43
2019
2018-11-27

Elżbieta Sadowska nowym Starostą


W piątek 23 listopada odbyła się inauguracyjna sesja Rady Powiatu Sokołowskiego. Podczas jej trwania wybrano nowego starostę, wicestarostę, Przewodniczącego Rady Powiatu, dwóch Wiceprzewodniczących oraz Zarząd Powiatu.

Obrady otworzył radny senior Marek Ratyński, który powitał radnych oraz licznie przybyłych gości. Po przedstawieniu porządku obrad radny Jacek Odziemczyk przedstawił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o trzy dodatkowe punkty: wybór starosty, wicestarosty i zarządu powiatu. 10 radnych poparło wniosek Jacka Odziemczyka, siedmiu wstrzymało się od głosu.

Następnie Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej Wojciech Wicherski rozdał radnym zaświadczenia o wyborze, pogratulował otrzymania mandatu radnego i życzył udanej współpracy. Kolejnym punktem było złożenie przez radnych uroczystego ślubowania. Przypomnijmy, że w obecnej kadencji w Radzie Powiatu zasiadać będą: Jolanta Ciołkowska, Bogdan Czarnocki, Ryszard Aleksander Domański, Leszek Iwaniuk, Wojciech Jerzy Jańczuk, Andrzej Kietliński, Grzegorz Stefan Kobyliński, Urszula Ewa Krzymowska, Jarosław Krzysztof Misiak, Jacek Odziemczyk, Longina Izabela Oleszczuk, Jarosław Puścion, Marek Ratyński, Jerzy Robert Strzała, Łukasz Jan Śmiejkowski, Krzysztof Józef Więsak i Sławomir Wróblewski.

Na potrzeby wyborów przeprowadzanych tego dnia powołano komisję skrutacyjną w składzie: Urszula Krzymowska, Sławomir Wróblewski i Łukasz Śmiejkowski.

Podczas zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Rady, Ryszard Domański zaproponował osobę Jacka Odziemczyka. Innych kandydatur nie było. Jacek Odziemczyk otrzymał 10 głosów poparcia i jeden głos “przeciw”. 5 radnych wstrzymało się od głosu.
Nowy Przewodniczący zadeklarował prowadzić obrady w sposób sprawny i pozwalający na swobodne zabieranie głosu przez wszystkich radnych.

Na funkcję Wiceprzewodniczącego radni postanowili powołać dwie osoby. Zgłoszono kandydatury Jolanty Ciołkowskiej i Andrzeja Kietlińskiego. Radny Kietliński otrzymał 12 głosów “za”, jeden głos “przeciw” i 4 głosy “wstrzymujące”. Radna Ciołkowska - 14 głosów “za”. Troje radnych wstrzymało się od głosu.

Następnie przeprowadzono wybory na stanowisko Starosty Sokołowskiego. Radna Longina Oleszczuk zgłosiła kandydaturę Ryszarda Domańskiego, argumentując że jest to osoba doświadczona z wieloletnim stażem w samorządzie. Ryszard Domański nie zgodził się jednak wziąć udziału w wyborach.

Radny Marek Ratyński na stanowisko starosty zaproponował Elżbietę Sadowską, która wcześniej pracowała między innymi w Wojewódzkim Biurze Geodezji w Warszawie - oddział w Siedlcach, oddziale Rejonowym w Sokołowie Podlaskim, a także w Węgrowie. Była urzędniczką w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim m.in. na stanowisku Geodety Powiatowego. Pracowała również w Urzędzie Miasta w Siedlcach. Ostatnio obejmowała stanowisko zastępcy kierownika ARiMR w Sokołowie Podlaskim.

Podczas tajnego głosowania na Elżbietę Sadowską zagłosowało 10 radnych, czterech było przeciwnych, a troje wstrzymało się od głosu. Po odczytaniu wyników ogłoszono przerwę, podczas której radni, pracownicy starostwa oraz przybyli goście gratulowali Elżbiecie Sadowskiej objęcia stanowiska Starosty Sokołowskiego.

- Chciałabym podziękować wszystkim radnym, którzy zagłosowali za moją kandydaturą, ale również tym, którzy wstrzymali się od głosu, bądź byli przeciwni. Chciałabym również podziękować Senatorowi RP Waldemarowi Krasce za obdarzenie mnie ogromnym zaufaniem. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystam jak najlepiej, by służyć naszemu społeczeństwu. Będę dbać o dobro powiatu i godnie go reprezentować. Zapraszam wszystkie panie i panów radnych do współpracy i informuję, że drzwi tego urzędu będą zawsze dla wszystkich otwarte - mówiła Elżbieta Sadowska.

Następnie odbyły się wybory na stanowisko Wicestarosty Sokołowskiego. Nowo wybrana pani Starosta zaproponowała, aby tę funkcję pełnił Ryszard Domański. W tajnym głosowaniu jego kandydaturę poparło wszystkich 17 radnych, a sam nowo wybrany Wicestarosta otrzymał gromkie brawa.

Kolejnym punktem posiedzenia był wybór Zarządu Powiatu Sokołowskiego. Elżbieta Sadowska zaproponowała następujące kandydatury: Bogdana Czarnockiego, Marka Ratyńskiego oraz Krzysztofa Więsaka. Radny Czarnocki otrzymał 12 głosów “za”, jeden głos “przeciw”, i dwa głosy "wstrzymujące". Na Marka Ratyńskiego zagłosowało 11 radnych, dwóch było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu. Kandydaturę Krzysztofa Więsaka poparło 11 radnych, czterech wstrzymało się od głosu. Wszyscy kandydaci będą zasiadać w Zarządzie.

Podczas sesji radni oddawali głosy za pomocą elektronicznego systemu głosowania, a relacja z posiedzenia była transmitowana na żywo w Internecie.
Katarzyna Dybowska  

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Wszędzie mistrz drugiego planu - Wiesiek Krasnodębski.

Maliniak
2018-12-04 10:47:24
Strona 1/1


Dane kontaktowe