17
2020
2017-10-25

Ekologiczny Sokołów Podlaski


 W ostatnim okresie dzięki dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w Sokołowie Podlaskim zostało z realizowanych kilka projektów, o czym szerzej możemy przeczytać na internetowej stronie miasta.

Na terenie zabytkowego parku im. Księcia Mikołaja Kleofasa Ogińskiego przy ulicy Lipowej przeprowadzono trzeci etap prac konserwacyjnych i pielęgnacyjnych. Na 176 sztukach pni drzew wykonano cięcia korygujące pokrój, cięcia redukujące statykę drzewa, cięcia sanitarne; dla ochrony kasztanowców białych ponownie zastosowano pułapki feromonowe na szrotówka kasztanowcowiaczka (89 sztuk); zasadzono 5 dębów i 5 sosen. Całkowity koszt wykonania tych prac wyniósł 35.078,40 zł, w tym środki pozyskane na ten cel z WFOŚiGW w Warszawie - 18.666,00 zł.

Kolejne zrealizowane zadanie to wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych. Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej osobom fizycznym, które zdecydowały się na wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu. Pomocą finansową objęte było zdjęcie, transport i utylizacja wyrobów azbestowych. W roku 2017 wykonano transport i utylizację 6843 m2, co stanowi 82, 116 Mg odpadów zawierających azbest. Koszt całkowity zadania wyniósł 35.456,05 zł, w tym 28.917,84 zł (81, 56%) pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, natomiast 6.538,21 zł stanowiły środki własne. Warto dodać, że na bieżąco przyjmowane są wnioski mieszkańców o dofinansowanie w/w zadania na rok 2018. Jego realizacja będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania z funduszu.

WFOŚiGW w Warszawie udzielił też pomocy finansowej osobom fizycznym, które zdecydowały się na modernizację kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego lub olejowego na gazowy lub ulepszenie pieca gazowego na piec o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła. Projekt polegał na dostawie 31 kotłów gazowych o łącznej mocy 725 kW. Koszt całkowity zadania wyniósł 228.706,20 zł, w tym 142.351,77 zł (62, 24 %) pozyskano z WFOŚiGW. Projekt bezpośrednio przyczynił się do poprawy stanu środowiska, wpływając tym samym na poprawę warunków życia mieszkańców.

Dofinansowaniem Funduszu została też objęta regulacja 250 m koryta rzeki Kościółek – etap II. Dotacja wyniosła 99.937,50 zł. Realizacja projektu przyczyniła się do wyrównania dna rzeki, ułatwienia przepływu wód burzowych i wiosennych przez teren zabudowany, zahamowania erozji dennej i bocznej koryta, powstrzymania rozmywania i dalszego niszczenia skarp, naprawy umocnień przy przepustach drogowych, umocnienia wylotów z kolektorów burzowych, umocnienia spływów wód opadowych, bieżącej konserwacji rzeki. Podniesiona też została estetyka otoczenia.

J.O.

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe