7
2020
2019-08-13

Harcerskie lato 2019


W dniach 12 lipca - 3 sierpnia w Harcerskiej Bazie Obozowej „Róża Wiatrów” w Szklanej Hucie k/ Łeby nad Morzem Bałtyckim odbywały się kolejno dwa turnusy Zgrupowania Obozów Harcerskich „Nasze Korzenie” Komendy Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Sokołowie Podlaskim.

W trakcie obu turnusów realizowano między innymi zadania z Programu wychowawczego hufca „RAZEM w służbie”, przybliżającego wyjątkowe wydarzenia i wybitne postaci związane z harcerstwem. Wspominano ks. Antoniego Święcickiego, pierwszego komendanta Hufca (w 100-lecia Hufca ZHP w Sokołowie Podlaskim), Andrzeja Małkowskiego (w 100. rocznicę tragicznej śmierci twórcy Harcerstwa Polskiego), harcerki i harcerzy Szarych Szeregów (w 80. rocznicę utworzenia Szarych Szeregów), bohaterów Powstania Warszawskiego (w 75. rocznicę powstania), poetę Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (w 75. rocznicę śmierci), Jana Pawła II (w 20. rocznicę wizyty Papieża w Drohiczynie i Hufcowej Białej Służby.

Pierwszy turnus trwał od 12 do 23 lipca. Komendantką Zgrupowania była hm. Marianna Popławska, oboźnym pwd. Rafał Mikołajewski. Zgrupowanie tworzyły obozy: Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (wychowawcy: phm. Robert Golatowski, phm. Iwona Mergo-Golatowska, dh. Julia Jurczak), Obóz 9 SDH „Orlęta” im. Szarych Szeregów (wychowawcy: pwd. Bartłomiej Celiński, pwd. Damian Kosina, dh. Natalia Celińska), Obóz „Tawacin” 22 DH im. Tadeusza Zawadzkiego p.s. „Zośka” z Jabłonny Lackiej (wychowawcy: pwd. Adam Mazurek, phm. Anna Kożuchowska-Kurylak), Obóz „Cienie i Przyjaciele” 45 DH „Cienie” (wychowawcy: hm. Anna Chmiel, dh. Marta Chmiel).

Od 23 lipca do 3 sierpnia trwał II turnus Zgrupowania. Komendantką była hm. Barbara Kozłowska, oboźnym phm. Sławomir Pasik. Zgrupowanie tworzyły obozy: Obóz 91 SDH „Tanijas” im. im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka” (wychowawcy: pwd. Wojciech Gil, dh. Mateusz Gajowniczek), Obóz „Bezludna Wyspa – Poza Światem” 33 SDH „Avanti” im. Danuty Siedzikówny „Inki”, 13 SDH „Cichociemni” im. Elżbiety Zawadzkiej „Zo”, 44 SDW „Horyzont”, 3 GZ „Dzielne Plastusie”, 3 GZ „Mali Odkrywcy” (wychowawcy: phm. Marzena Pasik, phm. Katarzyna Nawacka, phm. Agnieszka Karakula, dh. Marta Pasik, dh Mateusz Pasik), Obóz „Dzielni Odkrywcy” 92 SDH NS Żeńska „Duchy Lasu” im. Janusza Korczaka i 93 SDH NS Męska „Duchy Lasu” (wychowawcy: hm. Grzegorz Nowotniak, phm. Aneta Nowotniak, dh. Małgorzata Dąbrowiecka) oraz Obóz 20 DH NS „Bużanie” (wychowawcy: pwd. Małgorzata Klepacka-Strzała, dh. Barbara Woźniak)

Obozowicze mieli okazję do aktywnego wypoczynku, kąpieli, plażowania, zabaw i gier oraz wędrówek po okolicy. Poza tym w programie były zajęcia artystyczne, historyczne, prozdrowotne i profilaktyczne, pożarnicze, konkursy z nagrodami, survival, śpiewanki, musztra, pionierka. Nie zabrakło ognisk, wycieczek, rejsu statkiem, Festiwalu Piosenki Obozowej, Kabaretonu i innych atrakcji.

Dla wszystkich drużyn obóz był okazją do podsumowania roku harcerskiego oraz do zaplanowania pracy na przyszły rok.

Organizatorzy Zgrupowania udzielili dzieciom i młodzieży wsparcia finansowego pozyskanego z otrzymanych dotacji: na I turnusie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza), Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (kolonia z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego) i z Miasta Sokołów Podlaski (dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych), na II turnusie z Powiatu Sokołowskiego (obóz wypoczynkowy „Dzielni Odkrywcy” dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II).


J.O. 
Fot. Hufiec ZHP w Sokołowie Podlaskim, 22DH z Jabłonny Lackiej, G.N., K.N.


« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe