17
2020
2014-06-20

Konferencja Stowarzyszenia Podlaskie Dziedzictwo Kultury


W sobotę 7 czerwca liczna grupa mieszkańców naszego powiatu – członków i sympatyków Stowarzyszenia Podlaskie Dziedzictwo Kultury uczestniczyła w konferencji, „Mój Kościół - Mój Papież - Moja Ojczyzna”.

Spotkanie odbyło się w Podlaskim Centrum Dialogu w Drohiczynie.  Gościem spotkania był ks. bp Antoni Dydycz, natomiast wykłady wygłosili: prof. Waldemar Smaszcz, ks. prał.  dr Stanisław Ulaczyk, prok. Włodzimierz Blajerski.
Cele stowarzyszenia przybliżyła jego prezes Alina Simanowicz oraz Maria Koc.  SPDK ma działać na rzecz kształtowania i wzmacniania tożsamości historyczno - kulturowej Podlasia, biorąc pod uwagę jego wielokulturowość, integrować środowiska kultury w regionie historycznego Podlasia, wspierać inicjatywy kulturalne i artystyczne, dokumentować dorobek kulturalny i aktywność społeczną. Najbliższym przedsięwzięciem organizowanym przez stowarzyszenie będzie „Podlaski Dzień Kultury Chrześcijańskiej” – otwarta dla wszystkich impreza plenerowa nad Bugiem w Drohiczynie 22 czerwca. Prof. Waldemar Smaszcz ukazał historyczne związki ojczyzny i Kościoła na przykładzie twórczości św. Jana Pawła II. Przypomniał też znaczenie kultury chrześcijańskiej dla rozwoju Europy. Znaczną część wykładu poświecił wkładowi św. Jana XXIII w dzieło rozwoju tej kultury i odnowy kościoła. Podkreślił, że obaj papieże byli bardzo zaangażowani w budowanie kultury na wartościach chrześcijańskich, przestrzegali, że kultura bez Boga jest kulturą lęku. Ks. prał. dr Stanisław Ulaczyk podzielił się bardzo osobistymi refleksjami z wyjazdu na Ukrainę we wrześniu 2013 roku. Podróż do grobu zasłużonego dla kościoła katolickiego w Polsce i na Ukrainie ks. Jana Chomickiego stała się dla ks. Ulaczyka źródłem wielu interesujących spostrzeżeń dotyczących sytuacji Kościoła i życia mieszkańców Ukrainy, podzielonej konfliktami i szukającej swojej tożsamości. Natomiast Włodzimierz Blajerski przedstawił wykład na temat sytuacji Kościoła katolickiego i jego prześladowań w Polsce po II wojnie światowej. Prelegent przytoczył wiele szczegółowych danych i zatrważających informacji. Wyraził opinię, że im słabszy jest Kościół, tym słabszy jest też naród, którym można manipulować, podważywszy wpierw normy i autorytety. Ciekawą informację przedstawił też Stanisław Iwanicki. Otóż Komisja Majątkowa Cerkwi Prawosławnej występuje z roszczeniami finansowymi za ziemie, które uzyskała w nadaniach carskich na przykład po powstaniu styczniowym. Ziemie te były wcześniej odebrane Polakom w ramach represji popowstaniowych. Obecnie przyznawane roszczenia finansowe obciążają samorządy. Spotkanie było też okazją do złożenia imieninowych życzeń ks. bp Antoniemu Dydyczowi. Poetyckie zdolności mogły zaprezentować członkinie stowarzyszenia. Konferencji towarzyszyła wystawa prac: „Dzieci i Młodzież Ojcu Świętemu Pawłowi II” oraz występ kapeli ludowej.

JO

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe