17
2020
2019-02-04

Gdzie powstanie nowy budynek Urzędu Gminy?


We wtorek 29 stycznia 2019 roku odbyła się piąta sesja Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej. Tematami rozmów były gospodarka komunalna oraz wysokość diet dla radnych i sołtysów. W punkcie przeznaczonym na wnioski i oświadczenia radnych ponownie poruszono problem wyboru lokalizacji dla nowego budynku Urzędu Gminy.

Po sprawdzeniu obecności radnych i przyjęciu porządku obrad, udzielono głosu przedstawicielowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Węgrowie – firmy, która wygrała przetarg na odbiór odpadów w gminie na najbliższy rok. Przedstawiciel długo odpowiadał na pytania wójta, radnych i obecnych na sesji mieszkańców. Najwięcej pytań dotyczyło ceny za odbiór odpadów, którą mieszkańcy będą musieli płacić zgodnie z nowo podpisaną przez gminę umową (12 zł miesięcznie od osoby za odbiór odpadów selektywnych i 24 zł miesięcznie od osoby za odbiór odpadów zmieszanych).

- Trzeba pamiętać, że cena nie dotyczy samego odbioru odpadów, ale również ich późniejszego zagospodarowania. 50% kosztów dotyczy właśnie tego procesu. W ubiegłym roku koszty utylizacji podrożały o 1/3, a obserwując sytuację na rynku, można spodziewać się kolejnych podwyżek. Sposobem na ich uniknięcie jest na pewno właściwa segregacja. Jeśli odpadów zmieszanych odbieranych z gospodarstw będzie niewiele, koszty nie wzrosną - wyjaśnił przedstawiciel PGK Piotr Napora.

Głos w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zabrała radna Teresa Połosa, która zwróciła uwagę, że w niektórych gminach powiatu sokołowskiego opłaty te są niższe. - Z pewnego źródła wiem, że w jednej z gmin wysokość opłaty za odpady selektywne to 9 zł od osoby. Skoro w innych gminach można za tę usługę płacić mniej, to może i w naszej gminie można te koszty obniżyć? – pytała.

- Jeśli w sąsiedniej gminie inna firma odbiera od mieszkańców odpady po korzystniejszej dla nich cenie, to zastanawiam się, dlaczego ta firma nie przystąpiła do przetargu, który był ogłoszony u nas. Ogłosiliśmy w naszej gminie dwa przetargi. Pierwszy ogłosiliśmy na dwa lata, ale ponieważ kwoty zaproponowane przez przedsiębiorstwa były horrendalnie wysokie, ogłosiliśmy drugi przetarg, tym razem z propozycją podpisania umowy na rok. Po rozmowach z przedsiębiorcami uznaliśmy, że tak będzie bezpieczniej, ponieważ nikt nie wie, jak koszty gospodarki odpadami będą kształtować się w przyszłym roku. Nagła podwyżka cen w naszej gminie wzięła się stąd, że z poprzednim przedsiębiorcą mieliśmy podpisaną umowę na dwa lata i ubiegłoroczna podwyżka cen nas ominęła. Przedsiębiorca nie mógł zmienić warunków umowy w trakcie jej obowiązywania – skomentował wójt.

Następnym punktem obrad było sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. W trakcie swojego wystąpienia Wiesław Michalczuk mówił m.in. o w spotkaniu zorganizowanym u Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego, w którym uczestniczyli starostowie powiatów sokołowskiego i siemiatyckiego oraz wójtowie gmin Perlejewo i Jabłonna Lacka. Spotkanie dotyczyło inicjatywy budowy przeprawy mostowej na rzece Bug. Projekt budowy mostu znalazł się na liście rządowego programu ogłoszonego przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Dwiema najważniejszymi podjętymi na sesji uchwałami były te w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zasad przyznawania diet sołtysom. Komisje wspólne Rady Gminy zaproponowały następujące wysokości miesięcznych diet dla radnych: 1200 zł dla Przewodniczącego Rady Gminy, 700 zł dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz 500 zł dla każdego z radnych. Dieta miesięczna ulega obniżeniu o 30% wysokości za każdą nieobecność radnego na sesji lub posiedzeniu komisji.

Głos w sprawie diet zabrał radny Witold Stolarczuk, który zaproponował obniżenie o 100 zł każdej z kwot. Nie zgodziła się z nim radna Teresa Połosa, zauważając, że podwyżek dla radnych nie było przez ostatnie dwie kadencje.

Podczas głosowania radni przyjęli uchwałę zaproponowaną przez komisje stałe 14 głosami „za” i jednym „przeciw”.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom. Ci, za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy, komisjach i naradach organizowanych przez wójta, każdorazowo otrzymają dietę w wysokości 150 zł.

W punkcie przeznaczonym na wnioski i oświadczenia radnych debatowano na temat lokalizacji nowego budynku Urzędu Gminy. Radny Witold Stolarczuk opowiedział się za pomysłem budowy urzędu na placu obecnego boiska, a miejsce przeznaczone na zajęcia sportowe wyznaczyć na zakupionym niedawno przez gminę tzw. „placu buraczanym”. Radny wskazał również na potrzebę zagospodarowania placu po starym młynie np. z przeznaczeniem na targowisko. Jego propozycje częściowo poparła radna Teresa Połosa, która również wnioskowała za utworzeniem targowiska na placu po młynie. Radna zabrała także głos w sprawie budowy nowego gmachu Urzędu Gminy:

- Do Urzędu Gminy w różnych sprawach przyjeżdża bardzo wiele osób. Są to mieszkańcy naszej gminy, jak i ci, którzy mieszkali tu kiedyś, a obecnie przeprowadzili się w inne miejsca. Zawsze kiedy pojawiają się w urzędzie chwalą obsługę i pracowników. Zwracają uwagę na to, że pracują tam bardzo mili i pomocni ludzie, ale równie często narzekają na obecny budynek Urzędu i dziwią się, jak można pracować w takich warunkach – mówiła.

Zdaniem radnej, nowy budynek Urzędu Gminy powinien powstać za budynkiem obecnego Urzędu. - Jeśli zburzymy stary budynek, zyskamy dodatkowe miejsce na duży parking – dodała. - Natomiast jeśli chodzi o lokalizację boiska, to uważam że powinno ono zostać tu, gdzie jest. Wielu rodziców przyprowadza na boisko swoje dzieci, ponieważ jest tu blisko i bezpiecznie. Otoczenie „placu buraczanego” bezpieczne nie jest, chociażby z uwagi na sąsiedztwo żwirowni. Pamiętajmy również, że obecne boisko jest wykorzystywane na potrzeby wielu imprez np. podczas „Biesiady Podlaskiej”.

Radna Romana Bonifaciuk stwierdziła, że Urząd Gminy jest na tyle istotną i reprezentacyjną instytucją, że powinien znajdować się w centrum miejscowości, a więc na terenie obecnego boiska. Do jej wniosku przychylił się natychmiast radny Stanisław Gałaguz oraz obecny na sesji radny powiatowy Jerzy Strzała.

Ostatnim punktem spotkania były podziękowania dla ustępujących sołtysów. Wójt Wiesław Michalczuk, Przewodniczący Rady Stanisław Strzała oraz Wiceprzewodniczący Wacław Giziński wręczyli im pamiątkowe statuetki.


Katarzyna Dybowska

 

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

A może niech radni zbudują gminę na miejscu punktu buraczanego.Będą zawsze mieli powiew świeżego sosnowego powietrza a i myśli będą znacznie lepsze i mądrzejsze z korzyścią dla mieszkańców jak też dla urbanisty wiejskiego będzie (większe pole do działania) POWAŻNIE.Przesuniecie centrum na wschód co znacznie wyznaczy i umożliwi kierunek rozbudowy metropolii.W pełni popieram panią radną.

12345
2019-02-07 16:24:57
Strona 1/1


Dane kontaktowe