17
2020
2017-10-02

Krótka sesja z Ukrainą w tle


Niewiele ponad pół godziny w poniedziałek 25 września trwała XXXVII Sesja Rady Gminy Sabnie.

W trakcie obrad radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami, informację o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych przez podmioty dokonujące analizy za 2016 r. oraz informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty. Radni zapoznali się z tym ostatnim dokumentem na komisjach, w trakcie sesji skrótowe informacje przedstawił zastępca wójta Mirosław Sobieski. Uczestnicy sesji dowiedzieli się m.in., że w r. szk. 2016/ 2017 do szkoły podstawowej w Sabniach uczęszczało 90 uczniów, w Zembrowie – 62, w Niecieczy – 35 (szkoła prowadzona przez stowarzyszenie). Do trzech przeszkoli uczęszczało 105 dzieci. Budżet oświaty wyniósł ponad 3 mln 800 tys. zł, z czego rządowa subwencja oświatowa – 2 mln 500 tys., dotacja gminy 1 ml 100 tys.
Z kolei skarbnik gminy Katarzyna Kawczyńska przedstawiła skrótowe informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie za I półrocze 2017r., o zmianach w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030 oraz zmianach w budżecie Gminy na 2017 r. Radni szczegółowo zapoznali się z dokumentami na komisjach. Wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie. Deficyt w budżecie jest mniejszy, ze względu między innymi na fiasko wspólnego projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, mającego na celu rozwój inwestycji w zakresie ochrony środowiska i turystki w partnerskich gminach w Polsce i na Ukrainie. Wspólnie z samorządami z obwodu lwowskiego - rejonem kamienieckim, miastem Kamionka Bużańska i miasteczkiem Dobrotwór, gmina Sabnie starała się pozyskać 2, 5 mln euro. Połowa kwoty miał przypaść gminie Sabnie i planowano ja przeznaczyć na oczyszczalnię ścieków, (co poprawiłaby jakość wody w Cetyni i w zalewie Niewiadoma) oraz zainwestować w sieć kanalizacyjną. Ukraińscy partnerzy projektu spóźnili się ze złożeniem kompletu dokumentów a konkretnie oceny ekologicznej planowanych przedsięwzięć (zawiniły władze w Kijowie). Władze gminy liczą, że wniosek, wysoko oceniony w I etapie (6. miejsce wśród 360 projektów), uda im się przeprowadzić w kolejnym naborze. O sprawę tego wniosku pytał przewodniczący rady Wacław Mikołajczuk.
Poza tym radni Witold Deoniziak i Andrzej Kobryń apelowali o naprawę niektórych odcinków dróg gminnych, a szczególnie oczyszczenie poboczy z zakrzaczeń. Wójt obiecał podjęcie działań z chwilą poprawy pogody. Z kolei przewodniczący Mikołajczuk pytał o sieć gazową w Gminie Sabnie, przywołując przykład Gminy Repki, gdzie tki działania zostały podjęte. Wójt Wyszyński poinformował, że są podpisane listy intencyjne, ale warunkiem zaistnienia takiej sieci jest między innymi zobowiązanie do odbierania dużej ilości gazu. Druga trudność to posadowienie sieci. Tak więc sieć gazowa w gminie to sprawa odległej przeszłości.

J.O.
 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe