17
2020
2018-03-06

Kolejna skarga na wójta...


We wtorek 27 lutego obyła się sesja Rady Gminy Sabnie, na której poruszono temat kolejnej skargi na wójta Ireneusza Piotra Wyszyńskiego. Tym razem dotyczyła ona standardów lokalu socjalnego, do którego przeniesiono niedawno jedną z rodzin.

W dniu 1 lutego do Urzędu Gminy Sabnie wpłynęła skarga, której autorką była jedna z mieszkanek. Kobieta sprzeciwiała się decyzji wójta o umieszczeniu potrzebującej rodziny w mieszkaniu socjalnym, znajdującym się w pałacu w Wymysłach. Zdaniem kobiety warunki w budynku urągają standardom mieszkania socjalnego, gdyż nie ma tam wody, pomieszczeń sanitarnych, a remontu nie było tam od około 50 lat. Kobieta w skardze zauważa, że w budynku tym są popękane ściany, przeciekający dach, a w piwnicy stoi woda. Zwróciła także uwagę na obecność szczurów. Oburzenie kobiety było tym większe, że potrzebująca rodzina to kobieta z trójką dzieci, dwóch niepełnosprawnych umysłowo mężczyzn oraz starsza kobieta niepełnosprawna ruchowo. Ale na tym treść skargi się nie skończyła. Jej autorka zauważyła, że w pałacu mieszka już ojciec dzieci, który ma sądowy zakaz zbliżania się do nich, a umieszczenie tam rodziny może skutkować niebezpiecznymi, a nawet tragicznymi w skutkach sytuacjami. Jako sąsiadka potrzebującej rodziny, autorka skargi wyjaśniła, że czuje obowiązek upomnienia się o ich niezbywalne prawa.

Skarga mieszkanki była wielokrotne rozpatrywana na komisjach, a radni udali się nawet do pałacu w Wymysłach, aby osobiście przyjrzeć się sprawie. Po licznych rozmowach z samymi zainteresowanymi przygotowano projekt uchwały Rady Gminy, będący odpowiedzią na skargę. W treści projektu wyjaśniono, że powodem przeniesienia rodziny z domu w Kolonii Hołowienki, gdzie mieszkali dotychczas, była decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podl. z dnia 4 stycznia 2018 r. Powodem takiej decyzji był bardzo zły stan budynku. W projekcie wskazano, że potrzebująca rodzina musiała zostać umieszczona w pałacu w Wymysłach, gdyż w innym lokalu socjalnym w Grodzisku prowadzony jest obecnie remont. Zaproponowany lokal w Wymysłach spotkał się z aprobatą zainteresowanych, gdyż zdaniem rodziny jest on większy i cieplejszy niż dom, w którym zamieszkiwali dotychczas. Rozpoczęto procedury wykonania dokumentacji na wykonanie przyłącza wodociągowego oraz zostało wykonane nowe przyłącze elektryczne. Drobne prace remontowe lokatorzy zadeklarowali wykonać we własnym zakresie. W projekcie uchwały zauważono także, że rodzina korzysta z pomocy opieki społecznej, dostaje zasiłki i pomoc żywnościową, a dzieci mają zapewnioną pomoc w świetlicy socjoterapeutycznej, pomoc logopedy i pedagoga szkolnego. Ponadto dzieci w szkole są objęte programem dożywiania. Nawiązując do sądowego zakazu zbliżania się ojca do dzieci, wskazano, że w pałacu w Wymysłach znajdują się oddzielne wejścia do każdego z czterech lokali socjalnych, a ojciec dzieci zajmuje oddzielne mieszkanie. Kończąc treść projektu uchwały wyjaśniono, że wiekowy budynek w Wymysłach wymaga kosztownego remontu, na który aktualnie gminy nie stać, lecz będą czynione starania o pozyskanie na ten cel środków zewnętrznych.

Po odczytaniu projektu uchwały radni przegłosowali ją, uznając tym samym skargę mieszkanki za bezzasadną. W dyskusji, która wywiązała się później, zwracali także uwagę na fakt, że warunki mieszkaniowe rodziny znacznie się poprawiły, ponieważ z małego drewnianego domu z nieszczelnymi ścianami, zostali przeniesieni do dużego murowanego budynku. Obecni na sesji mieszkańcy zgodnie twierdzili, że skoro sami zainteresowani nie mają uwag do stanu budynku socjalnego, to sprawa nie powinna być w ogóle poddawana dyskusji...

Katarzyna Dybowska
 

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

I tak się zamiata pod dywan. Czyli starannie wszystko zagmatwać, aby nikt nie rozumiał.

oponetnt
2018-03-07 10:05:48
Strona 1/1


Dane kontaktowe