25
2019
2018-10-16

,,Dla Niepodległej - wyjdź w świat”


Pod takim hasłem w dniach 28- 30 września przebiegał 34. Zlot Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Sokołowie Podlaskim. Przedsięwzięcie zainaugurowało nowy rok harcerski, było też sposobem uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100. rocznicy powstania Związku Harcerstwa Polskiego.

Komendę zlotu stanowili: dh. Natalia Stelęgowska - Komendantka, dh. Marta Chmiel – Zastępczyni ds. programowych, dh. Marcin Cichowski – Zastępcy ds. organizacyjnych, dh. Maria Skóra – Zastępczyni ds. promocji, dh. Cezary Protasiewicz – Oboźny, dh. Julia Bąk – Szefowa Zastępu służbowego. Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele wszystkich gromad i drużyn hufca, a także Nina drużyna z Miedzny.

Bazą zlotu po raz pierwszy był ZS CKR im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim, gdzie harcerzy przyjęto bardzo życzliwie, umożliwiając realizację bogatego programu.

W piątek specjaliści – pasjonaci prowadzili warsztaty: gotowanie polowe - dh Michał Moczulski, naukowe - dh. Maria Skóra, strzeleckie – Mieczysław Bogaj, łucznictwo i proca - dh Jan Kalinowski, decoupage - dh. Aleksandra Gralik, teatralne – Urszula Kosieradzka, samoobrona - dh Rafał Mikołajewski, gimnastyka - Angelika Andrzejczuk i Weronika Kur, taneczne - dh. Justyna Marciniak, piłka nożna - dh Mateusz Pasik, pierwsza pomoc - dh. Wioleta Dębiec i dh. Adrianna Adamczuk, techniki walki ze stresem – Małgorzata Bartosiak, majsterka - dh Kamil Bieliński, ziołolecznictwo dh. Zuzanna Mieczkowska. Zdobyte w czasie zajęć wiadomości i umiejętności zlotowicze wykorzystywali następnego dnia w czasie gry i na pewno nie raz wykorzystają
w życiu codziennym.

Sobota to dzień gry miejskiej. Jej uczestnicy pokonali trasę ponad siedmiu kilometrów, poznając historię naszego kraju od czasów pierwszej wojny światowej aż do współczesności i wykonując wiele zadań. Przykłady? Wywiad z przechodniami na temat czasów PRL, wydostanie się z pokoju zagadek, wykonanie masek przeciwgazowych i udzielenie pierwszej pomocy, pomoc w sokołowskim schronisku dla zwierząt, strzelanie do celu i inne.

Najważniejszym elementem gry było uczczenie pamięci bohaterów. Symboliczne białe i czerwone lampki zapłonęły m.in. przy Płycie Cichociemnych, Pomniku Czynu Niepodległościowego, tablicy na budynku przy ulicy Kilińskiego – dawnej siedzibie UB, pomniku żołnierzy Armii Krajowej, Dębie Pamięci posadzonym przez przedstawicieli hufca w ramach programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Fioletowy znicz zapalono przy pomniku ks. Stanisława Brzóski, szczególnie czczonego przez „Druhnę Basię z Podlasia”, czyli ś.p. harcmistrzynię Barbarę Wachowicz.

Sobota zakończyła się uroczystym ogniskiem i ogniobraniem poprowadzonym przez druhnę Natalię Stelęgowską. Gawędę wygłosiła harcmistrzyni Marianna Popławska. Były też wiersze i pieśni patriotyczne oraz pieśni i piosenki harcerskie. Zebrani wysłuchali okolicznościowych przesłań. Komendantka Zlotu podsumowała je słowami: „Dla Niepodległej- wyjdź w świat". Wyjdź w świat, to znaczy nie bądź bierny wobec otaczającej rzeczywistości, miej odwagę do marzeń, bądź otwarty do niesienia pomocy i do ludzi, bądź ciekawy nowych przygód!

W niedzielę w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego zlotowicze na czele z pocztem sztandarowym Hufca uczestniczyli we Mszy Świętej sprawowanej przez Kapelana Hufca ks. pwd. Mariusza Krolla. Przybliżył on wiernym etos harcerstwa, czyli służbę Bogu, Polsce i bliźnim. Na zakończenie Eucharystii harcerze zaśpiewali Modlitwę Harcerską.

W trakcie apelu kończącego zlot druhny komendantki hm. Bożenna Hardej i pwd. Natalia Stelęgowska wręczyły zwycięskim patrolom nagrody, a wszystkim patrolom okolicznościowe statuetki oraz upominki podarowane przez Urząd Miasta Sokołów Podlaskii Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim. W kategorii zuchowej najlepsi okazali się: I miejsce 13 GZ ,,Mali Odkrywcy” – op. phm. Katarzyna Nawacka, II m. 87 WDH ,,Promienie” – hm. Barbara Żaboklicka, III m. 82 GZ ,,Dzielni Wojowie” i 82 SDH ,,Bastion” - dh. Julia Bąk; w kategorii harcerskiej: I m. 14 DH „Sokoły” – dh. Maciej Rybak, II m. 23 DH ,,Wataha” im. Wandy Rutkiewicz - dh. Beata Żaboklicka, III m. 22 DH ,,Pędziwiatry” - pwd. Adam Mazurek.

Komendantka Hufca wyraziła wdzięczność wszystkim, którzy wsparli przedsięwzięcie: Bogusławowi Karakuli Burmistrzowi Miasta, Leszkowi Iwaniukowi Staroście Sokołowskiemu, Sławomirowi Wróblewskiego i Krystynie Sulikowskiej - dyrekcji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta, Krzysztofowi Tararujowi oraz prowadzącym warsztaty. Za obecność na ognisku podziękowała hufcowym rodzicom i hufcowym przyjaciołom oraz kadrze hufca za udział w zlotowych przedsięwzięciach.

Złożyła gratulacje patrolom biorących udział w grze i ich opiekunom, a w szczególności zwycięzcom. Pochwaliła Komendę i całą kadrę zlotu za wielki wkład pracy włożony w jego organizację i przebieg oraz wzorowe wypełnienie zadań. Uczestników zlotu pochwaliła za sumienne wykonanie zadań przedzlotowych, wzorowe postawy i wspaniałą atmosferę na zlocie, a przede wszystkim za oddanie należnego hołdu bohaterom tego jubileuszowego roku. Życzyła wszystkim zdrowia i radości z wolności oraz dumy z przynależności do Związku Harcerstwa Polskiego.

Na zakończenie były wspólne zdjęcia, a następnie zadowoleni, pełni wyjątkowych przeżyć i wielu wrażeń zlotowicze opuścili gościnną placówkę, a Komenda Hufca i Komenda Zlotu otrzymały kolejne zaproszenie Dyrekcji Szkoły, na przyszły zlot, w uznaniu… profesjonalizmu, dyscypliny, porządku, pomysłowości i dobrej organizacji.


J.O. 
Fot. Maciej Sadokierski

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe