25
2019
2017-11-22

Gmina Repki poza strefą zagrożenia ASF


Dnia 14 listopada 2017 r. Wojewoda Mazowiecki wydał uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łosickiego, siedleckiego i sokołowskiego. Gmina Repki nie znajduje się już w strefie zagrożenia.

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855) Wojewoda Mazowiecki wydał zarządzenie uchylające dwa poprzednie rozporządzenia:

- rozporządzenie Nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siedleckiego, łosickiego i sokołowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7253), na podstawie którego wprowadzono strefę zagrożenia w miejscowościach Frankopol, Rudniki, Czaple Andrelewicze, znajdujących się na terenie Gminy Repki.

- rozporządzenie Nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siedleckiego i sokołowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7707), na podstawie którego wprowadzono strefę zagrożenia w miejscowościach Smuniew, Wyrozęby – Konaty, Wyrozęby Podawce, Ostrówek, Skwierczyn Wieś, Kobylany – Skorupki, Sawice – Bronisze, Sawice – Dwór, Sawice – Wieś, Ostrowiec, Czaple – Andrelewicze, znajdujących się na terenie gminy Repki.

Do tej pory na obszarze tym zakazywało się wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii oraz organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkurów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

Nakazywało się natomiast oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby, zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie oraz oznakowanie przez zarządców dróg obszaru zagrożonego, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, przy drogach publicznych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”, przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

Od dnia 14 listopada 2017 r. wyżej wymienione wytyczne przestały obowiązywać. Na chwilę obecną powiat sokołowski w całości znalazł się poza obszarem zagrożenia wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń.

Oprac. Katarzyna Dybowska 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe