1
2020
2011-01-22

Co planują w tym roku


Na ostatniej sesji radni gminy Bielany uchwalili miesięczne wynagrodzenie wójta Zbigniewa Woźniaka oraz przyjęli budżet na 2011 rok.

Obrady trzeciej sesji Rady Gminy, zorganizowanej w ostatnich dniach grudnia, dotyczyły głównie spraw finansowych. Zgodnie z wolą radnych wynagrodzenie miesięczne wójta, Zbigniewa Woźniaka będzie wynosić 9740 zł brutto. Na pensję złożyły się: wynagrodzenie zasadnicze 5500 zł, dodatek funkcyjny 1.700 zł, dodatek specjalny w wysokości 20 proc zsumowanego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 1.440 zł, dodatek za wysługę lat w wysokości 20 proc miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, czyli 1.100 zł.

Oszczędzili na oleju
Podczas sesji Rady Gminy uchwalono również budżet na 2011 rok. Dochody zaplanowano na 10,9 mln zł. Wydatki opiewają na łączną kwotę ponad 11, 3 mln zł, w tym na inwestycje 3,23 mln zł. Deficyt budżetowy wyniesie 460 tys. zł i zostanie sfinansowany z nadwyżek, jakie udało się wygospodarować w latach poprzednich. Spłacane są także pożyczki i kredyty zaciągnięte wcześniej - na ten cel przeznaczono w 2011 r. ponad 800 tys. zł. Rezerwa ogólna, czyli kwota do dyspozycji wójta wynosi 12 tys. zł.
- Zmian budżetu po stronie planu dochodów dokonano na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy zarządem powiatu sokołowskiego a wójtem Zbigniewem Woźniakiem. Dotyczy ono przejęcia zadań związanych z zimowym utrzymaniem nawierzchni dróg powiatowych, znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Bielany w okresie od 1 grudnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. – mówi Barbara Zawadzka, skarbnik gminy. - W tym roku powiat na ten cel przekaże gminie 7 tys. zł, którą z kolei gmina odprowadzi na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zmiany w budżecie nie zwiększają ani nie zmniejszają deficytu budżetowego  Zaszły także zmiany w wydatkach bieżących. W grudniu kupiliśmy olej opałowy dla potrzeb Urzędu Gminy i placówek oświatowych, jeszcze ze stawką 22 proc VAT,  a nie 23 proc, która to obowiązuje od 1 stycznia. Zbiorniki zostały napełnione w całości.

Hala priorytetem
- Największą inwestycją planowaną na ten rok, a rozpoczętą w ubiegłym, jest budowa hali sportowej przy Zespole Oświatowym w Bielanach Jarosławach. Prace ziemne są już wykonane i wszystko idzie zgodnie z założonym planem. Wykonawca chciał nawet trochę przyspieszyć prace budowlane, gdyż nie wiadomo jaką pogodą zaskoczy nas wiosna w tym roku. Zakończenie projektu planowane jest na koniec sierpnia i myślę, że od pierwszego września dzieci będą korzystały z nowej hali sportowej – informuje skarbnik gminy.
Łączne koszty budowy hali wynoszą 2,88 mln zł. Na ten cel gmina Bielany pozyskała prawie 2,4 mln zł unijnego dofinansowania.

Przez bibliotekę
W ubiegłym roku złożone zostały dwa wnioski o dotacje na remont świetlic wiejskich. Gmina starała się o pieniądze na remont obiektu w miejscowości Wyszomierz a Gminna Biblioteka Publiczna zabiegała o fundusze na świetlice w miejscowościach Trebień i Brodacze.
W Trebniu zakończono już remont, natomiast w Brodaczach modernizacja świetlicy zaplanowana jest na rok 2011. Wykonawca ma być wyłoniony w styczniu. – Biblioteka nie ma swoich funduszy i na udział własny i na koszty niekwalifikowane, czyli VAT, gmina udziela tej placówce dotacji. Na ten cel przeznaczyła ponad 141 tys. zł. Prace obejmują remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej – dodaje Barbara Zawadzka. W budżecie zabezpieczono także pieniądze na modernizację dróg gminnych, ponad 100 tys. zł.

Dług nie jest wielki
- Gmina dochodów własnych ma bardzo mało. Tych, na wysokość których samorząd ma wpływ jest naprawdę niewiele – jedynie podatki lokalne, ale stawki są tu maksymalne. Na terenie gminy nie ma wielu dużych zakładów, których podatki mogłyby poważnie zasilić konto samorządowe. Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2010 stanowić będzie kwotę 3 mln zł. Wskaźnik długu ma wynosi 28 proc., przy maksymalnym dopuszczalnym - 60 proc. – dodaje skarbnik gminy.
KATARZYNA NIERODA
ZDJĘCIE: KAMIEŃ WĘGIELNY POD BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W BIELANACH WMUROWANO 15 PAŹDZIERNIKA. MURY OBIEKTU SZYBKO PNĄ SIĘ W GÓRĘ.

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe