3
2019
2013-05-17

Dla rodzin wielodzietnych


Program „Sokołowska Rodzina 3+” skierowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkujących miasto Sokołów Podlaski, składających się z rodziców, (bądź jednego rodzica, mających na utrzymania troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia. Gdy dziecko uczy się bądź studiuje do 24 roku życia.
Program adresowany jest również do rodzin zastępczych, niezależnie od ilości wychowywanych dzieci. Jest wprowadzany z inicjatywy burmistrza miasta.
Głównymi celami programu jest wspieranie rodzin wielodzietnych i zastępczych, poprawa warunków ich życia, zwiększenie szans rozwojowych oraz życiowych dzieci i młodzieży z omawianych rodzin. Wymienione cele realizowane będą poprzez zwiększenie dostępności do działań o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, a oferowanych przez miejskie jednostki i instytucje. Również wprowadzony zostanie system zniżek, udzielanych beneficjentom programu przez instytucje i jednostki publiczne, stowarzyszenia, kluby sportowe oraz jednostki prowadzące działalność gospodarczą na podstawie umów o współpracy. Osoby uprawnione do korzystania ze zniżek otrzymają kartę, którą nieletni posiadać będą do osiągnięcia pełnoletniości, a pełnoletni – na okres 2 lat. Kartę otrzymają wszyscy członkowie rodziny uczestniczącej w programie, na podstawie wniosku. We wniosku trzeba będzie umieścić dane każdej osoby z rodziny oraz dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające kontynuowanie nauki dziecka powyżej 18 roku życia (jeśli takie jest w rodzinie), w przypadku rodziny zastępczej postanowienie sądu o sprawowaniu opieki.
Miejsca, w których honorowane będą karty, oznaczone zostaną logo programu przy kasach, w witrynach czy materiałach promocyjnych. Dodatkowo lista partnerów programu dostępna będzie na stronach urzędu miasta wraz z oferowanymi rabatami na produkty bądź usługi. Program „Sokołowska Rodzina 3+” rozpocznie się we wrześniu, jednak wnioski przyjmowane będą już od końca maja do początku czerwca.

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe