43
2019
2018-05-22

Jubileuszowe obchody w Ceranowie


W czwartek 17 maja w Ceranowie miały miejsce obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 10-lecia nadania placówce szkolnej imienia Ludwika Górskiego (1818- 1908), jednego z najwybitniejszych Polaków ówczesnej epoki, właściciela dóbr Sterdyń i Ceranów.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w miejscowym kościele parafialnym, ufundowanym i wzniesionym dzięki staraniom Ludwika Górskiego w trudnym czasie zaborów. W Eucharystii, sprawowanej przez ks. bp. Tadeusza Pikusa wzięła udział społeczność szkolna ze sztandarem placówki, władze samorządowe i przybyli do Ceranowa goście. W kazaniu ks. biskup mówił między innymi o wyjątkowej postaci patrona, którego działalność była niezwykła nie tylko pod względem osiągnięć cywilizacyjnych, ale też pracy na rzecz rozwoju człowieka i sprawowanie kultu Bożego. Wyraził radość, że społeczność szkolna przekazuje pamięć o swoim wielkim patronie i zachęcał, żeby żyć słowami, które zawarł w swoich pismach. Po nabożeństwie Samorząd Uczniowski i dyrektor Jerzy Gancarz złożyli kwiaty przy trumnie Ludwika Górskiego w podziemiach  kościoła.

Dalsza część obchodów przebiegała na terenie szkoły. Na budynku placówki – dawnym pałacu Ludwika Górskiego odsłonięto, a ks. Marek Bielak poświęcił mosiężną tabliczkę upamiętniającą 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i 10. rocznicę nadania szkole imienia oraz tabliczkę sprzed 90 lat, upamiętniającą 10-lecie odzyskania niepodległości. Jak czytamy na znajdującej się poniżej tablicy informacyjnej, „tabliczka ta była umieszczona w 1928 roku na drewnianym krzyżu ustawionym na kopcu usypanym przed ówczesną remizą strażacką. W czasie wojny krzyż miał być zniszczony przez Niemców. Wówczas tabliczka została potajemnie zdjęta przez Ludwika Golatowskiego, czego świadkiem był jego syn Henryk. Ów przed śmiercią polecił żonie, aby powierzyć tabliczkę, p. Wandzie Golatowskiej, „gdyż ona będzie wiedziała, co z tym zrobić”. W 2018 roku tabliczka została przekazana Dyrektorowi Szkół. Społeczność szkolna zadecydowała, aby pamiątkową tabliczkę umieścić przy wejściu do szkoły”.

Następnie na scenie plenerowej dyrektor oficjalnie powitał bardzo licznych gości, wymieniając wszystkich z osobna i dziękując im za obecność.

Wśród przybyłych nie zabrakło przedstawicieli rodziny Górskich, a także emerytowanych nauczycieli na czele z najstarszą żyjącą nauczycielką, ponad dziewięćdziesięcioletnią panią Byszewską i wieloletnią dyrektor Wandą Golatowską. Był też czas na wystąpienia. W imieniu Wojewody Mazowieckiego głos zabrała Izabela Wrona, w imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty I Wicekurator Dorota Skrzypek, w imieniu Starosty Sokołowskiego Lena Oleszczuk. Serdeczne słowa skierowali też do społeczności szkolnej Prezes ZNP Danuta Zadrożna i Tomasz Łukawski, dyrektor zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach. Okolicznościowy list gratulacyjny skierował też senator Waldemar Kraska i radny Jan Godlewski.

Uczniowie placówki zaprezentowali bardzo pomysłowe przedstawienie „Śladami historii” (w formie programu telewizyjnego). w którym wykazali się dużą wiedzą o patronie. W programie nie zabrakło efektownej i żartobliwej reklamy licznych walorów przyrodniczo - kulturowych gminy Ceranów. Uczniowie popisali się też swoimi umiejętnościami tanecznymi. Spotkanie było też okazją do uroczystego wręczenia nagród laureatom konkursów. Część prac konkursowych wyeksponowano na szkolnym korytarzu.

Ważną część programu stanowiła sesja popularnonaukowa. O historii szkoły, która obchodzi w tym roku 120. rocznicę istnienia, mówiła nauczycielka placówki Jolanta Bielińska. Z kolei dr Artur Ziontek, historyk literatury i regionalista, zwrócił uwagę na zasługi innych przedstawicieli rodu Górskich dla Ceranowa, w tym Zofii z Komarów Górskiej i Józefa Górskiego. Prof. dr hab. Jakub Bartoszewski, filozof i teolog, wygłosił wykład na temat społeczno-wychowawczych implikacji facylitacji Ludwika Górskiego i aktualności jego pism.

Zafascynowany tą postacią podkreślił między innymi, że osiągnięcia Górskiego wynikały z tego, że kładł nacisk na prawo naturalne, miał prawidłowo ukształtowaną osobowość i inteligencję interpersonalną. Potrafił budować relacje na trzech poziomach – intelektu, emocji i własnego ciała. Spotkanie w plenerze zakończył koncert w wykonaniu Anny Wyrzykowskiej, śpiewaczki  Warszawskiej Opery Kameralnej przy akompaniamencie Anety Mroczek.

Na zakończenie części oficjalnej przypomniano znajdujące się na sztandarze szkoły słowa Ludwika Górskiego „Najcenniejszą własnością naszą jest to, co dla dobra bliźnich ofiarować możemy” - znakomitą ilustrację życia tego znakomitego Polaka.

Następnie uczestnicy uroczystości spotkali się na poczęstunku w dawnym salonie pałacu, a obecnej sali gimnastycznej, gdzie przygotowano też okolicznościową ekspozycję. Przed szkołą zaś odbywał się rodzinny piknik.
 

J.O.
 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe