17
2020
2019-10-15

Informatyka wskoczy na wyższy poziom!


W środę 9 października 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim zostały podpisane trzy umowy na dofinansowanie pracowni informatycznych. Nowy sprzęt sfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego trafi do: I LO w Sokołowie Podlaskim, Szkoły Podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim oraz Szkoły Podstawowej w Sabniach.

Ideą „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” jest podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w oświacie oraz pomoc w rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej jednostek oświatowych. Program zakłada udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego pomocy finansowej na realizację zadań polegających na modernizacji lub utworzeniu nowych pracowni informatycznych i językowych w jednostkach oświatowych.

Kwota środków finansowych przeznaczona na realizację programu w 2019 r. wynosi 5 mln zł. Dofinansowanie zadania w ramach programu może wynieść do 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania i nie może przekroczyć kwoty 70.000 zł. Minimalny wkład własny Beneficjenta musi wynosić 30% kosztów kwalifikowalnych.

Umowy z Członkiniami Zarządu Województwa Mazowieckiego - Janiną Ewą Orzełowską oraz Elżbietą Lanc podpisali reprezentanci lokalnych samorządów.

Dzięki wnioskowi złożonemu przez Powiat Sokołowski I LO w Sokołowie Podlaskim zyska nowy sprzęt do pracowni informatycznej. Kwota dofinansowania to 46.500,00 zł.

Kolejnym beneficjentem jest Miasto Sokołów Podlaski. Dotacja w kwocie 47.500,00 zł pozwoli na modernizację istniejącej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 2 poprzez zakup nowego sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz zwiększenie liczby stanowisk.

Umowę na dofinansowanie z Programu otrzymała również gmina Sabnie. Dzięki otrzymanym środkom w kwocie 47.500,00 zł zostanie utworzona nowa pracownia informatyczna w Szkole Podstawowej w Sabniach.

Warto nadmienić, że I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim w wakacje przystąpiło do Rządowego Programu Bezpłatnego Dostępu do Internetu dla Szkół (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) i w ramach tego programu wzięło udział w konkursie OSE Wyzwanie, gdzie zostało jednym z laureatów. W nagrodę otrzyma mobilną pracownię komputerową z szesnastoma laptopami. We wrześniu szkoła otrzymała certyfikat. Organizatorem i fundatorem nagród jest Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK.
KDC 


« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe