29
2022
2012-09-14

Dofinansowanie do podręczników


Zakup podręczników szkolnych to dla wielu rodziców spory wydatek. Urząd Gminy Sokołów Podlaski oraz Urząd Miasta w Sokołowie mogą w tym pomóc. Wnioski trzeba jednak złożyć odpowiednio do 7 oraz 10 września.

Urząd Gminy informuje, że o dofinansowanie do podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” w tym roku mogą ubiegać się m.in. uczniowie klas I, II, III, IV szkół podstawowych oraz uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Różne kwoty
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty: 180 zł - dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej; 180 zł - dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dla klasy I-III szkoły podstawowej; 210 zł - dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej; 210 zł - dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dla klasy IV szkoły podstawowej; 325 zł - dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dla gimnazjum.

Kryteria dochodowe
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:
1. Uczniom klas II-IV szkoły podstawowej spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. To znaczy 351 zł na osobę w rodzinie.
2. Uczniom klasy I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł O którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych.
3. Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego,
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 tej ustawy z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej.
4. Uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2012/13 do szkół podstawowych, gimnazjów.

Terminy wniosków
Wniosek o dofinansowanie trzeba złożyć w szkole, do której będzie chodzić dziecko w roku szkolnym 2012/13, w terminie do 7 września 2012 r. Rodzic musi najpierw kupić podręczniki i na podstawie dowodu zakupu np. rachunku, bądź oświadczenia, otrzyma zwrot kosztów.
Urząd Miasta Sokołów Podlaski informuje zaś, że termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I - IV szkoły podstawowej, w klasie I ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustala się na dzień 10 września 2012 r. Wniosek, o którym mowa, składa się do dyrektora szkoły, do której uprawniony uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013, funkcjonującej na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego.

OPR.KM

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe