6
2020
2012-09-28

Inauguracja Roku Kulturalnego


W piątkowe popołudnie 21 września 2012 r. do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni na zaproszenie Wójta Gminy i Dyrektora GOKiS przybyło wielu gości – przedstawiciele władz samorządowych wszystkich szczebli, reprezentanci  placówek kultury, bibliotek, szkół i innych instytucji z terenu powiatu.

Swoją obecnością goście uświetnili inaugurację Roku Kulturalnego i finalizację projektu pn. „Remont wewnętrzny budynku GOKiS w Sterdyni”. Wnętrze budynku po ćwierć wieku doczekało się kapitalnego remontu dzięki funduszom pozyskanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Wysokość pozyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego - 243.565 zł, a całość inwestycji to kwota prawie 400 000 zł.. Pozostałe środki ośrodek otrzymał z budżetu gminy jako dotację celową. Wymienione zostało oświetlenie, centralne ogrzewanie, scena, wyremontowano łazienki, odnowiono posadzki i ściany wewnątrz budynku, wykonano podwieszane sufity.
Otwierając spotkanie Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni Marianna Kobylińska wyraziła radość z ukończenia inwestycji, która w jeszcze lepszy sposób będzie służyła kulturze. Przywołała słowa Jana Pawła II z Listu do artystów, w którym napisał między innymi, że kultura jest potwierdzeniem człowieczeństwa. „Człowiek ją tworzy — i człowiek przez nią tworzy siebie, tworzy kulturę we wspólnocie z innymi, a kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot.”
Wójt Gminy Sterdyń Marian Czesław Zalewski serdecznie powitał gości oraz poinformował o inwestycjach, które udało się zrealizować na terenie gminy w mijającym roku. Ich liczba jest godna podziwu. Poza budynkiem GOKiS-u remontu doczekało się kilka wiejskich świetlic, poprawiono wygląd centrum niektórych miejscowości, w tym Sterdyni, gdzie między innymi wyremontowano nawierzchnię ciągów pieszych oraz dokonano termomodernizacji budynku Urzędu Gminy.
Po poświeceniu przez ks. dra Zbigniewa Rycaka, proboszcza parafii, odnowionego obiektu, zebrani udali się do sali widowiskowej, gdzie mieli okazję posmakować kultury z wyższej półki. Do Sterdyni bowiem przyjechał jeden z najlepszych w kraju zespołów amatorskich - Teatr KLAPS z Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku. Młodzi artyści, a wśród nich studenci szkół teatralnych, zaprezentowali sztukę „Tak jak malował pan Chagall” w reżyserii Antoniny Sokołowskiej, która prowadzi teatr KLAPS już 47 lat i każde przygotowane przez nią przedstawienie jest dużym wydarzeniem artystycznym.  Spektakl przedstawia bogactwo zapomnianego świata tradycji, obyczajowość, zwyczaje, obrzędy, a przede wszystkim codzienne życie rodzin żydowskich. Przedstawienie powstało na kanwie twórczości Isaaca Singera (noblisty urodzonego w Warszawie) i malarza Marca Chagalla. W swoich dziełach przywoływali oni zapamiętany z dzieciństwa świat małych żydowskich miasteczek. Spektakl wzbogacała grana na żywo muzyka. Widzowie byli zachwyceni poziomem wykonania, jak też znaczeniem i uniwersalnością przekazywanych treści. Miejmy nadzieję, że Teatr KLAPS przybędzie jeszcze w nasze strony. Na zakończenie prezentacji artystycznych wystąpili związani z GOKiS w Sterdyni laureaci ogólnopolskich konkursów piosenki – Monika Prokopczuk, Angelika Marczuk i Milena Kobylińska.  Była też okazja do wysłuchania muzyki ludowej w wykonaniu skrzypka kapeli STERDYNIACY - Zdzisława Radzikowskiego, zdobywcy wielu nagród i wyróżnień na festiwalach muzyki ludowej.
W części oficjalnej nie zabrakło podziękowań, gratulacji i życzeń od przybyłych gości. Spotkanie zakończyło się rozmowami przy dźwiękach Kapeli Ludowej „STERDYNIACY”.
Zapraszamy do galerii.

JO

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe