17
2020
2017-01-10

Delegacja gości z Ukrainy w Gminie Bielany


28 grudnia Gmina Bielany gościła delegację przedstawicieli starostwa Maniewicze z rejonu wołyńskiego z Ukrainy. Celem wizyty było podpisanie umowy współpracy, która umożliwi realizację projektów pn. „Drogi Polski i Ukrainy łączące ponad granicami” oraz „Rozwój współpracy transgranicznej między Maniewiczami i gminą Bielany w celu zapobiegania katastrofom i minimalizowanie ich skutków”. Dzięki realizacji opisywanych projektów Gmina Bielany będzie mogła korzystać ze środków unijnych na remonty dróg i zakupić dwa samochody bojowe dla OSP w ramach programu transgranicznego „Polska Białoruś Ukraina 2014-2020”.

Pierwszego dnia pobytu w Gminie Bielany delegacja gości z Ukrainy odwiedziła firmę AXAN w Bielanach a następnie udała się do Patrykoz, gdzie zwiedziła neogotycki pałac.Drugiego dnia po uroczystym podpisaniu umowy o współpracy przedstawiciele starostwa Maniewicze udali się do: gospodarstwa rolnego P. Tadeusza Stelęgowskiego w Kudelczynie;Regionalnego Ośrodka Kultury w Rozbitym Kamieniu; Strażnicy OSP w Rozbitym Kamieniu;Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Wiechetkach Małych; Zespołu Oświatowego w Bielanach-Jarosławach; Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej oraz Strażnicy OSP w Bielanach.

Potrzeba realizacji projektu zakładającego remonty dróg gminnych wynika ze złego stanu technicznego dróg w Gminie Bielany i Maniewicze, dostosowania ich parametrów do potrzeb stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju społeczno – gospodarczego na terenach gmin przez które przebiega droga, potrzeby usprawnienia ruchu pojazdów samochodowych, odwrócenia procesu degradacji tych dróg oraz z konieczności poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawiona zostanie integracja przestrzenna obszaru, która stanie się atrakcyjna dla mieszkańców, inwestorów i turystów.

Projekt zakłada:
• Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wojewódki Górne.
• Przebudowę drogi gminnej Wojewódki Dolne – Wojewódki Górne.
• Przebudowę drogi gminnej Kowiesy – Ruciany – Bielany Jarosławy.
• Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Bielany Jarosławy.

Ponadto poprzez realizację projektu zakładającego zakup dwóch samochodów bojowych dla OSP, które należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (dla OSP Bielany-Wąsy i OSP Rozbity Kamień zwiększone zostanie bezpieczeństwo mieszkańców z terenu gminy Bielany oraz przejezdnych.
Projekty nie mogłyby zostać zrealizowane bez współpracy z partnerem ukraińskim ze względu na fakt, iż przedmiotowe działania wymagają współpracy z partnerem z terenu Ukrainy lub Białorusi. Szukając partnera gmina Bielany wzięła pod uwagę elementy łączące partnerów. Gmina Maniewicze wykazała cechy wspólne z Gminą Bielany, dlatego też powstał pomysł realizacji wspólnych projektów mających na celu przebudowę dróg, które charakteryzują się efektem transgraniczności oraz zakup nowych wozów bojowych dla OSP. Partner ukraiński będzie wykonywał drogę do centrum polsko-ukraińskiego dialogu oraz legionistów Piłsudskiego z 1916 r. W trakcie realizacji projektów partnerzy będą dzielić się swoimi doświadczeniami, informacjami, wiedzą i badaniami naukowymi. Wyniki projektów pozytywnie wpłyną na obie strony. Wyniki te nie mogłyby zostać osiągnięte bez współpracy.« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe