17
2020
2013-03-04

Dla dobra mieszkańców


Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim istnieje od 1976 roku i jest samorządową instytucją kultury. Obecnie jest jedynym ośrodkiem kultury na terenie gminy. Jak mówi burmistrz Jan Słomiak, placówka aktywnie działa na rzecz promocji, upowszechniania i tworzenia kultury w regionie.
Jest organizatorem licznych imprez cyklicznych i  okolicznościowych, wystaw, warsztatów i przeglądów artystycznych. Ważnym elementem działalności jednostki jest prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu wiedzy o kulturze i rozwoju własnych talentów artystycznych. Mimo szerokiej działalności ośrodka, oferta kulturalna gminy jest znacząco ograniczona w porównaniu z większymi miejscowościami. Pomimo to ośrodek podejmuje kroki w celu reaktywowania działalności artystycznej i kulturalnej. Powstają nowe koła  zainteresowań i młodzieżowe kabarety. Wszystkie te grupy potrzebują jednak odpowiedniej bazy technicznej i lokalowej, których M-GOK nie może im zapewnić bez wykonania prac remontowych i budowlanych w użytkowanym przez siebie budynku oraz zakupu podstawowego wyposażenia.
W 2012 roku, podobnie jak w latach poprzednich, działalność imprezowa ośrodka kultury opierała się głównie na organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych organizowanych w ramach własnych możliwości organizacyjnych i finansowych, a także środków pozyskanych od sponsorów. Oprócz podstawowej działalności ośrodek pozyskiwał środki pieniężne za wynajem sali na pokazy handlowe, imprezy młodzieżowe i rodzinne.
W większości imprez występują amatorskie zespoły artystyczne działające na terenie gminy, ośrodek chętnie korzysta z pomocy placówek oświatowych. Organizowane są głównie imprezy o charakterze lokalnym i powiatowym. Dominują imprezy rozrywkowo – zabawowe, okolicznościowe, ludowe oraz tradycyjne obchody różnego rodzaju świąt kościelnych i państwowych. W holu ośrodka kultury przez cały rok czynne są wystawy i ekspozycje o różnej tematyce, które cieszą się dużym zainteresowaniem zwiedzających.
Przy ośrodku działa amatorski zespół wokalno-muzyczny „Novum”, który koncertuje podczas wielu imprez, młodzieżowy zespól muzyczny Vena, teatrzyk dziecięcy Baj, Klub Ludzi Aktywnych pod nazwą „Ludzie z Pasją” oraz chór, do którego należą starsi mieszkańcy gminy. Do szczególnej grupy odbiorców naszej działalności zaliczają się dzieci  i młodzież z terenu gminy, które poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i artystycznych mają często jedyną okazję na rozwój swojego potencjału kulturowego i kontakt ze sztuką.
Ważną grupę stanowią również osoby starsze i niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym. Uczestnictwo w imprezach okolicznościowych oraz zajęciach organizowanych jest dla nich szansą na kontakt z kulturą, podnosi ich poczucie wartości oraz pełni ważną funkcję integracyjną w życiu społeczności lokalnej.
Pomieszczenia ośrodka kultury są bardzo intensywnie wykorzystywane na zajęcia artystyczne organizowane w ramach istniejących przy ośrodku kół zainteresowań (kółka plastyczne, teatralne i muzyczne). Z sal korzystają wszystkie organizacje społeczne działające na terenie gminy oraz instytucje na zebrania spotkania, konferencje, szkolenia, kursy,  sesje rady.
W placówce ma swoją siedzibę Kosowski Klub Seniora.
- W zakresie prac remontowo–budowlanych w roku 2012 przeprowadzono przebudowę dachu budynku ośrodka. Inwestycja pod nazwą „Przebudowa dachu na budynku zamknęła się w kwocie 196 428,41 zł. Przebudowa dachu była konieczna ze względu na bardzo zły stan konstrukcji, powodujący przedostawanie się wody do wnętrza budynku. Zakres prac obejmował przebudowę dachu na konstrukcji drewnianej, pokrycie blachą dachówkową oraz ocieplenie istniejącego stropodachu. Wykonano również ściany szczytowe wraz z ociepleniem. Przebudowa dachu pozwoliła zapewnić prawidłową eksploatację budynku oraz poprawić jego estetykę – mówi burmistrz J. Słomiak.
Ponadto została przeprowadzona modernizacja oświetlenia wewnątrz budynku, wymiana opraw i osprzętu  oraz naprawa kanalizacji w łazienkach.
Właściwa realizacja merytorycznych zadań jest możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników i wolontariuszy.

LESZEK KOPER

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe