17
2020
2018-01-23

Inwestycje Powiatowe w 2017 r.


Kontynuując cykl podsumowujący inwestycje wykonane w minionym roku, publikujemy wykaz prac poczynionych przez Powiat Sokołowski.

Przebudowano drogi powiatowe:

- na odcinku Jabłonna Lacka - Toczyski o łącznej długości 2150 m.
- w miejscowości Paderewek na odcinku o długości 500 m
- na odcinku Kamianka - Czekanów o długości 250 m.
- na odcinku Kowiesy - Rozbity Kamień o długości 150 m.
- w miejscowości Kamianka na odcinku o długości 150 m.
- w miejscowości Liszki na odcinku o długości 135 m.
- w miejscowości Paczuski Duże na odcinku o długości 120 m.
- w miejscowości Buczyn Szlachecki na odcinku o długości 80 m.
- w miejscowości Tosie na odcinku o długości 60 m.

*  Mołożew – Skrzeszew w I Etapie wykonano obustronne odtworzenie rowów w ramach przebudowy drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku o łącznej długości 7 067 m na kwotę  100 000,00 zł.
                                      
*  Przebudowano odwodnienia w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3903 W w miejscowości Rytele Olechny, gm. Ceranów, dokonano wbudowania 7 systemów rozsączających za kwotę 60 000,00 zł.

* „Przebudowa - Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3927W na odcinku Józin – Kamianka, od km 0+430 do km 1+675, o dł. 1245mb -Etap I, gm. Repki” Zrealizowana została inwestycja współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na kwotę 481 408,69 zł.

Wykonano chodniki przy drogach kategorii powiatowej na kwotę 395 750,00 zł. w miejscowościach:                                                                        
-  Wyrozęby Podawce o dł. 630 m.
-  ulica Słoneczna w Bielanach Żyłakach o dł. 350 m.
-  ulica Małkińska i Mostowa w Kosowie Lackim o dł. ok. 250 m. m.
-  ulica Klonowa w Jabłonnie Lackiej o dł. 165 m. 
        
*  Recykler mobilny wraz z osprzętem, tj. walec  do zagęszczania, skrapiarka do substancji bitumicznych oraz przyczepa transportowa walca i skrapiarki. Recykler to maszyna służąca do powtórnego przerobu materiału uzyskanego z recyklingu mas bitumicznych. Wykorzystywanie odzyskanego z nawierzchni materiału pozwala wygenerować oszczędności w porównaniu do asortymentu produkowanego w otaczarkach lub asfaltu lanego dostarczanego w termosach. Dodatkową zaletą jest, poza prostą obsługą, możliwość dokonywania napraw nawierzchni asfaltowych niezależnie od pory roku. Kwota zakupu 149 937,00 zł.

*  Urządzenie dźwigowedo transportu między kondygnacjami osób niepełnosprawnych ruchowo. W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B, Powiat Sokołowski otrzymał dofinansowanie projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim”. Całkowity koszt inwestycji to kwota 102 090  zł, w tym pozyskana od PFRON  na realizację zadania 30 627 zł.

*  „Mały Ogród Wielkich Możliwości”. Przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim powstał Ogród Multisensoryczny. Głównym celem projektu było stworzenie na niewielkiej powierzchni terenu przyszkolnego ogrodu multisensorycznego dającego wielorakie możliwości wykorzystania w celach poznawczych, edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, a także praktycznego nabycia umiejętności ogrodniczych i podniesienia poziomu wiedzy z zakresu życia roślin i organizmów z nimi związanych. Wartość zadania  214.319,74 zł, przy dofinansowaniu w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 143.839,38 zł.


Ponadto w trakcie realizacji jest:

* „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego”w ramach którego powstanie 29 punktów alarmowych z syrenami elektronicznymi w wyznaczonych miejscach na terenie poszczególnych miejscowości objętych realizacją projektu oraz zainstaluje aplikacje i urządzenia do sterowania punktami alarmowymi:
- Gmina Bielany: Bielany Wąsy (Garaż OSP), Rozbity Kamień (Garaż OSP), Kowiesy (Strażnica OSP), Patrykozy (Strażnica OSP).
- Gmina Jabłonna Lacka: Jabłonna Lacka (Strażnica OSP), Dzierzby Szlacheckie (Strażnica OSP), Morszków (REAL S. A. Oddział Jabłonna Lacka), Bujały Mikosze (Strażnica OSP).
- Gmina Repki: Urząd Gminy Repki (budynek urzędu), Skrzeszew (Garaż Gminy Repki),
Wyrozęby – Podawce (Świetlica wiejska), Sawice Wieś (Remiza OSP), Rogów (Remiza OSP).
- Gmina Sokołów Podlaski: Grochów (Zespół Oświatowy), Skibniew (Zespół Oświatowy), Nowa Wieś (Remiza OSP).
- Gmina Sterdyń: Sterdyń (Strażnica OSP), Stare Mursy (Strażnica OSP).
- Miasto Sokołów Podlaski: Publiczne Gimnazjum nr 2, OSP Sokołów Podlaski, Park Przemysłowy, blok STBS na ul. Walecznych 1 i ul. Żołnierzy Niezłomnych 3, Miejska Biblioteka Publiczna, Oddział WZMiUW na ul. Repkowskiej, budynek Urzędu Miasta, „Sokołów” S.A. (zakłady mięsne), PUIK, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4.
Całkowita wartość projektu 725 460,15 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 656 230,00 zł. Projekt dofinansowany zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania to 524 984,00 zł.

*  „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego"realizuje Powiat Sokołowski w partnerstwie z miastem Sokołów Podlaski i gminami: Jabłonna Lacka i Sabnie. Kwota 53 449 787, 59 zł,dofinansowanie unijne i krajowe wyniesie 90 % tj. 48.104.808,83 zł.Info / Fot: www.powiat-sokolowski.pl

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe