17
2020
2012-02-10

Effatha przed kolejnym jubileuszem - historia i teraźniejszość


Założony został przez p. Iwonę Mergo i p. Marcina Celińskiego. Ogromny wkład w rozwój zespołu włożył ks. Jarosław Borowiecki, który w latach 1997 – 2005 był jego opiekunem i dyrygentem. Po roku 2005 zespołem opiekowali się z ks. Rafał Wroniecki, ks. Roman Szczypa, ks. Tomasz Radkiewicz, ks. Mariusz Rudzki, ks. Marcin Jędrzejewski oraz ks. proboszcz Stanisław Stachal. Dyrygentem w latach 2005 – 2009 był p. Jacek Krusiewicz. W okresie 1993 – 2011 do zespołu należało łącznie około 150 osób.

         Obecnie członkami grupy jest około 20 młodych ludzi zafascynowanych muzyką, którzy tworzą rozśpiewaną i modlącą się razem wspólnotę. Aktualnie od 2009 roku kierownictwo muzyczne chóru i zespołu  sprawują Jakub Kamiński i Michał Ostromecki oraz od 2010 roku pełniący także funkcję dyrygenta Piotr Kucharek. Uwielbienie Boga poprzez muzykę, ubogacenie liturgii, stworzenie „klimatu” modlitwy i animacja zgromadzonych w kościele to priorytety EFFATHY. Zespół można usłyszeć na niedzielnych i świątecznych wieczornych Mszach świętych o godz. 19.30. EFFATHA śpiewem wielokrotnie uświetnia także uroczystości w parafii oraz poza nią – śluby, odpusty, rekolekcje, wizytacje duszpasterskie, wydarzenia kulturalne. W lutym 2009 w zespole zrodziła się potrzeba stworzenia nowych spotkań modlitewnych – comiesięcznych niedzielnych Wieczorów Uwielbienia. Spotkania organizowane były wspólnie z ks. Rafałem Wronieckim SDB, młodzieżą z Oratorium im. bł. Filipa Rinaldiego oraz wspólnotami modlitewnymi SARUEL i Odnowy w Duchu Świętym. Inna, wcześniejsza inicjatywa modlitewna, w której zespół aktywnie uczestniczył, to comiesięczne sobotnie apele papieskie -  pomysł  ks. Romana Szczypy.

W długiej historii zespołu było wiele podniosłych uroczystości, ciekawych wyjazdów, integrujących spotkań. Obecni członkowie EFFATHY wymieniaja między innymi udział w spotkaniach wspólnoty Taize, dwukrotną oprawę liturgii Mszy św. na Jasnej Górze w czasie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej, kilkukrotne warsztaty muzyczne zakończone nagraniem płyt, całodzienną oprawę niedzielnych Mszy św.  w różnych parafiach w kraju i w Berlinie, uczestnictwo w Wieczorach Chwały w płockim amfiteatrze i kościele św. Stanisława Kostki, oprawę muzyczna liturgii Drogi Krzyżowej ulicami naszego miasta, wielokrotną oprawę muzyczną liturgii Mszy św. w Drohiczynie (m.in., kiedy w obecności prezydenta RP ś.p. Lecha Kaczyńskiego ogłoszono 10 czerwca Dniem Podlasia), prowadzenie zabaw karnawałowych dla najmlodszych mieszkańcow parafii salezjańskiej.

Charakter muzyczny zespołu jest zróżnicowany. EFFATHA nie specjalizuje się w żadnym konkretnym gatunku muzycznym. Współtworzy szeroko pojęty nurt współczesnej muzyki chrześcijańskiej – CCM (Contemporary Christian Music) oraz korzysta z jego doświadczeń i dorobku. Inspiracją dla zespołu są tacy wykonawcy i grupy jak: Michael W. Smith, SARUEL Music, Deus Meus, Mocni w Duchu, Trzecia Godzina Dnia (TGD), Oslo Gospel Choir, Hillsong, Mate.O i inni. EFFATHA to także czterogłosowy chór mieszany, wykonujący tradycyjną liturgiczną muzykę wielogłosową, współczesną i dawną. W swoim repertuarze chór ma utwory kompozytorów salezjańskich (np. ks. A. Chlondowski SDB, C. Cieszyński, ks. I. O. Mański SDB), śpiewy z Taize, muzykę tradycji dominikańskiej ( J. Gałuszka, A. Gouzes OP, P. Bębenek, P. Pałka, J. Sykulski, M. Pospieszalski), muzykę dawną (S. Moniuszko, W. A. Mozart, J. S. Bach, A. Lotti, G. F. Haendel, G. Palestrina, Wacław z Szamotuł, Mikołaj Gomółka, bł. Ładysław z Gielniowa, Cyprian Bazylik z Sieradza). Tak szeroki repertuar to owoc osobistych doświadczeń członków zespołu z muzyką i z Bogiem. Ich wrażliwość muzyczna i duchowość w największym stopniu została ukształtowana przez ks. Jarosława Borowieckiego SDB, spotkania wspólnoty z Taize oraz ks. Romana Szczypę SDB, ks. Rafała Wronieckiego SDB i ks. Tomasza Radkiewicza SDB. Działalność EFFATHY w parafii od zawsze jest bezinteresowna i wynika z chęci podzielenia się swoimi pasjami w celu wspólnego uwielbienia Boga. Jak mówią sami członkowie, EFFATHA pomaga „naładować akumulatory” na kolejne tygodnie życia. Obecnie wiele uwarunkowań wpływa na codzienny trud funkcjonowania zespołu - ponad połowa jego członków mieszka i pracuje lub uczy się poza Sokołowem Podlaskim. Mimo to zespół stara się, w miarę możliwości, spełniać w parafii posługę, której się podjął. Działalność jest regularna i nieprzerwana, a jako grupa ludzi zespół cały czas rozwija się w sensie zarówno muzycznym, jak i duchowym. EFFATHA ciągle szuka nowych członków i następców – tak aby zespół istniał przez kolejne lata. Próby odbywają się w sali między Kościołem, a kaplicą św. Jana

« wróć | komentarze [4]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Ks. Tomasz Radkiewicz nie jest już dawno SDB. Mało tego nie jest już nawet ks :(

informacja
2016-02-24 12:55:53

Nie widzę w artykule żadnych nieścisłości... Ktoś albo szuka dziury w całym albo chce wyraźnie zaznaczyć swoją obecność na tej stronie heh...

Ja
2012-02-21 19:37:25

Najbardziej lubie pieśni w Wielkim Tygodniu. Po prostu Aniołowie tam śpiewają, gratulacje!!

Anita
2012-02-14 22:31:20

Witam. W artykule jest kilka nieścisłości. Proszę o kontakt autora tekstu (bo tu nie ma nazwiska). Pozdrawiam Iwona Mergo-Golatowska Ps. Dziękuję wszystkim Effathowcom za ich służbę.

Iwona Merg-Golatowska
2012-02-12 23:34:45
Strona 1/1


Dane kontaktowe