17
2020
2018-04-25

Chrześcijaństwo a patriotyzm


19 kwietnia słuchacze Sokołowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieli okazję wysłuchać niezwykłego wykładu wygłoszonego przez ks. bpa Tadeusza Pikusa. Ekscelencja wyjaśnił, co wspólnego mają chrześcijaństwo i patriotyzm oraz czy jedno może istnieć bez drugiego.

Zdaniem ks. Biskupa Tadeusza Pikusa, chrześcijaństwo jest zbyt ogólnym wyznaniem, aby było przedmiotem rozważań. Składa się ono bowiem z 41 poważnych wyznań. Wykład Jego Ekscelencji nosił zatem tytuł „O patriotyzmie w Kościele Katolickim”.

W swoim wykładzie ks. Biskup zastanawiał się, czy patriotyzm jest czymś powszechnym w życiu człowieka, czy wynika on z jego natury, czy jest partykularny, a może jest jedynie potrzebą chwili. Rozważania dotyczyły także powiązania patriotyzmu z rodem lub konkretnym terytorium. Ekscelencja próbował odpowiedzieć również na pytania, jaką pozycję zajmuje patriotyzm w systemie wartości każdego człowieka, jak się przejawia i czemu służy.

Podsumowując swój wykład ks. Biskup powiedział:

- Patriotyzm w ujęciu katolickim jest konkretną wspólnotą religijną i ma własne podłoże aksjologiczne. Wartości te stanowią znaczący czynnik, mający duży wpływ na definiowanie patriotyzmu. Wielu ludzi uznaje za patriotę kogoś, kto wyróżnia się dobrocią, prawością, odwagą w budowaniu Ojczyzny w czasie pokoju i jej obronie w czasie zagrożenia. Jeśli to czyni w sposób wyjątkowy i wyrazisty, poświęcając własne mienie, zdrowie, a nawet życie, określany jest jako patriota-bohater. Tego typu patriota, jeśli jest ukształtowany jedynie antropocentrycznie i nacjonalistycznie, nie zawsze dostrzeże sens i potrzebę istnienia świata bez własnej ojczyzny. Jednakże z punktu widzenia Kościoła Katolickiego, patriotyzm powinien być budowany na perspektywie teocentrycznej. Realizuje się on właściwie, opierając się na zasadzie porządku miłości „ordo caritatis” zarówno wobec własnej ojczyzny, jak też innych ojczyzn i świata z zachowaniem bezwzględnego umiłowania
Ojczyzny Niebieskiej. Jeśli patriotyzm człowieka wierzącego przepełniony jest na wskroś Bożą Miłością Miłosierną, zarówno wobec mieszkańców własnej Ojczyzny, jak i mieszkańców całego świata, może on zostać określony jako patriota-święty. Różnica między patriotą-bohaterem, a patriotą-świętym jest taka, że nie każdy patriota-bohater jest święty, gdyż świętość ma swoje źródło w Bogu, tak każdy patriota-święty jest bohaterem.

Spotkanie słuchaczy SUTW z ks. Biskupem Tadeuszem Pikusem odbyło się w ramach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Katarzyna Dybowska
 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe