43
2019
2018-12-11

Jaka będzie pensja Starosty?


W środę 5 grudnia odbyła się II sesja Rady Powiatu Sokołowskiego. Radni wybrali składy osobowe Komisji oraz ich Przewodniczących, uchwalili harmonogram pracy aptek, przyjęli uchwałę w sprawie powierzenia zadań zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej na terenie gmin Bielany i Jabłonna Lacka oraz w Mieście Sokołów Podlaski. Najważniejszym punktem obrad było głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty.

Podczas sesji radni powołali składy osobowe 6 komisji. W Komisji Rewizyjnej zasiadać będą: Wojciech Jańczuk, Leszek Iwaniuk, Grzegorz Kobyliński, Urszula Krzymowska oraz Łukasz Śmiejkowski. Na Przewodniczącego wybrano Grzegorza Kobylińskiego.

Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji weszli: Jarosław Misiak, Łukasz Śmiejkowski oraz Sławomir Wróblewski. Na Przewodniczącego wybrano Łukasza Śmiejkowskiego.

Komisję Budżetu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego tworzyć będą: Jolanta Ciołkowska, Longina Oleszczuk, Jacek Odziemczyk, Jerzy Strzała, Bogdan Czarnocki, Marek Ratyński, Krzysztof Więsak i Ryszard Domański. Przewodniczącym został Bogdan Czarnocki.

W Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych zasiądą: Jolanta Ciołkowska, Leszek Iwaniuk, Bogdan Czarnocki, Urszula Krzymowska, Marek Ratyński, Łukasz Śmiejkowski, Jacek Odziemczyk i Jarosław Puścion. Na Przewodniczącą radni wybrali Urszulę Krzymowską.

Skład osobowy Komisji Rolnictwa i Środowiska będą tworzyć: Andrzej Kietliński, Jarosław Misiak, Wojciech Jańczuk, Jerzy Strzała, Sławomir Wróblewski, Krzysztof Więsak i Ryszard Domański. Przewodniczącym komisji został Sławomir Wróblewski.

Do Komisji Oświaty i Kultury weszli: Longina Oleszczuk, Bogdan Czarnocki, Jacek Odziemczyk, Grzegorz Kobyliński, Urszula Krzymowska, Sławomir Wróblewski, Marek Ratyński i Andrzej Kietliński. Przewodniczącym Komisji został Marek Ratyński.

Następnym punktem obrad było głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty. Radni jednogłośnie uchwalili, że nowa Starosta Powiatu Sokołowskiego Elżbieta Sadowska będzie zarabiać 10.180 zł brutto miesięcznie. Na to wynagrodzenie składać się będą: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4700 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 1900 zł, dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego tj. 940 zł oraz dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 2640 zł.

Jedynym radnym, który zabrał głos w sprawie uchwały był Leszek Iwaniuk. Zauważył, że od wielu lat zarobki starosty nie były podnoszone, a nawet zostały w roku obecnym obniżone odgórnie. Zdaniem Leszka Iwaniuka wysokość zarobków Starosty Sokołowskiej jest adekwatna do ilości obowiązków, którym musi sprostać. Przypomnijmy, że radni powiatowi uchwalili zarobki Elżbiety Sadowskiej w najwyższej możliwej wysokości.

Podczas sesji radni przegłosowali również uchwałę w sprawie rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych na terenie powiatu sokołowskiego. Harmonogram jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Sokołowskiego.

Podjęto także uchwały w sprawie powierzenia zadań zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej na terenie gminy Bielany i gminy Jabłonna Lacka oraz powierzenia zadania z zakresu zarządzania drogami kategorii powiatowej w granicach administracyjnych miasta Sokołów Podlaski przez cały rok 2019.

Radni przyjęli również nową uchwałę w sprawie przystąpienia powiatu sokołowskiego do Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu”. Do tej pory osobą reprezentującą powiat w Stowarzyszeniu był starosta wskazany z imienia i nazwiska. Obecnie w uchwale widnieje tylko zapis “starosta”. Umożliwi to bazowanie na tej samej uchwale przez wiele kolejnych kadencji.

W sprawach różnych głos zabrał były starosta sokołowski radny Leszek Iwaniuk, który przypomniał, jakimi zadaniami zajmował się poprzedni Zarząd. Zwrócił uwagę na ilość inwestycji, które udało się zrealizować i wysokość środków zewnętrznych, jakie udało się pozyskać. Zwrócił się z prośbą do obecnego Zarządu o kontynuowanie rozpoczętych inwestycji.

Z kolei radny Grzegorz Kobyliński wnioskował do obecnego Zarządu, aby ten interweniował w sprawie jakości nawierzchni ulicy Kolejowej w Sokołowie Podlaskim. Jak stwierdził radny, stan tej drogi jest na tyle zły, że stwarza realne niebezpieczeństwo dla kierowców. W związku z tym, że drogami kategorii powiatowej leżącymi w granicach administracyjnych miasta mają zajmować się władze Sokołowa, radny Kobyliński zaproponował, aby zwrócić się do Burmistrza o poprawienie jakości nawierzchni na tej ulicy.

Jako ostatni głos zabrał radny Sławomir Wróblewski, który wnioskował, aby na kolejną sesję Rady Powiatu zaprosić uczniów, którzy otrzymali w tym roku stypendium Prezesa Rady Ministrów i złożyć im oficjalne gratulacje. Starosta Elżbieta Sadowska oraz Przewodniczący Rady Jacek Odziemczyk ochoczo przystali na propozycję radnego Wróblewskiego.

Katarzyna Dybowska  

« wróć | komentarze [5]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Komu się chce zajmować takimi ludźmi?.

fe
2018-12-17 17:25:45

Wstyd. Nastąpiła obniżka śmieci.

Kamil
2018-12-16 20:57:56

A co nie może, zapracował sobie. Wygrał wybory i robi co chce.

JJ
2018-12-12 13:51:00

Mirka. Jeszcze chyba go nie przyjęli, ale ponoć akces złożył. Syn też będzie zadowolony. Przecież, żeby tak nie było, to nie zostałby szefem komisji rewizyjnej. Bo kto zdrowy na ciele i umyśle oddaje kontrole powiatu w obce ręce?.

Ewa
2018-12-12 13:45:07

Człowiek interesu, jak zawsze, radny Kobyliński już jest w PiS?.

Mirka
2018-12-11 17:31:01
Strona 1/1


Dane kontaktowe