17
2020
2018-11-21

Janusz Kur odebrał "klucze" do Gminy Sokołów Podlaski


 W sobotę 17 listopada w sali gimnastycznej Zespołu Oświatowego w Skibniewie odbyła się
I sesja Rady Gminy Sokołów Podlaski.
W spotkaniu wzięli udział nowo wybrani radni, wójt Janusz Kur, ustępujący wójt Marcin Pasik, sołtysi, urzędnicy oraz mieszkańcy gminy.

Wszystkich gości powitał najstarszy wiekiem radny Wiesław Żelazowski, który prowadził obrady do momentu wybrania nowego Przewodniczącego.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Barbara Żaboklicka pogratulowała nowo wybranym radnym zaszczytu pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji i życzyła im owocnej pracy na rzecz mieszkańców. Zwróciła także uwagę, że otrzymanie mandatu radnego świadczy o ogromnym zaufaniu wyborców. Następnie wręczyła wszystkim radnym zaświadczenia o wyborze.

Kolejnym punktem spotkania było ślubowanie nowej Rady Gminy. Radni przyrzekli sprawować swoje obowiązki godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców. Radnymi nowej kadencji zostali: Piotr Filipek, Krystyna Gregorczyk, Maciej Komycz, Wojciech Kowalczyk, Grzegorz Niewiński, Krystyna Nowak, Dariusz Olucha, Jan Pietranik, Rafał Podniesiński, Marek Pskiet, Krystyna Rosiak, Paweł Sobolewski, Dariusz Wycech, Wiesław Żelazowski i Łukasz Żochowski.

Podczas spotkania radni mieli obowiązek wybrać nowego Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Komisja skrutacyjna w składzie: Jan Pietranik, Piotr Filipek i Rafał Podniesiński przeprowadziła wybory. Radny Wiesław Żelazowski zgłosił kandydaturę Pawła Sobolewskiego, który sprawował tę funkcję przez dwie poprzednie kadencje. Wszystkich piętnastu radnych wyraziło zgodę na jego kandydaturę, co miało swój wydźwięk również w głosowaniu. Na Pawła Sobolewskiego oddano 14 głosów "za" i jeden głos "wstrzymujący". Przewodniczący podziękował radnym za zaufanie i wyznał, że liczy na owocną współpracę.

Na Wiceprzewodniczących zgłoszono kandydatury Krystyny Nowak i Wojciecha Kowalczyka. Radna Nowak objęła tę funkcję dzięki 13 głosom "za". Dwie osoby wstrzymały się od głosu. Radny Kowalczyk otrzymał 14 głosów "za" i jeden głos "wstrzymujący". Oboje zostali Wiceprzewodniczącymi na kolejną kadencję.

Następnie odbyło się wręczenie zaświadczenia o wyborze na wójta Januszowi Kur. Nowy wójt złożył również ślubowanie. Podczas swojego przemówienia podziękował wyborcom za oddane głosy i obiecał, że dołoży wszelkich starań, aby jego praca i doświadczenie służyły rozwojowi gminy. Janusz Kur odebrał również z rąk ustępującego wójta Marcina Pasika symboliczny klucz do gminy. Marcin Pasik odebrał z kolei podziękowania za 8 lat owocnej współpracy od Przewodniczącego Pawła Sobolewskiego.

I sesja Rady Gminy Sokołów Podlaski zgodnie z nowymi wymogami była nagrywana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk. Podczas głosowania nad projektami uchwał radni pierwszy raz oddali swoje głosy za pomocą elektronicznego systemu głosowania.


Katarzyna Dybowska

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe