2
2020
2018-11-27

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Sterdyń


W czwartek 22 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Gminy Sterdyń. Ślubowanie złożyła, wybrana na drugą już kadencję, rządząca gminą od 2014 roku, wójt Grażyna Sikorska oraz wszyscy radni. Przewodniczącym został Andrzej Pogorzelski, a wiceprzewodniczącą Anna Szalach.

Sesję otworzył radny Andrzej Pogorzelski, który powitał zebranych i przedstawił porządek obrad. Po odebraniu z rąk gminnego komisarza wyborczego zaświadczenia o wyborze na radnego, Piotr Ołdakowski, najmłodszy wiekiem radny, odczytał rotę ślubowania, po czym 15 radnych złożyło ślubowanie.

W Radzie Gminy Sterdyń przez najbliższe 5 lat zasiadać będą: Bogdan Boruta, Józef Boruta, Mariola Brzezik, Marek Gawryś, Stanisław Jurczak, Ireneusz Krzyżanowski, Wiesław Kur, Mirosława Mastalerczuk, Piotr Ołdakowski, Andrzej Pogorzelski, Ignacy Ratyński, Dariusz Sówka, Anna Szalach, Urszula Turos, Janusz Wyszyński.

Po ślubowaniu w tajnym głosowaniu odbyły się wybory na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Na przewodniczącego zgłoszone zostały dwie kandydatury. Przez najbliższe 5 lat tę funkcję sprawował będzie Andrzej Pogorzelski, który otrzymał większość absolutną głosami 11 radnych, na Piotra Ołdakowskiego oddano zaś 4 głosy. Wiceprzewodniczącą rady została Anna Szalach, która otrzymała 14 głosów, przeciw był 1.

Po wyborach ślubowanie złożyła wójt Gminy Sterdyń Grażyna Sikorska. W krótkim wystąpieniu podziękowała za oddane głosy, gratulowała nowo wybranej Radzie oraz życzyła dobrej współpracy. – Rozpoczynamy pracę na rzecz mieszkańców naszej gminy. Większość z państwa pracę w samorządzie rozpoczyna po raz pierwszy. Myślę, że kierować będziemy się wspólnym dobrem mieszkańców, bo dobro gminy Sterdyń leży każdemu na sercu. Myślę, że w zgodzie, porozumieniu i przy dobrej współpracy, przy wzajemnym szacunku, opartym na prawdzie, będziemy podejmować decyzje, które przyczynią się do poprawy życia naszych mieszkańców. A planów mamy dużo do zrealizowania, m.in. to są nasze drogi, rozwój gminnej infrastruktury drogowej oraz rozwój sieci kanalizacyjnej. Myślę, że będziemy podejmować takie działania, gdzie będzie można uzyskać dofinansowanie z zewnątrz. Postaram się państwa nie zawieść – zapewniła.

Następnie przewodniczący rady wniósł o dodanie do obrad sprawozdania wójta o stanie finansów gminy Sterdyń oraz podjęcia uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych oraz wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy.


Ewelina Wolska 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe