17
2020
2021-12-07

Fundacja Prima Security kończy projekt "Krok do świata"


Od 25 sierpnia do 15 grudnia 2021 roku Fundacja Prima Security z Węgrowa realizuje projekt „Krok do świata” w ramach konkursu "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Działania obejmują cztery powiaty - węgrowski, siedlecki, ostrowski oraz sokołowski. Choć do końca programu został zaledwie tydzień, dzieci już pytają, kiedy będą mogły przyjść na kolejne zajęcia, a rodzice czekają na następne tego typu projekty. Na czym więc polega ogromny sukces "Kroku do świata"? Sprawdźmy.

Projekt skierowany jest do dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na autyzm, afazję, niedosłuch oraz Zespół Downa, a jego celem jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej stymulacji sensorycznej (dotyk, propriocepcja) i terapii logopedycznej lub neurologopedycznej, stymulowanie rozwoju poznawczego, zapewnienie zajęć umożliwiających doświadczanie świata i nabywanie umiejętności współpracy w grupie oraz umożliwienie spotkań i zabaw na świeżym powietrzu.

Z każdego powiatu w projekcie bierze udział po 16 osób do 12 roku życia. Jeśli chodzi o powiat sokołowski, dzięki uprzejmości Dyrektor Zespołu Oświatowego w Bielanach Jarosławach, większość zajęć odbywa się właśnie tam. Nie oznacza to jednak, że uczestnikami tego projektu są tylko dzieci z tej placówki. Zajęcia odbywają się również w szkole w Rozbitym Kamieniu i uczęszczają na nie także dzieci z innych miejscowości z terenu powiatu, m. in. z Sokołowa Podlaskiego.

Należy jednak zaznaczyć, że szkoła w Bielanach nie została wybrana do realizacji tego projektu przypadkowo. Placówka posiada bowiem niesamowicie duże zaplecze terapeutyczne w postaci specjalistycznych pracowni do terapii neurotaktylnej, muzykoterapii, logopedii, terapii Warnkego, biofeedbacku i integracji sensorycznej, a także terapeutów do wielu zajęć specjalistycznych takich jak: terapia neurotaktylna, terapia ustno-twarzowa, wygaszanie odruchów, integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, terapia logopedyczna, terapia surdopedagogiczna, terapia ręki, terapia pedagogiczna, trening umiejętności społecznych, integracja sensoryczna, muzykoterapia, terapia bilateralna, gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja, terapia metodą Warnkego, biofeedback oraz nauka czytania metodą sylabową. Jest to dodatkowym atutem, ponieważ część uczestników zna terapeutów i od początku czuje się z nimi bezpiecznie.

Dla każdego uczestnika w projekcie przewidziano diagnozę początkową i końcową, terapie indywidualne w tym integrację sensoryczną, terapię neurotaktylną i ustno-twarzową oraz logopedię oraz terapie grupowe takie jak animaloterapia i warsztaty leśne. Fundacja otrzymała również pieniądze na działania informacyjno-edukacyjne.

Wszystkie zajęcia indywidualne, dogoterapia i diagnozy początkowe i końcowe realizowane są w Zespole Oświatowym w Bielanach Jarosławach i w Zespole Oświatowym w Rozbitym Kamieniu, natomiast warsztaty leśne zostały zrealizowane przez Fundację Rozwoju i Edukacji „Skrzydła” w rezerwacie Kantor Stary w Ruchence.

Jak mówi dyrektor placówki w Bielanach Renata Kalicka, pakiet zajęć, które dzieci w tym programie dostały to koszt około 3 tysięcy złotych.
- Myślę, że to może być mocne nadszarpnięcie budżetu, a tutaj te zajęcia są za darmo, odbywają się w miejscu, gdzie rodzice swobodnie mogą przyjść czy przyjechać, także nie jeżdżą po kilkadziesiąt kilometrów i jest to ogromna oszczędność czasu. Plan zajęć jest również dostosowany do ich możliwości godzinowych ograniczonych ze względu na pracę czy też inne obowiązki. Jeśli chodzi o bazę specjalistów, to w naszej szkole jest ona tworzona tak naprawdę od 2013 roku. Dzięki temu, że nauczyciele u nas pracujący wciąż się kształcą, chcą pomagać dzieciom i mają dużo empatii, to się udaje. My też prowadziliśmy jaki czas temu zajęcia specjalistyczne i to się sprawdza. Te projekty to ogromne dobrodziejstwo dla rodziców i przede wszystkim dla dzieci. To, co specjalista może indywidualnie przekazać dziecku jest nie do opisania słowami. Stwierdzenie, że widać efekty pracy to za mało. Te zajęcia specjalistyczno - indywidualne otwierają dziecku drogę do samodzielności, do edukacji, do sukcesu. Nazwa projektu - "Krok do świata", jest bardzo trafiona.

Proponowane przez Fundację Prima Security zajęcia przyczyniają się do poprawy funkcjonowania dzieci objętych projektem. Lepszy odbiór oraz integracja w układzie nerwowym bodźców sensorycznych, poprawa w zakresie mowy i komunikacji zmniejszają liczbę zachowań niepożądanych i wzmacniają zainteresowanie światem zewnętrznym. Dzieci już są bardziej gotowe do nawiązania kontaktu z otoczeniem, co przyczynia się do poprawy relacji z rodziną, rówieśnikami i nauczycielami. Nawiązanie relacji i chęć kontaktu, ograniczenie dyskomfortu oraz zmniejszenie poziomu lęku jest bazą do rozwijania potencjału dzieci. Realizacja projektu przyczyniła się również do złagodzenia negatywnych skutków, jakie spowodował w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (brak terapii, kontaktów społecznych oraz przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach, co w konsekwencji doprowadziło do pogorszenia funkcjonowania osób niepełnosprawnych). Poprzez zwiększenie dostępu do specjalistycznych terapii, umożliwienie kontaktów społecznych, wzmocnienie odporności uczestników, zmniejszenie poziomu stresu i spędzanie czasu na świeżym powietrzu uczestnicy będą lepiej funkcjonować w życiu codziennym. Projekt jest również odpowiedzią na potrzebę kompleksowego wsparcia, na które rodzice nie zawsze mogą sobie pozwolić ze względów finansowych.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem województwa mazowieckiego. a koordynatorem projektu jest Monika Doktorska – dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej „Centrum Wspierania Rozwoju". Jak sama mówi o projekcie: dla nas najważniejsze jest dobro dziecka i to, że każdy może być sobą. Wszyscy są akceptowani, niezależnie od tego, czy się dobrze bawią, czy się kłócą, czy się obrażą, czy komuś się coś nie podoba. Dzieci wiedzą, że przychodząc do nas są witane z otwartymi ramionami ze wszystkim co sobą reprezentują. Zawsze patrzymy na ich mocne strony. Pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością od ponad 20 lat, natomiast nie rozróżniam niepełnosprawności od pełnosprawności. Nie stawiam granicy, nie robię podziałów i tak samo jest we wszystkich tworzonych przeze mnie projektach. Krok do świata oznacza, że dzieci będą mogły się integrować z innymi ludźmi i że rodzice zobaczą, że ich dzieci mogą osiągać sukcesy. To jest dla nas najważniejsze.

Przypomnijmy również, że nie jest to pierwszy tego typu projekt fundacji. Prima Security w 2018 r. realizowała projekt Mogę, Chcę, Potrafię, w którym brały udział osoby z autyzmem i Zespołem Aspergera. Organizatorzy zauważyli wtedy potrzebę przygotowania dzieci z autyzmem - niemówiących, z zaburzeniami integracji sensorycznej do udziału w zajęciach grupowych. W związku z tym, że Fundacja chce kompleksowo podejść do problemu rehabilitacji i terapii osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną, korzysta ze wsparcia merytorycznego oraz doświadczeń NPPP Centrum Wspierania Rozwoju, Stowarzyszenia Jacy? Tacy? oraz terapeutów, którzy z nimi współpracują. W 2019 roku Fundacja realizowała projekt "Serce na Dłoni" oraz "Marzy mi się" dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, "Jestem Tu i Teraz" dofinansowany z budżetu województwa mazowieckiego i "Zgrajmy się" dofinansowany przez Fundację PZU - mające na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością oraz I Węgrowski Dzień Integracji z Osobami z Niepełnosprawnością we współpracy z Urzędem Miasta Węgrowa dofinansowany ze środków z budżetu województwa mazowieckiego. W 2020 roku Fundacja realizowała projekt "Mogę, Chcę, Potrafię" dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin oraz "Krok do świata" zajęcia indywidualne i grupowe dla osób z niepełnosprawnością dofinansowany ze środków PFRON za pośrednictwem województwa mazowieckiego. W 2021 roku Fundacja po raz kolejny organizowała kolonie dla dzieci i młodzieży, projekt „Strefa Dobrych Relacji” wsparcie niemedyczne dla rodzin z dziećmi z Zespołem Aspergera oraz realizuje projekt „Mamy wiele wspólnego” dofinansowany ze środków z budżetu województwa mazowieckiego w ramach zadania Kultura łączy pokolenia oraz projekt dofinansowany przez Fundację PZU „Zgrajmy się” w ramach konkursu „Młodzi niepełnosprawni sprawni z Fundacja PZU”.

 


Opr. K.W.

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe