17
2020
2015-06-24

„Dialog pokoleń” w ZS CKR


W czwartek 20 maja w sali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Sokołowie Podlaskim odbyła się kolejna sesja popularnonaukowa, zorganizowana w roku jubileuszu 50-lecia Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego przez Zarząd STS-K i Dyrekcję ZS CKR. Tym razem tematem sesji był „DIALOG POKOLEŃ”.

Na spotkanie przybyła prof. Barbara Falińska z Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka. Z ważnych powodów nie dojechali pozostali zapowiadani naukowcy, którzy wcześniej potwierdzili swój udział w sesji: dr Krystyna Długosz-Kurczabowa, prof. Elżbieta Wierzbicka oraz mgr Jerzy Białomozy i mgr Paweł Białomozy. Licznie stawiła się młodzież z I LO, SLO, ZS nr 1 oraz uczniowie miejscowej szkoły. Była również obecna Wanda Wierzchowska, honorowy prezes STS-K, ks. Krzysztof Kisielewicz, proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego, przedstawiciele Burmistrza Miasta – skarbnik Grażyna Grądzka i Naczelnik wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Mieczysław Sobieszczak, dyrektorzy miejskich gimnazjów i inni goście. Wszystkich serdecznie powitała dyrektor ZS CKR Eleonora Miszkiel.
 
Uczestnicy sesji obejrzeli prezentację multimedialną „Pejzaże Podlasia”, którą przygotował Karol Niemirka, wicedyrektor ZS CKR. Piękne zdjęcia pokazywały zarówno kryte strzechą chaty chłopskie zachowane już tylko w skansenach (np. w Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego w Nowej Suchej), jak też odrestaurowywane w ostatnich latach dawne siedziby ziemian (np. w Krzesku, Chlewiskach, Woli Suchożebrskiej, Suchej) oraz współczesne budownictwo jednorodzinne, w swoich bryłach wyraźnie nawiązujące do XIX-wiecznych ziemiańskich dworów. Prezes STS-K Krystyna Matysiak wprowadzając zebranych w temat sesji podkreśliła, że Towarzystwo 50 lat temu powstało również po to, żeby taki „dialog pokoleń” prowadzić, być przeciwwagą „konfliktu pokoleń” oraz przekazywać przyszłym pokoleniom historię i tradycje przodków. Przypomniała też o konkursie na dziennik, pamiętnik lub wspomnienia z lat dawnych (regulamin na stronie http://www.sokolow-stsk.blogspot.com/) i zachęciła do udziału w nim. Drugim punktem programu było obejrzenie krótkich filmów – rozmów z najstarszym pokoleniem mieszkańców podlaskich wsi na temat zmian pokoleniowych w języku. Rozmówcy Pauliny Flór i Moniki Kunowskiej (uczennic I LO) oraz Klaudii Czarneckiej i Dominiki Krasnodębskiej (z ZS CKR) podawali przykłady wyrazów gwarowych i podkreślali potrzebę dbania o język ojczysty, przypominali wielkanocne i bożonarodzeniowe tradycje.
 
Najważniejszą częścią sesji był obszerny wykład prof. Barbary Falińskiej, która na wstępie podkreśliła, ze gdyby nie język, nie bylibyśmy narodem. Wyjaśniała, jak powstawały gwary – nasze językowe korzenie. Zachęcała do rozmów o gwarze w domach, do włączenia się do programów badawczych PAN i w dzieło powstawania słownika gwar. „To nasz patriotyczny obowiązek i pomnik dla tych, którzy tu kiedyś mieszkali” – mówiła. Wyraziła żal, że w szkołach nie ma już tzw. ścieżki regionalnej. Przytoczyła zdanie jednego z naukowców wypowiedziane kilkadziesiąt lat temu, że na opracowanie kultury ludowej trzeba poczekać, aż powstanie inteligencja pochodzenia chłopskiego. Prof. Barbara Falińska wzięła sobie kiedyś te słowa do serca i niestrudzenie opracowuje kulturę ludową, a szczególniej jej istotną część – gwary. Wyraziła nadzieję, że będzie miała ciągle nowych współpracowników i kontynuatorów tego mozolnego, ale jakże ważnego i potrzebnego działania.
 
Dodać należy, że wielkie zasługi w tej dziedzinie położyło STS-K jako organizator 15 obozów gwaroznawczych dla młodzieży polskiej i polonijnej. Mówiła o tym na zakończenie sesji Wanda Wierzchowska, która wyjaśniła również, że organizowanie sesji popularnonaukowych w szkole rolniczej ma długą tradycję. Otóż kilkadziesiąt lat temu pierwszą sesję popularnonaukową Towarzystwo zorganizowało w ówczesnym Technikum Rolniczym przy ul Sadowej, a wyjątkowym gościem był wtedy wybitny językoznawca prof. Doroszewski.
 
Na zakończenie sesji zebrani wysłuchali koncertu zespołu Śpiewaczego    „Pawłowianki” z Pawłowa (gm. Janów Podlaski). Panie pięknie śpiewają piosenki i pieśni  bliskie nie tylko ich sercu. Zespół wielokrotnie ubogacał program wspomnianych tu letnich obozów gwaroznawczych w Serpelicach. Zebrani nagodzili występ „ Pawłowianek” gorącymi brawami.
 
JO

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe