17
2020
2017-03-23

I LICEUM W PROGRAMIE ERASMUS+


Udział I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim w projekcie stał się możliwy dzięki akceptacji i wsparciu organu prowadzącego – Powiatu Sokołowskiego.Wymagany jest bowiem finansowy wkład własny w wysokości około 10% kwoty, którą szkoła otrzyma w ramach projektu. Władze naszego Powiatu bardzo chętnie wspierają udział I Liceum w tak prestiżowym programie.

Dzięki wieloletniej i efektywnej współpracy z Wydziałem Fizyki Politechniki Warszawskiej, pogłębionej szczególnie w ramach projektu e-fizyka, I Liceum zostało zaproszone do udziału w tym projekcie jako jeden z partnerów i jako jedyna szkoła w Polsce. O wyborze szkoły zdecydowały osiągnięcia uczniów w zakresie fizyki oraz uczestnictwo placówki w innych projektach edukacyjnych. W kwietniu 2016 została przygotowana dokumentacja i w okresie jesieni zaakceptowano projekt przez zarząd „erasmusa+”. Tym samym I Liceum stało się partnerem dla ośrodków z Grecji, Turcji czy Cypru.

Pierwsze spotkanie organizacyjne partnerów projektu, na którym ustalono harmonogram działań, odbyło się w dniach 8-9.12.2016r. w Warszawie na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Liceum reprezentowane było przez nauczycieli: Beatę Małko-Gul i Jarosława Krakowskiego.

W ramach projektu czworo nauczycieli z I Liceum wzięło udział w szkoleniu w dniach 13-17.03.2017 na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach, w czasie którego zapoznali się z podstawami projektowania obiektów 3D i ich drukowania.

Pierwsze zajęcia dla grupy uczniów przewidziane są już na kwiecień.Zadaniem projektu jest zachęcenie młodzieży do uczenia się przedmiotów ścisłych i wyboru dalszego kształcenia w tych kierunkach poprzez bezpośredni udział w tworzeniu produktów z zastosowaniem technologii drukowania trójwymiarowego. Młodzież będzie projektować obiekty, programować ich wydruk, a następnie pracować na drukarce 3D. To bardzo efektowna metoda pobudzająca kreatywność w myśleniu, a także rozwija umiejętności pracy zespołowej oraz rozwiązywania problemów. Uczniowie pozyskają kolejną możliwość pozyskania umiejętności koniecznych nie tylko w każdej dziedzinie nauk ścisłych, ale również te wymagane na rynku pracy.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.W ramach tego programu Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej opracował projekt „MAKEITREAL”.
 


Jarosław Krakowski, nauczyciel fizyki z I Liceum« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe