43
2019
2018-03-15

Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej


 Rodziny, które do tej pory posiadały kartę plastikową, a chcą mieć elektroniczną, muszą złożyć wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim. Do końca 2019 roku wszystkim rodzinom posiadającym tradycyjne karty przysługuje możliwość uzyskania bezpłatnie kart elektronicznych. Rodziny, które po raz pierwszy ubiegają się o Kartę Dużej Rodziny, mogą wnioskować o karty w formie tradycyjnej, elektronicznej bądź tradycyjnej i elektronicznej.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Urzędzie Miasta. Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej (Biuro Obsługi Interesanta, parter).

Karta Dużej Rodziny to rządowy program dla rodzin wielodzietnych. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.2).

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni posługujący się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Info: UM Sokołów Podl.

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Porąbało ich kompletnie. Może kartę z doładowaniem 10000 zł. na koszt miasta. Niech wydaje duża rodzina i leży do góry f....., gotowym do kolejnego płodzenia.

popo
2018-03-15 15:09:05
Strona 1/1


Dane kontaktowe