11
2020
2013-02-15

Kongres i otwarcie Drogi Jakubowej


          Turystyka jest jednym z ważniejszych obszarów działalności polskich przedsiębiorstw, uruchamia pokłady aktywności, tworzy ciągi wzajemnych relacji biznesowych, kreuje rozwój i wzrost gospodarczy lokalnych społeczności.
Biznesowe i inne możliwości wykorzystania walorów turystycznych regionu siedleckiego były tematem I Międzynarodowego Mazowieckiego Kongresu Turystycznego, który pod patronatem rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego prof. Tamary Zacharuk i prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego zorganizowało Stowarzyszenie „Kapitał – Praca -  Rozwój” z Prezesem Zarządu Jarosławem Superą. W kongresie  uczestniczyło około 200 osób z kraju i zagranicy,  a wiodącym tematem obrad  było zagadnienie  „Turystyka północno-wschodniego Mazowsza - szansą rozwoju obszarów wiejskich”.
        Prof. T.  Zacharuk witając gości powiedziała: „Nowe podejście do rozwoju turystyki determinuje działania całego środowiska. Siedlce są centralnym punktem północno-wschodniego Mazowsza, regionu o szerokiej ofercie kulturalnej i bogatych walorach krajoznawczych. Oznacza to dla nas wielką szansę, ale i stawia przed nami olbrzymie wyzwania”. Z kolei prezydent Siedlec Wojciech Kudelski przedstawił historię miasta i regionu. „Siedziba biskupstwa nobilituje miasto, a patriotyzm i zaradność jego mieszkańców jest godna podziwu. Perełki architektoniczne znajdujące się w Siedlcach powinni poznać także turyści. Działajmy razem, nie oddzielnie, a efekty przyjdą. Droga Jakubowa jest ważna, żeby zaistnieć na turystycznej i pielgrzymkowej mapie Europy. Jeżeli będzie o nas słychać, to wtedy do naszych miejscowości przyjadą turyści. A mamy się czym pochwalić; tą piękną ziemią, tym,  co udało się ocalić” - dodał. Wspomniał również o Kodniu i  Leśnej Podlaskiej, które od wieków przyciągają rzesze turystów i pielgrzymów.
             Prezes Stowarzyszenia „Kapitał – Praca – Rozwój” Jarosław Supera opowiedział o   programie „Europejski Park Edukacji – oczekiwania turystów i szanse rozwoju turystyki w regionie”: „Nasze stowarzyszenie pod patronatem Ministra Edukacji od czterech lat realizuje ten projekt. Dotyczy on rozwoju usług na obszarze gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2007-2013, w której przedstawione są walory turystyczne, przyrodnicze, geograficzne i historyczne obszaru. Służy zwiększaniu atrakcyjności całego obszaru i umocnieniu potencjału turystycznego poprzez poprawę jakości usług i rozszerzenie bazy noclegowej i żywieniowej. Program wdrażany jest w 23 gminach.  Działamy na dużym obszarze, zamieszkałym przez  około 140 tysięcy osób. Liczba gospodarstw to około 42 tysięcy. Jest to kraina wybitnie rolnicza. Ważne jest ukazanie tego obszaru jako miejsca nowoczesnej edukacji, polskiej obrzędowości i mazowieckiej wsi”.
Ewa Marchel, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, podkreśliła znaczenie turystyki dla zmniejszania bezrobocia: „Korzyści z rozwoju turystyki są znaczące. Chodzi przede wszystkim o zaktywizowanie ludzi, rozwój przedsiębiorczości, nowe miejsca pracy i napływ inwestycji. Urząd prowadzi szkolenia, poradnictwo zawodowe, prace interwencyjne, a także stosuje inne formy pomocy osobom bezrobotnym”.                       
Gościem honorowym kongresu był ksiądz Ryszard Honkisz, proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła Większego w Więcławicach. Rozwinął on temat „Drogi Jakubowe (Camino de Santiago) jako przykład turystyki pielgrzymkowej”. Droga św. Jakuba to szlak pielgrzymkowy do katedry w Santiago de Compostela w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii. W katedrze tej, według przekonań pielgrzymów, znajduje się ciało św. Jakuba Większego Apostoła. Nie ma jednej trasy pielgrzymki, można dotrzeć do celu jednym z wielu szlaków. Droga oznaczona jest muszlą św. Jakuba (symbolem pielgrzymów) i żółtymi strzałkami. Istniejąca od ponad tysiąca lat Droga św. Jakuba jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, obok szlaków do Rzymu i Jerozolimy. Według legendy ciało św. Jakuba przewieziono łodzią do północnej Hiszpanii, a następnie pochowano w miejscu, w którym dziś znajduje się miasto Santiago de Compostela. W odróżnieniu od znanych w Polsce masowych pielgrzymek pieszych (do Częstochowy czy Kalwarii), Droga św. Jakuba przeznaczona jest dla pątników indywidualnych lub małych grup, bez względu na wyznanie i narodowość, chcących doświadczyć w drodze ciszy i duchowej przemiany. Do ich dyspozycji są nie tylko znajdujące się po drodze kościoły i kaplice, ale także dogodne miejsca noclegowe w schroniskach dla pielgrzymów prowadzonych przez lokalne społeczności: parafie, stowarzyszenia, schroniska młodzieżowe, czy też przez osoby prywatne w gospodarstwach agroturystycznych.
Gościem honorowym kongresu był Mariano Espallargas, przedstawiciel hiszpańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej z Saragossy. Wyjaśniał, że samorządy każdego szczebla mają promować markę, a w oparciu o markę budowane są produkty turystyczne.
Jednym z ważniejszych tematów omawianych podczas I Międzynarodowego Mazowieckiego Kongresu Turystyki była budowa i upowszechnianie marki lokalnego produktu turystycznego. Z prelekcjami wystąpili między innymi dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury Maria Koc, wójt gminy Bielany Zbigniew Woźniak, wójt gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk, wójt Cegłowa Marcin Uchman.
– Turystyka jest dużą szansą rozwoju. Dlatego tak ważna jest współpraca, a takim miejscem jest stowarzyszenie. Gmina Bielany także ma się czym pochwalić. To u nas znajduje się „Perła Podlasia” czyli pałac w Patrykozach. Mamy także szlaki turystyczne. Są plany dalszego rozwoju i aktywizacji w dziedzinie turystyki – powiedział wójt Zbigniew Woźniak.
- Na Mazowszu są trzy sztandarowe szlaki turystyczne, które jednak nie są realizowane. Podczas prac komisji sejmiku dyskutowaliśmy o roli i wsparciu turystyki ze strony samorządu. Projekt, który realizujemy w Sokołowie Podlaskim jest już zaawansowany, jeżeli chodzi o realizację, a dotyczy aktywacji Wielkiego Gościńca Litewskiego - przypomniała Maria Koc, dyrektor SOK, radna do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Wielki Gościniec Litewski był przez kilka wieków jednym z najważniejszych traktów handlowych Rzeczypospolitej. Łączył Warszawę z Wilnem, biegnąc między innymi przez Sokołów Podlaski i Drohiczyn. Dzięki temu ożywiła się wymiana handlowa, kontakty polityczne i gospodarcze. Wielkim Gościńcem Litewskim podróżowali ludzie różnych narodowości, wyznań, stanów i zawodów. Jadąc do wyznaczonego celu, zatrzymywali się na kolejnych stacjach w miastach na szlaku. Dzięki tym przystankom miasta odnosiły konkretne korzyści w postaci opłat handlowych, ceł, myta. Czasy świetności gościńca przypadają na wiek XVIII.   Pomysł wytyczenia szlaku turystycznego wzdłuż dawnego Wielkiego Gościńca Litewskiego zyskał wielu zwolenników.  Wspólne działanie przy wytyczaniu i promowaniu nowego szlaku zwiększy potencjał turystyczny każdego miasta i miasteczka na nim położonego i pozwoli na wykreowanie wartościowego i ciekawego produktu turystycznego.
Kulminacyjnym punktem kongresu było oficjalne otwarcie Drogi Jakubowej w Siedlcach i Rozbitym Kamieniu, gmina Bielany. – Niech nowo otwarta Droga Jakubowa służy turystom i pielgrzymom, którzy do nas przyjadą, ale również nam wszystkim, abyśmy jeszcze bardziej przybliżyli się do pięknej Europy i jej chrześcijańskiej kultury- powiedział w Siedlcach prezydent Wojciech Kudelski.
- Z wielkim trudem od blisko dwóch lat staramy się wzbogacić istniejącą już sieć szlaków turystycznych. Właśnie w tym gronie powstała idea włączenia północno- wschodniego Mazowsza do sieci dziedzictwa chrześcijańskiego, wyrażającego się w kilku tysiącach kilometrów szlaków Dróg Jakubowych w Europie, począwszy od Hiszpanii, przez  Francję, Niemcy, a także Polskę – dodał  Jarosław Supera.
                Uroczystej Mszy świętej w Rozbitym Kamieniu przewodniczył biskup drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz. 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe