-20

„Lekcja wolności” w kosowskim „ogólniaku”


Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Kosowie Lackim odpowiedziało na apel minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej i podjęło szereg działań w ramach „Lekcji wolności”.

Choć sama „Lekcja wolności” odbyła się 4 czerwca, to już w kwietniu 2014 roku część uczniów kosowskiego „ogólniaka” podczas wycieczki do Warszawy oglądała historyczny Okrągły Stół w Pałacu Prezydenckim, a pozostałym uczniom udostępniono zdjęcia z tego wyjazdu.
Przed 4 czerwca nauczyciele przedmiotów humanistycznych oraz wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia mające na celu zainteresowanie uczniów tematyką oraz uporządkowanie i pogłębienie wiadomości na temat wydarzeń z 89 roku oraz wydarzeń poprzedzających, m.in. wykorzystując wspomnienia rodziców uczniów z tego okresu.
Głównym wydarzeniem „Lekcji Wolności” było ogólnoszkolne spotkanie, podczas którego wykorzystane zostały materiały z „Teki Edukacyjnej – Lekcja Wolności” zamieszczonej na portalu Scholaris (www.scholaris.pl) oraz zasoby różnych innych stron internetowych i pomoce dostępne w szkole. Uczestniczący w spotkaniu mogli przypomnieć sobie „Polską drogę do wolności – obalenie komunizmu” – film obejmujący proces wprowadzenia komunizmu w Polsce po II wojnie światowej, aż po rok 1993 - wycofanie żołnierzy rosyjskich z Polski. Kolejne filmy przypominały w szczególności „Strajki 1956 – 1970”, historię powstania NSZZ „Solidarność” – film „Robotnicy’80”, ogłoszenie stanu wojennego przez Wojciecha Jaruzelskiego, historyczne słowa papieża Polaka - „Jan Paweł II – ważne słowa”, posiedzenie inaugurujące obrady Okrągłego Stołu - „Rok 1989”, nagrania TVP z dnia wyborów - „Wybory 89”.
Kolejnym działaniem, które miało na celu przypomnienie wszystkim o Rocznicy Wyborów 89 roku był happening, w efekcie którego na kostce przed wejściem do szkoły powstał duży napis „POLSKA - 25 LAT WOLNOŚCI” . „Lekcja wolności” była kontynuowana poprzez szkolny radiowęzeł dzięki m.in. piosenkom Jacka Kaczmarskiego "Obława" czy "Mury". 4 czerwca nawet szkolny Facebook zmienił swój wygląd i przypominał o szczególnej Rocznicy i „Lekcji wolności” w szkole. Uwieńczeniem całej akcji będą nagrody dla uczniów – książki „Od Niepodległości 1918 roku do Niepodległości 1989 roku”, które uczniowie otrzymają na zakończenie roku szkolnego.
Ta szczególna „Lekcja” w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Kosowie Lackim została zgłoszona do wydarzeń MEN do opublikowania na profilu Akcji w serwisie Facebook oraz na stronę inicjatywy „Razem89”. Kosowski „ogólniak” wybierając imię Orła Białego postawił sobie za jeden z głównych celów edukację patriotyczną. „Lekcja Wolności” ugruntowująca wiedzę o jakże istotnych historycznie wydarzeniach z 1989 roku i wydarzeniach poprzedzających rok 89 była jednym z działań w ramach tej edukacji, ale na pewno nie jedynym.

(i)

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Proszę nie wprowadzać ludzi w błąd czy ktoś widza orła białego bo ja nie sprawdzałem w książkach o ptakach i nie spotkałem się z orłem biłem

stach
2014-09-10 16:19:19
Strona 1/1


Dane kontaktowe