17
2020
2021-03-30

Działania Komendy Powiatowej PSP w 2020 r.


W piątek 12 marca na XXII Sesji Rady Powiatu Sokołowskiego Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim – st. bryg. Tomasz Wilk przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa powiatu sokołowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 r.

Z informacji wynika, że w 2020 roku na terenie powiatu zaistniało 1115 zdarzeń, z czego 224 to pożary, 817 miejscowe zagrożenia, a 74 to alarmy fałszywe. To o 31% więcej zdarzeń w stosunku do roku poprzedniego. W wyniku pożarów ranne zostały 4 osoby, obyło się bez ofiar śmiertelnych. Dla porównania w 2019 r. w wyniku pożarów ranne zostały dwie osoby, a jedna osoba zmarła.

Od kilku lat Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej notuje wzrostowy trend liczby pożarów budynków mieszkalnych. W 2020 r. zanotowano 53 takie przypadki i jest to o 23% więcej niż w roku poprzednim. Podczas miejscowych zagrożeń w 2020 r. śmierć poniosło 6 osób, a 98 osób zostało rannych. Dla porównania w roku 2019 - odnotowano 11 ofiar śmiertelnych oraz 123 osoby ranne.

W 2020 r. Komenda Powiatowa PSP kontynuowała współpracę z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. S. Reymonta w Sokołowie Podlaskim oraz nawiązała taką współpracę z Zespołem Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim. Dzięki temu klasy mundurowe strażackie z tych szkół w ramach swoich zajęć realizują przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim szkolenie strażaków ratowników OSP. Uczniowie po zdaniu egzaminu otrzymują uprawnienie ratownika OSP i mogą uczestniczyć w działaniach ratowniczych, zwiększając potencjał naszych powiatowych jednostek OSP.

Według Komendanta Powiatowego PSP w Sokołowie Podlaskim Stan bezpieczeństwa pożarowego powiatu na koniec 2020 roku uległ poprawie, a wpływ na to miało m. in. wprowadzenie do oddziału 5 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, wprowadzenie w PSP i OSP nowego sprzętu, poprawa wyszkolenia w jednostkach OSP oraz zwiększenie ilości kadry dowódczej w PSP.

W 2020 r. strażacy przeprowadzili 67 czynności kontrolno – rozpoznawczych w tym:
- 40 czynności związanych z wydaniem stanowiska
w sprawie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym,
- 23 kontroli podstawowych (w tym 6 kontroli związanych ze zgodnością z przepisami przeciwpożarowymi oraz operatem przeciwpożarowym
w związku z gromadzeniem, przetwarzaniem, wytwarzaniem odpadów),
- 3 kontrole sprawdzające wykonanie obowiązków nałożonych decyzją administracyjną,
- 1 wstępne ustalenie nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się.

Skontrolowano łącznie 90 obiektów. Stwierdzono 92 nieprawidłowości. W wyniku kontroli wydano 3 decyzje administracyjne, 31 opinii i 41 stanowisk. Oprócz tego uzgodniono i wydano 8 postanowień do operatów przeciwpożarowych związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i wytwarzaniem odpadów i wydano 3 opinie dotyczące letniego wypoczynku dzieci na obozach harcerskich.

W wyniku pożarów sadzy w przewodach kominowych, a także możliwości wystapienia tlenku węgla (czadu) w pomieszczeniach mieszkalnych, skierowano 9 wystąpień do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W 2020 r. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Sokołów 5” brała udział w 11 zdarzeniach ratowniczych (7 z nich odbywało się poza powiatem sokołowskim na obszarze woj. mazowieckiego, oraz podlaskiego). Dla porównania, w 2019 roku było 12 zdarzeń, w których brała udział SGRW-N „Sokołów 5”, w tym 11 poza powiatem sokołowskim.

W ramach działań prewencji społecznej w roku 2020 przeprowadzono 14 spotkań z mieszkańcami i gośćmi powiatu sokołowskiego. W spotkaniach wzięło udział prawie tysiąc dzieci i ponad 150 osób dorosłych. Były to spotkania realizowane w ramach kampanii: „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” i „Bezpieczne ferie”. Podczas spotkań omawiano bieżące zagadnienia dot. bezpieczeństwa na terenie miasta, powiatu. Rozmawiano na tematy zagrożeń mających charakter sezonowy. Zagrożeń występujących podczas ferii zimowych i bezpiecznych lodowisk. Propagowano stosowanie czujek dymowych w prywatnych obiektach mieszkalnych. Przybliżano przepisy z zakresu ochrony ppoż. budynków i innych obiektów budowlanych i terenów w tym zagadnienie właściwej eksploatacji przewodów dymowych w budynkach mieszkalnych i gospodarczych.

Na wyposażenie jednostek OSP wprowadzono do oddziału 5 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych (OSP Kosów Lacki, OSP Mursy, OSP Repki, OSP Rozbity Kamień oraz OSP Kowiesy w ramach programu „Bitwa o wozy”), oraz wiele różnorodnego sprzętu ratowniczego.
Do OSP Kosów Lacki został przekazany samochód operacyjny Ford Mondeo i poduszki pneumatyczne, do pozostałych jednostek OSP: pilarkę do drzewa, poduszki pneumatyczne, aparaty powietrzne oraz drobny sprzęt gaśniczy i ratowniczy. Zakupiono także namiot pneumatyczny wraz z wyposażeniem, skokochron, pralnicę z suszarką do ubrań specjalnych, 6 kpl. aparatów powietrznych i 19 kompletów ubrań specjalnych.

Bardzo ważną sprawą jest wymiana samochodu ratownictwa technicznego GLBA 1/1+RT. Pełni on niezwykle ważną rolę w oddziale bojowym i jest dysponowany jak pierwszy do działań z zakresu ratownictwa technicznego, w tym przede wszystkim dozdarzeń związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Jest on intensywnie eksploatowany i aktualnie nie zapewnia bezawaryjnej pracy.

4 czerwca 2019 r. na skrzyżowaniu ul. Lipowa – Kolejowa w Sokołowie Podlaskim doszło do kolizji drogowej, w której brał udział samochód ratowniczo gaśniczy marki Scania P400 GBA5/32. Z powodu uszkodzenia został on wycofany z oddziału bojowego. Obecnie w Sądzie Okręgowy w Siedlcach toczy się postępowanie
w tej sprawie.

Info. KP PSP
Opr. K. W.

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Jakiej poprawie uległ stan bezpieczeństwa jeśli ilość niebezpiecznych przypadków wzrosła aż o 30%??? Jeśli już to stan wyposażenia w samochody co niekoniecznie jak widać przekłada się na zmniejszenie zagrożenia.

bosak
2021-03-31 09:14:35
Strona 1/1


Dane kontaktowe