2
2020
2019-10-15

Ekologiczna energia dla gmin wschodniego Mazowsza


W środę 2 października w Przesmykach odbyła się konferencja otwierająca projekt „Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią przyszłości – etap II”. Jest to wspólny projekt gmin: Przesmyki, Korczew, Paprotnia i Repki.

Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 12,4 mln zł, a wysokość dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – ponad 7,8 mln zł. Inwestycja polega na modernizacji istniejących systemów wytwarzania energii elektrycznej oraz energii do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, dzięki wykorzystaniu instalacji odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu zamontowane zostaną 4 instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej oraz 725 kolektorów słonecznych (250 w gminie Repki), 96 instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,04 kW (32 w gminie Repki) i 251 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,06 kW (89 w gminie Repki). 

Wielkość produkcji energii elektrycznej z OZE po realizacji projektu wyniesie 1.000,85 MWh/rok, natomiast wielkość produkcji energii cieplnej z OZE wyniesie 983,80 MWh/rok. Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych to 1.137,74 ton równoważnika CO2/rok. 

Głównym celem projektu jest zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi. Cele szczegółowe to: ograniczenie nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących ze spalania konwencjonalnych źródeł energii, wzrost produkcji energii elektrycznej z nowych instalacji OZE w gospodarstwach, wzrost produkcji energii cieplnej z nowych instalacji OZE w gospodarstwach oraz promowanie wśród mieszkańców gmin postaw proekologicznych i zachęcanie do czynnego udziału w poprawie jakości powietrza atmosferycznego. 

W dniu 18 stycznia 2019 r. Członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego – Janina Ewa Orzełowska oraz Elżbieta Lanc, a także Wójt Gminy Przesmyki Andrzej Skolimowski (lider projektu) podpisali umowę na dofinansowanie projektu. 3 lipca 2019 r. podpisano umowę na Pełnienie funkcji Nadzoru nad realizacją Projektu z Markiem Tyszko z Łukowa, a jako wykonawcę zadania wybrano firmę ANTINUS Sp. z o.o. Skierniewice.

Okres realizacji inwestycji przewidziany jest na lata 2019-2021.

W konferencji uczestniczyli: Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, a także przedstawiciele władz gmin, biorących udział w projekcie: Andrzej Skolimowski – wójt gminy Przesmyki, Apolonia Stasiuk – wójt gminy Repki, Sławomir Wasilczuk – wójt gminy Korczew, Leszek Trębicki – wójt gminy Paprotnia oraz Piotr Szymański – Prezes Zarządu ANTINUS Spółka z o. o., Marek Tyszko – Inspektor Nadzoru i Marcin Melon – ekspert zamówień publicznych.

W trakcie konferencji odbyła się prezentacja ogniw poprowadzona przez lidera działu wsparcia technicznego firmy AFORE – Pawła Gajewskiego oraz uroczyste podpisanie umowy z Wykonawcą zadania instalacji OZE.

Jest to drugi projekt realizowany przez gminy: Przesmyki, Korczew, Paprotnia i Repki. Projekt „Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza - energia solarna energią przyszłości – I etap" współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013, Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka, Schemat "Odnawialne źródła energii i kogeneracja". Projekt zrealizowany został w latach 2011-2013. We wszystkich gminach zamontowano łącznie 1396 instalacji kolektorów słonecznych. Całkowita wartość projektu to 14.473.272,80 zł, koszty kwalifikowane to 14.260.872,80 zł, a wysokość dotacji 9.982.610,96 zł. 


Oprac. KDC 

 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe