1
2020
2017-01-26

Kolejny samochód dla OSP Sabnie


Na ostatniej sesji w Repkach kontrowersje wzbudziło kolejne dofinansowanie dla gminy Sabnie na samochód pożarniczy. O tym oraz o inwestycjach planowanych na rok 2017 rozmawiamy z wójtem gminy Sabnie, Ireneuszem Wyszyńskim.

Gmina w ubiegłym roku zakupiła samochód dla OSP Sabnie otrzymując dofinansowanie z kilku źródeł. Jednak niedawno otrzymała kolejną dotację na ten sam cel – tym razem 302 tys. zł. Skąd i dlaczego napłynęły kolejne pieniądze?
W roku 2016 złożyliśmy wnioski na samochód pożarniczy opiewające na kwotę 1 milion 30 tys zł. Początkowa wartość projektu wynosiła 882 tys. zł. W tamtym roku dostaliśmy dofinansowanie do samochodu ratowniczo-gaśniczego, który został zakupiony dla OSP Sabnie. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiła 165 tys. zł; dotacja od samorządu województwa mazowieckiego – 100 tys. zł; z Państwowej Straży Pożarnej - 150 tys. zł; OSP Sabnie przeznaczyło 25 tys. zł zaś najwyższa kwotę, tj. 223 tys. zł, przeznaczyła Rada Gminy Sabnie. Do przetargu stawało trzech oferentów. Zakupiliśmy samochód średni marki Kamaz. – tłumaczy wójt, Ireneusz Wyszyński.
Z otrzymanych pieniędzy gmina musiała rozliczyć się do 31 grudnia 2016r., a więc zakupiła samochód dla OSP Sabnie. Jednak dopiero w styczniu tego roku wpłynęła informacja o przyznaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego – w ramach wcześniej złożonych wniosków. Potwierdza to wójt gminy:
W tym roku, w ramach tych samych wniosków, dostaliśmy dofinansowanie ponad 300 tys. zł do samochodu średniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Planujemy zakupić kolejny pojazd dla OSP Sabnie.
Sytuacja jest więc jasna – decyzja o dofinansowaniu z RPO zapadła po prostu później niż w innych instytucjach, z tego też powodu dotacja wpłynęła dopiero w tym roku. Nie jest to jednak jedyna inwestycja gminy planowana na ten rok. Wójt Ireneusz Wyszyński priorytetem określa modernizację budynków na terenie gminy :
Mamy podpisaną umowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sabnie na kwotę 2 mln zł, z czego wartość dofinansowania wynosi milion sześćset tys. zł. Zmodernizowana zostanie szkoła, sala gimnastyczna, przedszkole, kotłownia i budynek Urzędu Gminy. Projekt obejmuje kompleksową wymianę źródeł ciepła, tam gdzie jest to wskazane – również stolarkę okienną i drzwiową, a także ocieplenie zewnętrzne budynku oraz dachu. W następnym miesiącu będziemy ogłaszali przetarg. Problem tkwi w tym, że część robót może być wykonana tylko w wakacje, a na ukończenie projektu mamy rok.
Prócz tego planowane są modernizacje dróg gminnych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na które gmina przeznaczy 100 tys. zł, modernizacje świetlic wiejskich, a także budowa domowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, której orientacyjna wartość zamówienia opiewa na 2 mln 340 tys zł. W rankingu obejmującym 225 pozycji gmina Sabnie zajmuje 54 - dla około 48 wystarcza pieniędzy. Jednak jeżeli oszczędności poprzetargowe będą utrzymywały się na poziomie 16% jest duża szansa na to, że dotacja zostanie przyznana. Kolejna planowana inwestycja dotyczy redukcji emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy – czyli solarów. Projekt opiewa na kwotę 7,5 mln zł, a zainteresowanie jest na tyle duże, że nie wiadomo dla ilu samorządów wystarczy pieniędzy. Gmina uczestniczy także w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.
Mamy podpisane porozumienie ze stroną ukraińską oraz złożony wniosek na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kupientyn. Projekt obejmuje również kanalizację tejże miejscowości, budowę slipu – jest to miejsce do wodowania sprzętu - oraz parking. Łączny koszt inwestycji wynosi 2,5 mln euro na obie strony – polską i ukraińską. Poziom dofinansowania wynosi zaś 90% kwoty brutto.
Pomimo posiadanego długu gmina stara się rozwijać i korzystać z wszelkich możliwości otrzymania dotacji. Mimo to, nie wszystkim podoba się kiedy już je dostanie…


Wójt Gminy Sabnie, Ireneusz Wyszyński - fot. archiwum 
 
 Paulina Joanna Fedorczyk

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Bardzo mi odpowiada polityka wojta!

Jan
2017-01-30 18:31:23
Strona 1/1


Dane kontaktowe