1
2020
2018-04-27

Konkurs Recytatorski „Literacka twórczość Jana Pawła II”


W imieniu organizatorów Konkursu Recytatorskiego "Literacka twórczość Jana Pawła II", objętego patronatem Jego Ekscelencji Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej Biskupa Tadeusza Pikusa, zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w literackich zmaganiach!
Regulamin Konkursu Recytatorskiego
„Literacka twórczość Jana Pawła II”


ORGANIZATORZY:
Organizatorem Konkursu Recytatorskiego „Literacka twórczość Jana Pawła II”, nazywanego dalej Konkursem, jest Zespół Szkól Kosowie Lackim.

PATRONAT HONOROWY:
Jego Ekscelencja Biskup Drohiczyński
Tadeusz Pikus

CELE KONKURSU:
1. ukazanie bogactwa osobowości papieża Jana Pawła II poprzez obcowanie z Jego twórczością literacką i jej wartościami etycznymi, moralnymi, patriotycznymi, dydaktycznymi,
2. popularyzacja poezji Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II,
3. szerzenie kultury języka i żywego słowa,
4. promowanie talentów,
5. działanie w ramach Roku dla Niepodległej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Do udziału w Konkursie zaproszeni są uczniowie klas III gimnazjalnych.
2. Konkurs jest dwuetapowy. Organizator zobowiązuje szkoły do przeprowadzenia eliminacji wewnątrzszkolnych i przesłania ich protokołów (zał. nr 4).
3. Etap szkolny powinien zostać przeprowadzony do 15 maja 2018 roku (ocenia komisja wewnątrzszkolna).
4. Do etapu diecezjalnego zostają zakwalifikowane trzy osoby ze szkoły z najwyższymi wynikami.
5. Komisje konkursowe do 18 maja 2018 roku przesyłają wyniki etapu szkolnego do organizatora - Zespołu Szkół w Kosowie Lackim.
6. Zgłoszenia uczestników konkursu etapu diecezjalnego należy przesłać na adres: plowkosowie@wp.pl. Karta zgłoszenia w załączeniu (zał. nr 1).
7. Zgłaszający powinien przesłać zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2) i upublicznienie wizerunku (zał. nr 3) , które znajdują się w załącznikach do Regulaminu.
8. Informacje o konkursie, Regulamin i załączniki będą dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół w Kosowie Lackim.
9. Uczniowie przygotowują jeden dowolnie wybrany utwór poetycki lub fragment poematu Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.
Wyboru konkursowych utworów można dokonać z następujących pozycji:
Karol Wojtyła, Poezje, dramaty, szkice;
Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski;
10. Konkursowe przesłuchanie uczestników drugiego etapu będzie miało miejsce 28 maja 2018 r. (poniedziałek) w Zespole Szkół w Kosowie Lackim od godz. 12.30.
11. Organizatorzy nie ponoszą kosztów dojazdu uczestników.

KRYTERIA OCENY:
1. Recytacja uczestników zostanie oceniona przez Komisję w skali 0-5 punktów, według następujących kryteriów:
     1) dobór repertuaru i jego dostosowanie do indywidualnych cech recytatora,
     2) ogólne wrażenia artystyczne,
     3) kultura słowa,
     4) propozycja interpretacyjna (ekspresja, oryginalność),
     5) opanowanie pamięciowe utworu.
2.Uczestnik maksymalnie może uzyskać 25 punktów.
3. Łączny czas recytacji nie może przekraczać 5 minut.
4. Recytacji może towarzyszyć tło muzyczne (odtwarzane elektronicznie). Płytę z nagranym tłem muzycznym (w formacie MP3 lub w postaci zwykłej płyty audio), opisaną nazwiskiem i imieniem uczestnika oraz tytułem nagranego utworu należy dostarczyć organizatorom w dzień Konkursu.
5. Występy uczestników ocenia Komisja Konkursu Recytatorskiego powołana przez Organizatora Konkursu.
6. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu przesłuchania oraz zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół w Kosowie Lackim.

NAGRODY:
1. Laureatom – trzem uczniom z najwyższymi wynikami zostaną wręczone nagrody rzeczowe, a wszystkim uczestnikom - pamiątkowe dyplomy udziału w Konkursie.

POZOSTAŁE USTALENIA:
1.We wszystkich sprawach, których nie precyzuje niniejszy Regulamin, decyzje podejmuje Komisja Konkursu. Postanowienia Komisji są ostateczne.
2.Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów regulaminowych z powodów organizacyjnych.
3. Wszelkich informacji udziela organizator. Osoba upoważniona do kontaktu: Jolanta Onyśk tel. 660 734 895.

ZAŁĄCZNIKI:
Zał. Nr 1. Karta zgłoszenia uczestnika
Zał. Nr 2. Oświadczenie rodzica
Zał. Nr 3, Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Zał. Nr 4. Protokół eliminacji wewnątrzszkolnych
 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe