17
2020
2015-10-29

Demonstracja przed KRRM


W środę 14 października odbyła się w Warszawie, przed Kancelarią Premiera Rady Ministrów kilkutysięczna demonstracja pracowników oświaty zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Podczas demonstracji przedstawiciele związków złożyli petycję adresowaną do premier Ewy Kopacz. Protestujący ogłuszającymi gwizdami przywitali próbującą przemawiać minister Joannę Kluzik-Rostkowską. W manifestacji wzięła udział liczna delegacja nauczycieli związkowców z powiatu sokołowskiego na czele z prezesem oddziału Danutą Zdrożną.
Wspólne postulaty środowiska oświatowego zawarte w petycji to: zwiększenie nakładów na edukację (od wielu lat spada udział wydatków na oświatę w relacji do PKB, w roku 2015 udział ten wyniósł tylko 2, 52%); podniesienie płac (wzrost wynagrodzeń nauczyciele jest zamrożony od 3 lat); przeciwdziałanie prywatyzacji edukacji (od 2007 roku zamknięto ponad 2000 szkół, 
a ponad pół tysiąca samorządy przekazały do prowadzenia podmiotom zewnętrznym); zahamowanie procesu łamania prawa przez niektóre samorządy prowadzące szkoły (stale przybywa gmin, które likwidują i przekazują szkoły i przedszkola niezgodnie z prawem).         
JO

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe