32
2019
2012-05-11

Krystyna Matysiak prezesem zarządu STSK


Kadencja poprzedniego Zarządu STSK skończyła się 9 kwietnia. Do tej pory Zarząd pracował w składzie: Wanda Wierzchowska - prezes, Barbara Wyszyńska - wiceprezes, Krystyna Matysiak - wiceprezes, Wiesław Pec - wiceprezes, Jerzy Iwański - sekretarz, Halina Kulik - skarbnik oraz członkowie: Stanisław Celiński, Dariusz Cybul, Agata Grzyb, Dorota Kalinowska, Bogumiła Korbuszewska, Mirosława Krasnodębska, Krystyna Krakowska, Kazimierz Soszka, Izabela Staręga. Komisję rewizyjną reprezentowali: Kazimierz Wilczyński - przewodniczący, Jadwiga Kołodziejska - sekretarz oraz członkowie: Wiesława Czarnocka, Marian Sopyło, Justyna Tokarska. Główne formy działań STSK to obozy naukowe i konferencje, spotkania z "ludźmi Sokołowa", wycieczki śladami historii jako element "Spotkań Przyjaciół Sokołowa", współpraca z pokrewnymi organizacjami w kraju, a także Polonią na Litwie i Białorusi. Działalność wydawnicza STSK w ostatnim okresie to biuletyn "U nas na Podlasiu" ukazujący się w cyklu rocznym, "Historia i tradycje ziemi najbliższej - Czekanów w gm. Jabłonna Lacka", "Rzemiosło w tradycji Sokołowa", "Na życiowych szlakach", "Między Sokołowem a Wilnem", "Wielki Gościniec Litewski". Za swoją działalność Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne otrzymało wiele nagród i wyróżnień, m. in. medal Pro Mazovia przyznany przez Marszałka Adama Struzika.

 

Społeczne więzi

- Dane mi było przeżyć 40 lat w środowisku dalekim od polityki, swarów i prześcigania się "kto lepszy", w środowisku kultury, społecznej więzi, wśród ludzi wykształconych, życzliwych, mądrych i szlachetnych - wspominała Jadwiga Kołodziejska podczas jubileuszu STSK w 2005 roku. - STSK to nie organizacja pomagająca wybić się, zając intratne stanowisko i wysoką pozycję w środowisku. To grupa ludzi, zapaleńców do pracy wybitnie społecznej, mającej na celu kultywowanie tradycji regionalnych, aby uchronić od zapomnienia to, co polskie, nasze, mazowiecko-podlaskie.

- Dziś praca Towarzystwa to nie tylko ratowanie od zapomnienia ludzi, którzy odeszli, czy zjawisk (obozy gwaroznawcze, wydawnictwo "U nas na Podlasiu"), nie tylko spojrzenie wstecz, na stare i bardzo stare rodzinne fotografie - podkreślała wówczas Krystyna Matysiak. - Towarzystwo to inicjowanie działań promujących ludzi ciekawych i ważnych dla naszej społeczności, wskazywanie młodzieży, że wszędzie można coś ważnego robić. To również odnajdywanie Sokołowian żyjących gdzieś w świecie i umożliwienie im prezentacji swego dorobku tu, wśród nas. Towarzystwo to też odkrywanie nowych, nieznanych, pięknych miejsc Podlasia.

 

Wiele planów

Sokołowskie Towarzystwo Społęczno-Kulturalne ma również bogaty plan na ten rok. Zimowe Spotkanie Przyjaciół Sokołowa odbyło się pod hasłem "Wieczór rosyjski z Petersburgiem w tle". W planach jest również udział w Dniach Sokołowa. STSK proponuje zorganizowanie "Targów na Starówce". Byłaby to ciekawa impreza dla mieszkańców starszej części naszego miasta, która pozwoliłaby zaprezentować różnorodne formy aktywności. Planowane są również wycieczki dla młodzieży, spotkania związane z ważnymi rocznicami oraz Międzynarodowy Obóz Naukowy, który w tym roku odbędzie się po raz piętnasty.

STSK liczy obecnie 108 członków. Ze stanowiska prezesa ustąpiła Wanda Wierzchowska, której zasługi na polu popularyzacji historii i kultury Podlasia są ogromne. Pozostaje ona jednak honorowym prezesem i z pewnością służyć będzie swoim doświadczeniem nowemu zarządowi. Honorowymi członkami STSK zostali: Waldemar Kraska, Maria Koc, Bogusław Miszczuk, ks. Dariusz Matuszyński, Witold Grądzki, Bogusław Karakula.

 

Nowy zarząd

Podczas spotkania członków STSK, które odbyło się 20 kwietnia wybrano też nowy zarząd. Weszli do niego: Dorota Kalinowska, Bogumiła Korbuszewska, Krystyna Krakowska, Mirosława Krasnodębska, Halina Kulik, Krystyna Matysiak, Agata Mosiej, Kazimierz Soszka, Izabela Staręga, Barbara Wyszyńska, Dariusz Cybul, Jerzy Iwański, Wanda Wierzchowska. Do komisji rewizyjnej zgłoszeni zostali: Elżbieta Fechner, Justyna Tokarska, Kazimierz Wilczyński, Krystyna Sulikowska, Anna Laks. Po krótkiej naradzie na prezesa Zarządu wybrana została Krystyna Matysiak. Stanowiska wiceprezesów otrzymali: Bogumiła Korbuszewska, Dariusz Cybul, Barbara Wyszyńska. Sekretarzem zarządu został Jerzy Iwański, a skarbnikiem Halina Kulik. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Kazimierz Wilczyński, a sekretarzem Justyna Tokarska.

 

Katarzyna Markusz

« wróć | komentarze [3]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Chłop potrzebny od zaraz.

55
2012-05-21 13:33:31

Tylko po jakiego diabła ci honorowi członkowie. A było normalnie.

AK
2012-05-14 15:48:05

Gratuluję.

MY
2012-05-12 13:43:06
Strona 1/1


Dane kontaktowe