29
2022
2022-11-24

Kwestię zmian dotyczących OSIR-u radni przełożyli na kolejną sesję


W porządku obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w środę 23 listopada znalazł się punkt dotyczący projektu uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową.

Po przeczytaniu przez przewodniczącego porządku obrad, radna Krystyna Matysiak zgłosiła jednak wniosek o zdjęcie punktu dotyczącego OSIR-u. Swoje stanowisko uargumentowała brakiem odpowiedniego przygotowania do podjęcia tej decyzji.
- Już dzisiaj dostaliśmy poprawki do statutu, który dostaliśmy trzy dni temu, czyli już wtedy były błędy. Wszystkie informacje, które dostawaliśmy na komisjach, finansowe, zawierały błędy. W związku z tym, że dotyczy to bezpośrednio pracowników – ludzi, których trzeba będzie zwolnić i potem przyjąć, my nie mamy pojęcia ile osób będzie zwolnionych, ile przyjętych, nie mamy regulaminu przyszłej placówki. Uważam, że na to wszystko jest jeszcze za wcześnie, że możemy przesunąć ten punkt do następnej sesji grudniowej i ten miesiąc poświęcić na analizę wszystkich materiałów razem z Urzędem Miasta i z dyrekcją OSiR-u. 

Wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad został przegłosowany 10 głosami za i 5 przeciw. Przeciw byli radni: Marek Florczuk, Waldemar Hardej, Józef Kalicki, Marek Krysiak i Jan Rosochacki.

Za taki wynik głosowania podziękował Grzegorz Kobyliński (radny powiatowy), który zabrał głos w punkcie dotyczącym zapytań mieszkańców (wprowadzonym do porządku obrad na wniosek radnego Wycecha).
- Byłem dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w latach 90- tych, a jednocześnie w jakiś sposób przyczyniłem się do tego, że basen jest w Sokołowie. Bardzo dziękuję radzie, że Państwo podjęliście taką decyzję, żeby nie podejmować dziś decyzji o likwidacji. Jest to bardzo trudna decyzja, decyzja rady, nie burmistrza, burmistrz tylko wnioskuje do Państwa. Gorące dzięki, że Państwo tak szybko nie podjęliście decyzji tak trudnej. Wniosek Pani Matysiak uważam za logiczny i Państwu gorąco jeszcze raz chciałem podziękować.
Zastanawiałem się nad Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, ponieważ jest mi on bardzo bliski pomimo upływu dwudziestu paru lat od kiedy tam nie pracuje. Jest on mi bliski, bo gdzieś w sercu ciągle siedzi. Chciałbym, aby ta dziedzina życia, jaką mamy w naszym mieście, funkcjonowała jak najlepiej. Jestem przekonany, że Państwo podejdziecie do tego w taki sposób, kiedy będą podjęte decyzje. Forma przekształcenia jest tu jak najbardziej logiczna. Prześledziłem różne materiały, zastanawiałem się jak funkcjonuje w tej chwili OSiR. Kiedy ja byłem dyrektorem był jeszcze Gródek, trochę inaczej to wyglądało, były inne możliwości finansowe, dochodowe, własne. Jest pewna logika w tym działaniu, natomiast wymaga to spokoju i rozwagi, dlatego, że za tym nie idzie tylko działalność w tej sferze, jaką jest sport, rekreacja, ale jest to również życie dużej grupy ludzi, którzy są tam zatrudnieni. Ważne jest pochylenie się nad tym w spokoju, rozważenie i przygotowanie bardzo dokładnie zadań dla nowego zakładu. Myślę, że ta decyzja dzisiejsza jest naprawdę dobra.

Do wypowiedzi mieszkańca odniósł się Burmistrz Bogusław Karakula.
- Nie bardzo rozumiem skąd wzięło się pojęcie likwidacji basenu. Nie wiem skąd się to wzięło, kto o tym powiedział. W przekształceniu, które miało dzisiaj być do dyskusji, nie ma mowy o likwidacji basenu. Nie wiem czy celowo chce się mieszkańców postraszyć, czy poddać w wątpliwość funkcjonowanie. Nie bardzo rozumiem. Bardzo bym prosił, żeby tego pojęcia nie używać. My mówimy o przekształceniu zakładu budżetowego w jednostkę budżetową i na tym rozmowa powinna się zakończyć. Nikt nie mówi o likwidacji basenu.

Głos zabrał również dyrektor OSiR-u Sławomir Chadaj, który podkreślił, że też uczestniczy w pracach przekształceniowych i radni mogą zgłaszać się do niego w celu uzyskania informacji, aby mogli dokładniej ocenić sytuację.K. W. 
Screen ze strony youtube.pl

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Widać że Pani radna ma tu tylko przysłowiowe jaja a nie klepie bezmyślnie wszystko co dadzą i jeszcze powiedzą jak ma być klepnięte .

doklepaczy
2022-12-05 21:28:55
Strona 1/1


Dane kontaktowe