17
2020
2018-05-08

"Dobry start w dorosłe życie"


W wyjątkowo radosnej atmosferze 23 kwietnia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim odbyły się spotkania z uczniami gimnazjów i ich opiekunami, zostały zaprezentowane zasady rekrutacji oraz oferta edukacyjna szkoły. Uczniowie przejęli inicjatywę i opowiedzieli o profilach: politechnicznym, menadżerskim, humanistycznym oraz medycznym. Młodzież oprowadzała gości po szkole, z entuzjazmem witała młodszych kolegów.

W programie spotkania prowadzonego przez Monikę Połaską i Jakuba Skwierczyńskiego były występy szkolnych grup artystycznych – teatralnej Preteksty, muzycznych - Prowokacja i Preludium, o szkole i szczegółowych zasadach rekrutacji mówiły dyrektor Teresa Oliwińska i zastępczyni Monika Pasik, a klasy przygotowały interesujące filmiki o poszczególnych profilach.

W roku szkolnym 2018/2019 w I LO będą cztery oddziały klasy pierwszej: politechniczny A, menadżerski B, humanistyczny C, medyczny D. Być może utworzona zostanie jeszcze jedna klasa. W klasie A w zakresie rozszerzonym realizowane będzie nauczanie matematyki, fizyki, chemii/informatyki, w B - matematyki, geografii, j. angielskiego, w C - języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, w D - biologii, chemii, matematyki/j. angielskiego. Rekrutacja rozpoczyna się już 10 maja.

I LO może poszczycić się wysokimi wynikami nauczania, a także sukcesami artystycznymi i sportowymi uczniów. - Nasz przepis na sukces: niepodważona wiara w wartość każdej dziedziny nauki, radość z każdego sukcesu, codzienna życzliwa współpraca całej społeczności szkolnej. Ufamy, że człowiek winien sięgać nie tylko po taką wiedzę na miarę swych zdolności, a za Markiem Twainem powtarzamy: Nie ma takiej rzeczy, której nie można osiągnąć pracą. Nic nie leży poza jej zasięgiem - przekonuje społeczność placówki.

Podkreślić też należy bardzo aktywne współdziałanie z kilkoma ośrodkami akademickimi, interesujące spotkania z młodzieżą, wizyty w I LO bardzo wielu gości, udział w stałych projektach międzynarodowych, innowacje związane z fizyką, chemią, matematyką, literaturą, biblioteką szkolną. To wszystko buduje prestiż I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Gimnazjaliści dowiedzieli się, że dotychczas największą popularnością cieszą się w licealnym środowisku studia między innymi na: Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie, Uniwersytecie Białostockim, Akademii Obrony Narodowej, w Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wiele studentek i studentów mamy w Szkole Głównej Handlowej, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Są chlubą tych uczelni, co między innymi owocuje tym, iż uczelnie bez wahań podpisują z I Liceum umowy o edukacyjnej współpracy: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Białostocki czy w najbliższym czasie Wojskowa Akademia Techniczna. Jest to współdziałanie bardzo prestiżowe, daje obu stronom wymierne korzyści. Umożliwia licealistom żywe spotkania ze specyfiką zajęć uczelni, wtapia w nowe akademickie środowiska, czyni je uczniom bliskimi.

Zaproszenia społeczności I Liceum przyjmuje bardzo wielu gości. Reprezentują społeczność lokalną, ale też środowiska różnych ośrodków naukowych, instytucji krajowych, a nawet międzynarodowych. Szkoła bierze udział w stałych projektach międzynarodowych: AIESEC (społeczność kilku kontynentów), "Jesteśmy razem" (Izrael), Zamek Trebnitz (Niemcy) oraz okolicznościowych (Białoruś, Ukraina). Niezmiernie ważna jest dla nas współpraca z zaprzyjaźnioną młodzieżą niemiecką z Gimnazjum w Neustadt. Za nami jest też bardzo ciekawy epizod współpracy ze społecznością polonijną z Florianopolis w Brazylii.

Dumą szkoły są uczennice i uczniowie tworzący grupy zainteresowań, wspólnych fascynacji - szkolna grupa teatralna Preteksty, szkolne grupy muzyczne - Prowokacja i Preludium. Zespoły te biorą udział w konkursach i przeglądach w wielu miejscach w Polsce i oczywiście zdobywają nagrody. Sukcesy artystyczne są w jakościowej równowadze z osiągnięciami sportowymi. Młodzież I Liceum jest bardzo wysportowana, utalentowana w wielu dziedzinach sportu. Jest oczywiste, iż bierze udział w wielu konkursach przedmiotowych, olimpiadach. Lista osób wyróżnionych, finalistów i laureatów w każdym roku szkolnym jest coraz dłuższa, niezwykle satysfakcjonująca, dająca nadzieję na przyszłe sukcesy naukowe absolwentów I Liceum.

Interesującą częścią nauki są innowacje związane z fizyką, chemią, matematyką, literaturą, biblioteką szkolną. Oprócz sukcesów bardzo wymiernych, wszystkim znanych, są też inne - eksponowane, lecz w inny sposób, w innym wymiarze. To działania ratujące zdrowie, pomagające tym, którym warunki życia nie zawsze pozwalają na optymistyczne zmaganie się z codziennością. To żmudna praca Szkolnego Koła Caritas, obejmująca także Honorowe Krwiodawstwo, wpisana od wielu lat w działania Samorządu Uczniowskiego. Jak każda szkoła, I Liceum bierze udział w wycieczkach szkolnych. Szczególną popularnością cieszą się instytucje naukowe i kulturalne stolicy, Polski północno-wschodniej. Niewątpliwą atrakcją jest Zielona Szkoła - w Grecji i we Włoszech.

Nasz przepis na sukces: niepodważona wiara w wartość każdej dziedziny nauki, radość z każdego sukcesu, codzienna życzliwa współpraca całej społeczności szkolnej. Ufamy, że człowiek winien sięgać nie tylko po taką wiedzę na miarę swych zdolności, a za Markiem Twainem powtarzamy: „Nie ma takiej rzeczy, której nie można osiągnąć pracą. Nic nie leży poza jej zasięgiem.”

Społeczność I Liceum dziękuje za przyjęcie zaproszenia!
 Info / Fot. J.O. / I LO w Sokołowie Podl.

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe