2
2020
2018-07-10

Debatowali nad bezpieczeństwem w powiecie


W środę 4 lipca 2018 r. w sali konferencyjnej Komendy powiatowej policji w Sokołowie Podlaskim odbyła się ewaluacyjna debata społeczna "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ". W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele sokołowskiej policji, straży pożarnej, GDDKiA, samorządowcy, radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele lokalnych instytucji oraz mieszkańcy.

Cykl debat organizowanych przez jednostki policji w 2018 r. ma na celu diagnozę problemów społecznych związanych z bezpieczeństwem mieszkańców, wymagających podjęcia policyjnych działań prewencyjnych.


Policyjne statystyki

Jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim insp. Wiesław Nasiłowski, który dokonał analizy bezpieczeństwa na terenie powiatu sokołowskiego. Przypomniał, że sokołowska jednostka realizuje takie cele i założenia jak: ochrona życia, zdrowia oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Poinformował, że KPP w Sokołowie Podlaskim liczy 102 etaty. Zatrudnione są 2 osoby na stanowiskach kierowniczych, 71 policjantów służby prewencji, 29 policjantów służby kryminalnej oraz 24 pracowników cywilnych. Wakatów jest obecnie 7.Na terenie naszego powiatu oprócz Komendy powiatowej znajdują się trzy posterunki policji – w Kosowie Lackim, Repkach i Sterdyni.

Następnie Komendant przedstawił, jak kształtuje się przestępczość w powiecie. W roku 2017 liczba przestępstw kształtowała się następująco: bójka i pobicie – 7, kradzież – 74, kradzież samochodu – 13, kradzież z włamaniem – 41, rozbój – 2, uszkodzenie rzeczy – 28, uszczerbek na zdrowiu – 18. Od początku 2018 r. ich liczba wynosi odpowiednio: bójka i pobicie – 5, kradzież – 35, kradzież samochodu – 7, kradzież z włamaniem – 17, rozbój – 1, uszkodzenie rzeczy – 10, uszczerbek na zdrowiu – 9. Wykrywalność przestępstw w roku obecnym jest zbliżona do roku ubiegłego i wynosi 62%.

W roku 2017 r. na drogach naszego powiatu doszło do 37 wypadków, w których rannych zostało 40 osób. Od stycznia br. wypadków odnotowano 17. Zostało w nich rannych 24 osoby. Dobrą wiadomością jest informacja o braku osób zabitych na drogach w roku bieżącym. W roku ubiegłym było ich 6. Najczęstszymi przyczynami wypadków są niezmiennie: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, nieprawidłowe wyprzedzanie i wymijanie oraz zmęczenie lub zaśnięcie za kierownicą.

Kolejnym problemem, o którym mówił Komendant, były przypadki przemocy w rodzinie. W pierwszej połowie bieżącego roku osób zatrzymanych z tytułu stosowania przemocy było 52, tyle samo co przez cały rok 2017. Osób, co do których policja otrzymała zgłoszenie o stosowaniu przemocy, było w tym roku 133 (w 2017 r. - 145). Konsekwencją częstych zgłoszeń o przemocy w rodzinie jest wydanie tzw. Niebieskiej Karty. W roku obecnym wydano ich już 97 (w 2017 r. - 112).


Przydatne aplikacje, profilaktyka i projekty

Podczas spotkania przypomniano o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której każdy obywatel może wskazać policji miejsca niebezpieczne, takie, w których dochodzi do łamania prawa czy przepisów drogowych. Od początku istnienia aplikacji sokołowscy policjanci otrzymali za jej pośrednictwem 392 zgłoszenia, z których potwierdzonych zostało około 22%. Najczęstsze zgłoszenia dotyczą spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych – 33%, nieprawidłowego parkowania – 29%, przekraczania dozwolonej prędkości – 17%, niewłaściwej infrastruktury drogowej – 11%, inne – 10%.

Na uwagę zasługuje również aplikacja Moja Komenda, dzięki której możemy szybko odszukać najbliższą jednostkę policji oraz uzyskać kontakt do naszego dzielnicowego.

Komendant przybliżył obecnym zadania i programy realizowane przez sokołowską policję. Jest to m.in. akcja "Kręci mnie bezpieczeństwo...", której głównym celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem i podstawowych zasadach jego zachowania. Kolejnym programem jest "Bezpieczny Senior", czyli cykl spotkań z osobami starszymi i samotnymi. Dzięki nim seniorzy mogą ustrzec się przed kradzieżami sposobem "na wnuczka" i "na policjanta". Innymi ważnymi projektami są te skupiające się na bezpieczeństwie w ruchu drogowym np. akcja "Będę widoczny".

Od początku lipca sokołowska policja prowadzi profilaktyczno-informacyjną akcję "Nie porzucaj", dotyczącą bezdomności zwierząt. W trakcie prowadzonych działań rozwieszono na terenie naszego powiatu 50 sztuk plakatów informacyjnych.

Kolejnym punktem debaty było przypomnienie problemów zgłaszanych przez mieszkańców i samorządowców podczas poprzedniej debaty, która odbyła się w październiku 2017 r. Zwrócono wtedy uwagę na problem bezdomności psów, złą infrastrukturę drogową na odcinku Repki – Skrzeszew oraz potrzebę budowy parkingu w rejonie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego przy ul. Oleksiaka Wichury.


Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim st. bryg. Tomasz Wilk. Zwrócił on uwagę na zagrożenia związane z zatruciem tlenkiem węgla, czyli czadem. Apelował o sprawdzanie przewodów kominowych i wentylacyjnych. Przypomniał również o kontrolowaniu jakości powietrza w mieszkaniach za pomocą tzw. czujek. Apelował o sprawdzanie instalacji elektrycznej, gdyż na skutek zwarcia takiej instalacji doszło w tym roku na terenie Sokołowa Podlaskiego do pożaru, w którym zginęły dwie osoby. W sumie w roku bieżącym na skutek pożarów w powiecie sokołowskim zginęły 4 osoby.


Mieszkańcy mają głos

Drugą część spotkania stanowiła debata z mieszkańcami. Jako pierwszy głos zabrał radny miejski Zygmunt Wycech, który zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo w rejonie ulic Działkowej, 8 Sierpnia i Piłsudskiego. Apelował o wsparcie policji przy staraniach budowy chodnika przy problematycznej drodze.

Następnie głos zabrała Wójt Gminy Repki Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz. Pytała o reorganizację w sokołowskiej Komendzie i skuteczne sposoby zachęty młodych ludzi do pracy w policji. Alarmowała również o złym stanie drogi krajowej nr 62. Z informacji przekazanej przez Wójt wynika, że droga miała zostać wyremontowana, ale oprócz sfrezowania nawierzchni, nie dzieje się tam nic. Nierówna nawierzchnia przysparza sporych trudności kierowcom, gdyż zapanowanie nad pojazdem w takich warunkach nie należy do najłatwiejszych. Wójt zwróciła także uwagę na problemy z bezpieczeństwem w samej miejscowości Repki, gdzie krzyżują się droga krajowa, drogi gminne i powiatowe. Ostatnim tematem poruszonym przez Wójt była niepokojąca sytuacja osób z dysfunkcjami psychicznymi, którzy często są zagrożeniem dla bliskich, sąsiadów i dla samych siebie.

Burmistrz Kosowa Lackiego Jan Słomiak rozpoczął od podziękowań dla policjantów, którzy w ostatnim czasie dbali o bezpieczeństwo na dwóch imprezach masowych na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki. Wyraził także swoją radość ze sprawnie przeprowadzonego remontu posterunku policji w swojej miejscowości. Następnie zgodził się z Wójt Repek i przyznał, że stan dróg krajowych na terenie naszego powiatu nie jest najlepszy. Powiedział, że ma nadzieje, iż uda się zrealizować budowę drogi z Sokołowa do Kosowa po dawnym nasypie kolejowym, co znacznie usprawniłoby ruch w jego gminie. Nie obyło się bez zwrócenia uwagi na liczne wypadki, które ostatnio miały miejsce na drogach powiatowych. Burmistrz apelował o jak najszybsze łatanie powstałych na nich dziur i wyrw, a także usuwanie zakrzaczeń, które znacznie osłabiają widoczność kierowcom włączającym się do ruchu.

Dyrektor ZSCKR Sławomir Wróblewski ponownie zabrał głos w imieniu uczniów swojej szkoły, którzy cały czas mają problem z parkingiem przy swojej placówce. Problem ten nie dotyczy tylko młodzieży, ale wszystkich pracowników i petentów, którzy muszą zaparkować np. przy Urzędzie Pracy, ARiMR czy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Według Dyrektora kłopotliwy jest również wyjazd z parkingu strzeżonego dla pracowników szkoły. Nauczyciele chcący wjechać w ul. Oleksiaka Wichury, mają ograniczoną widoczność przez stojące na poboczu samochody.

Jako ostatni głos zabrał Wójt Gminy Jabłonna Lacka Wiesław Michalczuk. Zwrócił uwagę na zły stan drogi powiatowej w miejscowości Mołożew i dodał, że przejeżdżający tamtędy kierowcy kilkukrotnie uszkadzali misy olejowe w swoich autach. Dużym problemem zauważonym przez Wójta są stare drzewa rosnące przy trasie Jabłonna – Gródek, które po każdej wichurze łamią się, a ich konary spadają wprost na drogę. Jak przyznał Wiesław Michalczuk, Gmina kilkukrotnie próbowała uzyskać zgodę na wycinkę tych drzew, niestety bezskutecznie. Ostatnim problemem zasygnalizowanym przez Wójta były porzucone psy, które najczęściej podrzucane są do domów pomocy społecznej w Wirowie lub Jabłonnie Lackiej. Obecnie na terenie Gminy w przygotowanych kojcach przebywa aż 10 bezdomnych psów.

Debata społeczna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Sokołowie Podlaskim po raz kolejny pokazała, jak ważna jest sprawna komunikacja pomiędzy policją a mieszkańcami powiatu. Dzięki takim spotkaniom policjanci zyskują cenną wiedzę i jeszcze lepiej mogą zadbać o bezpieczeństwo obywateli.


Katarzyna Dybowska 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe