17
2020
2011-11-26

Gmina Bielany po raz kolejny dofinansowana!


Niedawno w Bielanach Jarosławach odbyło się huczne otwarcie hali sportowej, dzięki której uczniowie mogą rozwijać swoje sportowe pasje, a już podczas ostatniej sesji Rady Gminy Bielany, radni wyrazili zgodę na realizację kolejnego projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Był to ostatni etap, z którego musiała wywiązać się gmina przed podpisaniem ostatecznej umowy dotyczącej dofinansowanie projektu.

Ma on na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Bielanach Jarosławach i Szkoły Podstawowej w Rozbitym Kamieniu. Projekt będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Najważniejsze jest jednak to, że gmina jako zarządca obydwu placówek nie jest zobowiązana do wniesienia własnego wkładu. Szkoły dostaną 61 693 zł, które muszą przeznaczyć na zajęcia dodatkowe dla 92 uczniów i uczennic klas I-III realizowane w latach 2011-2012. Projekt ten skierowany jest dla dzieci, które mają problemy z czytaniem, pisaniem, poprawną wymową, zdobywaniem umiejętności matematycznych czy też wadami postawy. Zadaniem projektu jest między innymi doposażenie placówek w niezbędne materiały i sprzęt dydaktyczny, przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla najbardziej potrzebujących uczniów, oraz rozwijanie pasji i organizację dodatkowych zajęć dla najzdolniejszych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.

Wszystkie podjęte inicjatywy mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów najmłodszych klas z terenu Gminy Bielany, pomoc potrzebującym, oraz inwestycję w najbardziej uzdolnione dzieci. Tak duży nakład finansowy z pewnością nikomu nie zaszkodzi, ale może dać szansę wielu uczniom tych szkół, którzy od początku mogą czuć się docenieni.

 

JF

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe